Менеджмент
Статья
  • формат doc
  • размер 271,33 КБ
  • добавлен 23 декабря 2015 г.
Бондар Н.М. Про критерії ефективності механізму державно-приватного партнерства
Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 13– К.: НТУ – 2014. – С. 244-260.
В статті запропоновано узагальнений критерій ефективності механізму державно-приватного партнерства на основі математичного апарате теорії активних систем. Запропонований критерій базується на узгодженості інтересів учасників проекту з інтересами суспільства та споживачами послуг, що будуть надані в результаті реалізації проекту. Постановка критерію «кращості» механізму управління ДПП у такому вигляді враховує наявність достатніх доходів від проекту не тільки для забезпечення поточних експлуатаційних витрат, а й обслуговування позикового та акціонерного капіталу на рівні, що відповідає як інтересам суспільства, так й учасників проекту.
Похожие разделы