Похожие разделы

Анімаційні послуги в готельному господарстві

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 15 марта 2012 г.
НУХТ, Київ, 2012, 18 слайдів. Організація готельного господарства Презентація: Анімація - загальні відомості Організація анімації у готелі Анімаційні програми готелів світу

Аналіз інфраструктури та рекомендації щодо вдосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю ІнтерКонтиненталь Київ

Курсовая работа
 • формат pdf
 • размер 702.49 КБ
 • добавлен 30 января 2015 г.
Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна. Іванов А. І. Науковий керівник: Тарасова Т. Г., 2014. - 87 с. Організаційно-економічна характеристика та аналіз інфраструктури готелю «ІнтерКонтиненталь Київ" Дослідження процесу організації надання послуг споживачам у готелі «ІнтерКонтиненталь Київ» Аналіз та розробка пропозицій щодо удосконалення технології надання основних та додаткових послуг готелю «ІнтерКонтиненталь Київ» О...

Анализ средств размещения республики Коми

Реферат
 • формат doc
 • размер 19.02 КБ
 • добавлен 25 августа 2014 г.
ВолГАУ, Волгоград, 2014, 5 стр. Анализ «Звёздная» классификации гостиниц. Анализ гостиниц по номерному фонду. Анализ гостиниц по стоимости размещения.

Антоненко А.В., Стукальська Н.М. Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

 • формат pdf
 • размер 2,43 МБ
 • добавлен 20 сентября 2015 г.
Конспект лекцій. — К.: НУХТ, 2015. — 145 с. Для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Анотація. Організаційні засади і нормативна база проектування готелів. Організаційні положення проектування готельних комплексів. Основні терміни та визначення. Склад проекту. Алгоритм проведення передпроектних робіт. Законодавча і нормативна база проектування готельних комплексів. Види проектів та пр...

Апатенко Т.М. Конспект лекцій з дисципліни „Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

 • формат pdf
 • размер 778,17 КБ
 • добавлен 27 октября 2015 г.
Конспект лекцій. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 33 с. Мета вивчення дисципліни є вивчення основ проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства відповідно до їхньої соціально-культурної, утилітарної та естетичної функцій. Вступ Основні принципи проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства Організаційні засади проектування готелів. Моделювання об’єктів готельно-ресторанного гос-подарства у просторі Теми: Організаці...

Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг

 • формат docx
 • размер 2.2 МБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
В данном учебнике рассмотрены гостиничные предприятия как часть сферы услуг, классификация гостиниц, их организационная и производственная структура, материально-техническая база, система управления гостиничным предприятием, организация работы основных, функциональных и вспомогательных служб гостиницы. Освещены вопросы предоставления гостиницами экскурсионных, транспортных, торговых и спортивно - оздоровительных услуг, услуг питания и отдыха, биз...

Артемова Е.Н., Владимирова О.Г. Планирование на предприятиях ресторанного бизнеса

 • формат pdf
 • размер 18.31 МБ
 • добавлен 24 марта 2014 г.
М.: Академия, 2011. — 176 с. Рассмотрены основные этапы планирования деятельности предприятий ресторанного бизнеса, особенности планирования производства продукции и товарооборота, снабжения предприятий сырьем и товарами, издержек производства и обращения, валового дохода, прибыли и оборотных средств. Особое внимание уделено выбору и реализации бизнес-проекта, разработке и мониторингу бизнес-плана в ресторанном бизнесе с приведением конкретных пр...

Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

 • формат pdf
 • размер 6 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с. (текст розпізнаний) ISBN 978-966-364-867-5 У посібнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів та надана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної передумови. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані мето...

Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства

 • формат pdf
 • размер 1,40 МБ
 • добавлен 22 сентября 2016 г.
Учебное пособие. — Центр учебной литературы; Инкос, 2007. — 186 с. Рецензенты: Мухин А.А. - кандидат экономических наук. Лыбидь Н.П. - кандидат экономических наук, доцент. Долинский Л.Б. - кандидат экономических наук, доцент. Пособие охватывает широкий круг вопросов, связанных с основными направлениями развития ресторанного хозяйства, организацией производства, поставок, складских помещений в ресторанном бизнесе. Данное пособие будет полезным для...

Архіпов В.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані

 • формат pdf
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 21 января 2016 г.
3-тє вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 382 с. У навчальному посібнику подані характеристики продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, товарознавча характеристика продуктів харчування, питання керування якістю. Основна увага зосереджена на сучасних технологічних процесах готування блюд, напоїв, кулінарних і кондитерських виро...

Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані

 • формат pdf
 • размер 59.11 МБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
2-ге видання: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2008. - 384 с. У навчальному посібнику подаиі характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, таварознавча характеристика продуктів харчування, питання керування якістю. Основна увага зосереджєна на сучасних технологічних процесах готування блюд, напоїв, кулінарних і...

Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані

 • формат pdf
 • размер 63.76 МБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
1-ше видання: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. - 382 с. (таблиці). У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, таварознавча характеристика продуктів харчування, питання керування якістю. Основна увага зосереджена на сучасних технологічних процесах готування блюд, напоїв, кул...

Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира

 • формат pdf
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 16 января 2016 г.
Учебное пособие. — К.: Центр учебной литературы, 2016. — 234 с. Учебное пособие «Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира» предназначено для подготовки специалистов гостинично-ресторанного и туристического сервиса. Широко освещены вопросы режима питания и приема иностранных гостей в ресторанах. Многогранно раскрыты особенности кухни разных стран и народов, большое внимание уделено национальным особенностям приготовле...

Байлик С.І., Писаревський І.М. Організація готельного господарства

 • формат djvu
 • размер 2,62 МБ
 • добавлен 11 ноября 2015 г.
Підручник. -Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 329 с. ISBN 978-966-695-259-5 У підручнику розглядаються теоретичні та практичні питання щодо організації готельного господарства. Підручник рекомендовано студентам, які навчаються за спеціальністю „менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу”, та тим, хто вивчає дисципліну «Організація готельного господарства». Може бути використаний студентами зі спеціальностей „готельне господ...

Байлик С.И. Гостиничное хозяйство

 • формат tif
 • размер 16,58 МБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Байлик С.И. Гостиничное хозяйство Киев Дакор 2009. - 368 с. Ретроспективный анализ развития гостиничного хозяйства. Концепция гостиниц и гостеприимства. Туристское районирование территорий. Обеспеченность гостиничными местами регионов и стран мира. Обслуживание туристов в гостиничном хозяйстве. Особенности обслуживаниятуристов в предприятиях ресторанного хозяйства. Служебный этикет. Динамика обеспеченности гостиничными местами областей Украины. Н...

Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса

 • формат pdf
 • размер 2.33 МБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
- М.: ООО «Вершина», 2005. - 176 с. Уют и комфорт в гостинице создают не только красивое здание и роскошные интерьеры, а в первую очередь обслуживающий персонал. От работы этих людей зависит атмосфера вашего гостиничного предприятия и, естественно, мнение о нем ваших клиентов. Неопрятный внешний вид горничной или невнимательность метрдотеля способны свести на нет все усилия по превращению вашей гостиницы в место, куда хочется вернуться и которое...

Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса

 • формат fb2
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 07 августа 2011 г.
М.: ООО «Вершина», 2005, 176с. Уют и комфорт в гостинице создают не только красивое здание и роскошные интерьеры, а в первую очередь обслуживающий персонал. От работы этих людей зависит атмосфера вашего гостиничного предприятия и, естественно, мнение о нем ваших клиентов. Неопрятный внешний вид горничной или невнимательность метрдотеля способны свести на нет все усилия по превращению вашей гостиницы в место, куда хочется вернуться и которое охот...

Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса

 • формат doc
 • размер 1,81 МБ
 • добавлен 31 марта 2012 г.
М.: Вершина, 2005. - 176 с. - ISBN 5-9626-0189-0. Когда мы выбираем гостиницу, то в первую очередь обращаем внимание на архитектуру здания и великолепие интерьера. Однако уют и комфорт создаются стараниями обслуживающего персонала. Именно от этих людей зависит атмосфера вашего гостиничного предприятия и, естественно, – мнение, которое складывается у ваших клиентов. Неопрятный внешний вид горничной или невнимательность метрдотеля способны свести н...

Банкет Юбилей

Презентация
 • формат ppt
 • размер 5,93 МБ
 • добавлен 08 января 2013 г.
Смоленск: СГУ, 2013. – 56 слайдов. Дисциплина – Организация обслуживания банкетов и приемов. Пункты содержания: Организация юбилея Заявка на проведение банкета Форма Заказа-счета Оборотная сторона формы Заказа-счета. Изменение счета Подготовка предприятия к банкету Оформление торгового зала Сервировка столов Расчет официантов Проведение банкета. Встреча гостей Обслуживание официантами

Барное дело

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 173.95 КБ
 • добавлен 21 марта 2012 г.
Инвентарь инструменты для бара, характеристика вспомогательных инструментов. Контрольная работа

Басюк Д.І., Розметова О.Г., Сологуб Ю.І. Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі

Практикум
 • формат pdf
 • размер 330,07 КБ
 • добавлен 18 февраля 2016 г.
Інноваційні технології в готельному господарстві: Метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.14010101 „Готельна і ресторанна справа" та спеціальності 8.14010101 „Готельна і ресторанна справа" денної форми навчання/ Укладачі: Д.І.Басюк, О.Г.Розметова, Ю.І.Сологуб. – К.: НУХТ, 2011. – 36 с. Курсова робота є однією з основних кваліфікаційних наукових робіт, що виконується студентами індивідуально під час їх навчан...

Бизнес-энциклопедии - Ресторанный менеджмент

 • формат djvu
 • размер 6,64 МБ
 • добавлен 13 декабря 2013 г.
ООО "Рынок медиа". Киев// Handbooks, 2008-2009. - 676с. Бизнес-издание «Ресторанный менеджмент» содержит практически полезную информацию, необходимую для ведения ресторанного бизнеса. Авторы издания – ведущие специалисты и компании отрасли – делятся своим опытом, дают практические рекомендации и примеры, предоставляют необходимую теоретическую и нормативную базу. Начинающие рестораторы найдут здесь информацию о том, как открыть ресторан. Большое...

Бородина В.В. Ресторанно - гостиничный бизнес

 • формат doc
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
В данной книге представленны: - Экономические основы и государственное регулирование малого бизнеса. - Рыночная концепция малого гостиничного бизнеса. - Роль и значение рекламы в малом ресторанно-гостиничном бизнесе. - Отчетность малых предприятий. - Приложения: 1. Приказ "О типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учёта для субъектов малого предпринемательства". 2. Перечень основных законодательных и нормативных документов. 3. Прика...

Бородина В.В. Ресторанно-гостинничный бизнес

 • формат docx
 • размер 189.35 КБ
 • добавлен 06 сентября 2009 г.
Экономические основы и государственное регулирование малого бизнеса. Ценообразование и себестоимость. Бухгалтерский учет и отдельные вопросы налогообложения. Рыночная концепция малого гостиничного бизнеса. Общие элементы концепции. Особенности гостиничного маркетинга для малых предприятий. Основы малого гостиничного бизнеса - ценообразование и учет. Ценообразование и себестоимость. Бухгалтерский учет и отдельные вопросы налогообложения. Учет реал...

Бусалов Ю.Е., Ковалёва Н.И. Организация гостиничного дела

 • формат pdf
 • размер 1,16 МБ
 • добавлен 27 апреля 2016 г.
М.: МГИИТ, 2015 - 157 c. В пособии рассматриваются основы проектирования гостиничных комплексов, перспективы развития индустрии гостеприимства в период мировой глобализации и создания транснациональных гостиничных цепей, принципы построения организационных структур, функции и задачи подразделений, создающих гостиничные услуги, организацию рационального и экономного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов гостиниц, регулировани...

Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса

 • формат doc
 • размер 8,92 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М. : Форум, 2011. — 464 с. — (Высшее образование). В учебном пособии рассмотрены практически все аспекты сложного и многогранного понятия — «ресторанный бизнес», начиная от организационных и заканчивая экономическими аспектами организации предприятий питания. Данное учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, аспирантов и специалистов, изучающих вопросы организации и экономики современного ресторанного бизнеса. Понятие и...

Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса

 • формат pdf
 • размер 10,89 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: ФОРУМ, 2011. - 464 с. - (Высшее образование). В учебном пособии рассмотрены практически все аспекты сложного и многогранного понятия - «ресторанный бизнес», начиная от организационных и заканчивая экономическими аспектами организации предприятий питания. Данное учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, аспирантов и специалистов, изучающих вопросы организации и экономики современного ресторанного бизнеса. Содержание...

Відповіді до екзамену - Організація готельного господарства

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 588,85 КБ
 • добавлен 03 октября 2013 г.
Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, 2013. —- 28 с. Будівлі готельного типу античного світу Типи будівель призначених для ночівлі в Стародавній Греції Прототипи майбутніх підприємств готельного господарства в Стародавній Русі Початок будівництва готелів для бізнесменів і комерсантів Архітектурні особливості туристичних готелів, які зводились у важких природно кліматичних умовах Сучасна концепція архітектури підприємств готельного господарства Осн...

Винна карта

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 16,24 КБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Курсова містить детальну інфомацію стосовно історії вина, розробки винної карти, способам зберігання вина, подавання вина зі стравами

Виноградова М.В., Панина З.И. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса

 • формат pdf
 • размер 13,86 МБ
 • добавлен 23 мая 2015 г.
Учебное пособие. — М.: Дашков и К°, 2009. — 448 с. В учебном пособии с учетом специфики сферы сервиса рассмотрены подходы к организации и планированию деятельности предприятий, включая вопросы организации производственных процессов выполнения услуг, проблемы сервисного обслуживания клиентов, управления качеством услуг, организации оплаты труда, методики расчета плановых показателей деятельности, особенности бизнес-планирования в сфере услуг. Для...

Влащенко Н.М., Гордієнко Т.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Сіті брендінг

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,40 МБ
 • добавлен 27 сентября 2015 г.
Методичні вказівки. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. — 32 с. Сіті брендінг – навчальна дисципліна, що вивчає основи теорії і практики формування бренду міста. Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань з дослідження іміджу міста, набуття навичок для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо формування бренду та його просування як в нашій країні, так і за кордоном із застосуванням сучасних PR-техн...

Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов

 • формат rtf
 • размер 56.69 МБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
Учебник содержит материалы, касающиеся внешнего и внутреннего оформления гостиниц и ресторанов, требования к уборочным работам и оснащение мебелью, инвентарем, оборудованием, а также правила технической эксплуатации предприятий гостиничной индустрии. предназначен для студентов ВУЗов, СПО, преподавателей, руководителей сферы гостиничного обслуживания.rn

Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов

 • формат doc
 • размер 4,35 МБ
 • добавлен 14 января 2015 г.
2-е изд. — Ростов н/Д: «Феникс», 2004. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). Учебник содержит материал, касающийся внешнего и внутреннего оформления гостиниц и ресторанов, требования к уборочным работам и оснащению мебелью, инвентарем, оборудованием, а также правила технической эксплуатации предприятий гостиничной индустрии. Для студентов ссузов, преподавателей, руководителей сферы гостиничного обслуживания.

Волкова И.В. Ресторанное дело. Самая полная энциклопедия от Люсьена Оливье до Аркадия Новикова

 • формат pdf
 • размер 17,93 МБ
 • добавлен 04 августа 2016 г.
Москва: Асгрель: Русь-Олимп, 2009. — 543 с. Офисные столовые, городские кафе и рестораны, театральные буфеты, уличные киоски фаст-фуда... Места так называемого общественного питания сопровождают нас всю жизнь независимо от того, задумываемся ли мы об этом или нет. Когда же появился первый в России ресторан? Кто сегодня самый успешный ресторатор России? Почему актуален кейтеринг? Как организовать кафе и какой интерьер в нем наиболее привлекателен...

Вопросы к ГЭ по специализации Гостиничный и туристический бизнес

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Сгут и КД, менеджмент организации,44 страницы. Данная работа содержи полные и достаточные ответы на 75 вопросов. 1. Понятие, сущность и содержание менеджмента. 2. Эволюция теории управления с позиции выделения различных школ и современные подходы к управлению организацией. 3. Экономические и административные методы управления, их взаимосвязь, зависимость. 4. Понятие, функции и роль организационной структуры. Основные требования к эффективным орга...

Гаврилов Е. Ресторан. От идеи до первых чаевых. Откровенный разговор о реалиях и подводных камнях ресторанного бизнеса (аудиокнига)

 • формат audio
 • размер 12,44 МБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
Издательство: СиДиКом Серия: 1 Hour Expert 2007 г. Формат аудиокниги: Audio CD Тип упаковки: DigiPack Хватит работать на босса! Вы задумываетесь о том, чтобы начать свой бизнес, например, открыть ресторан или кафе… Мечтаете об уютном "домашнем" заведении, где на обед подают борщ с пампушками, или, может быть, о пабе или восточной чайхане? Или, возможно, Вы еще не нашли собственную оригинальную концепцию ресторана, да к тому же Вас пугает непристу...

Гарейшин Р.З., Ромашкина О.П. Инновационные технологии как насущная необходимость эффективного туристского и гостиничного бизнеса

Статья
 • формат pdf
 • размер 984,30 КБ
 • добавлен 10 апреля 2016 г.
Вестник Московского государственного лингвистического университета. - 2014. - №6. - С.55-62. Инновационное развитие туристской индустрии, внедрение новейших технологий в туроператорскую и гостиничную деятельность обусловлено необходимостью создания конкурентных преимуществ, развития бизнеса в наиболее привлекательных сегментах рынка. Современные инновационные процессы происходят практически во всех направлениях туристской индустрии и гостиничных...

Гастрономічний туризм

Презентация
 • формат ppt
 • размер 19,54 МБ
 • добавлен 02 апреля 2015 г.
КНТЕУ, Україна, 20 слайдів Дисципліна — Управління туристськими дестинаціями Види гастрономічниїх турів Найпопулярніші країни

Гастрономические особенности питания различных стран

Реферат
 • формат doc
 • размер 231.5 КБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Гастрономические особенности питания различных стран. Национальные кухни. Особенности питания иностранных туристов. Требования к обслуживающему персоналу, обслуживающих иностранных туристов. Требования к предприятиям питания, обслуживающих иностранных туристов. Список использованных источников.

Гончаров В.В., Горенбургов М.А. Гостиничный менеджмент

 • формат pdf
 • размер 70,15 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Троицкий мост, 2013г., - 376 с. Учебное пособие по дисциплине «Гостиничный менеджмент» разработано в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению обучения «Гостиничное дело». В книге представлены все основные теоретические и методические положения современного гостиничного менеджмента, обеспечивающие формирование базовых знаний по предмету. Особое внимание уделено бизнес-план...

Горелкина Е. Купить ресторан. Продать ресторан: от создания к продаже

 • формат chm, pdf
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 13 сентября 2010 г.
Издательство: Вершина, 2007 г. Страниц: 192. Книга дает начинающим предпринимателям реальное представление о ресторанном бизнесе и помогает сделать принципиально важные шаги по созданию своего предприятия питания. Как открытие ресторана, так и его продажа – серьезные проекты, которые требуют большого профессионализма и опыта. Реальные истории рестораторов, собранные автором и включенные в эту книгу, дают возможность хотя бы отчасти воспользовать...

Горелкина Е. Купить ресторан. Продать ресторан: от создания к продаже

 • формат fb2
 • размер 206.93 КБ
 • добавлен 03 августа 2011 г.
М.: Вершина, 2007, 192с. Книга дает начинающим предпринимателям реальное представление о ресторанном бизнесе и помогает сделать принципиально важные шаги по созданию своего предприятия питания. Как открытие ресторана, так и его продажа – серьезные проекты, которые требуют большого профессионализма и опыта. Реальные истории рестораторов, собранные автором и включенные в эту книгу, дают возможность хотя бы отчасти воспользоваться чужим опытом и...

Горенбургов М.А. Технология и организация услуг питания

 • формат pdf
 • размер 23,42 МБ
 • добавлен 13 февраля 2016 г.
М.: Академия, 2012. — 240 с. Учебник создан с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта по направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»). Рассмотрена методология организации услуг общественного питания в зависимости от типа предприятия общественного питания, его техно-логических особенностей и конкретных условий работы. Приведено описание технологии кулинарной обработки пищевых пр...

Гостиницы в ОАЭ и их классификация

Презентация
 • формат pptx
 • размер 10.75 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
В работе приведены краткая информация об ОАЭ, столице Абу-Даби, классификация гостиниц, а также показаны некоторые пятизвёздочные отели, в т.ч. Бурдж-аль-Араб(подробно).

Гостиницы Украины - 2007 год

 • формат djvu
 • размер 3.12 МБ
 • добавлен 06 ноября 2009 г.
В каталоге в удобной для просмотра и поиска форме собраны данные о действующих гостиницах Украины по состоянию на 2007 год (включая Автономную Республику Крым). Каталогизация базы данных выполнена в алфавитном порядке по областям и городам в пределах каждой области. Даны названия, адреса гостиниц и контактные телефоны. Очень полезная информация для людей, деятельность которых сопряжена с частыми командировками в пределах Украины, а также для т...

Гостиничный цикл полносервисного отеля

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 69,07 КБ
 • добавлен 04 апреля 2013 г.
Владикавказ: ФГОУ ВПО Горский государственный аграрный университет, 2013. — 32 с. Дисциплина — Гостиничное дело Общая характеристика полносервисных отелей Гостиничный цикл полносервисного отеля Бронирование Заезд, регистрация и размещение клиентов Обслуживание гостей во время проживания Выезд гостя. Процедура выписки гостя

Грашин С.А. (сост.). Учебно-методическое пособие по дисциплине Индустриальная база гостиниц и туристских комплексов

 • формат pdf
 • размер 749,83 КБ
 • добавлен 22 августа 2015 г.
Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2012. – 56 с. Пособие предназначено для студентов специальности «Гостиничный сервис». Содержание. Цели и задачи изучения дисциплины. Структура и объем дисциплины. Содержание дисциплины. Архитектурно-планировочное решение зданий гостиниц и туристских комплексов. Планировочная структура участка гостиничного предприятия. Объемно-планировочное решение зданий гостиниц. Общественная часть гостиницы. Жилая часть гостиницы. Формир...

Давидова О.Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві

 • формат pdf
 • размер 3,18 МБ
 • добавлен 27 февраля 2013 г.
Навч. посібник. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 414 с. – ISBN 978-966-695-261-8 У навчальному посібнику розглядаються проблеми управління якістю в контексті забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, що надають підприємства готельно-ресторанного господарства. Висвітлюються найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління якістю. Досліджуються економічні поняття якості, принципи та методи її оцінки, організаційно-методи...

Диплом - отчет по производственной практике в ресторане

report
 • формат rtf
 • размер 1022.99 КБ
 • добавлен 26 февраля 2011 г.
Введение. Ознакомление с предприятием. Сущность и значение общественного питания. Основные функции предприятия общественного питания. Показатели деятельности предприятия общественного питания. Характеристика предприятия общественного питания. Работа в качестве дублера бригадира, начальника цеха. Работа в качестве дублера заведующего производством. Работа в качестве дублера метрдотеля. Работа в качестве дублера руководителя предприятия. Экономичес...

Диплом - Отчет по производственной практике Организация системы управления предприятием общественного питания 1 категории кафе-бар Афродита

report
 • формат rtf
 • размер 578.47 КБ
 • добавлен 26 февраля 2011 г.
Изучение учредительных документов предприятия – базы практики. Изучение и анализ организационной структуры управления предприятием. Ознакомление с системой планирования деятельности предприятия. Исследование системы управления предприятием. Проведение анализа организации рабочего дня руководителя. Участие в проведении оперативных мероприятий на предприятии. Организация информационного обеспечения деятельности менеджеров.

Диплом - Предпринимательская деятельность в гостиничном бизнесе

degree
 • формат doc, ppt
 • размер 181.34 КБ
 • добавлен 20 мая 2011 г.
Введение Анализ деятельности гостиницы «5 звезд» Краткая характеристика предприятия и отрасли гостиничных услуг Стратегический анализ и особенности управления гостиницей «5 звезд» Анализ финансовой деятельности гостиницы за 2007-2008 гг. Перспективы развития гостиницы, инвестиционная и инновационная политика Теоретические аспекты предпринимательской деятельности в сфере гостиничного хозяйства основные понятия и сущность предпринимательской деяте...

Диплом - Развитие рынка ресторанных услуг на примере ООО Кипарис

degree
 • формат docx, jpg
 • размер 40.35 МБ
 • добавлен 30 июля 2011 г.
Дипломная работа выпуск 2010г. (может использоваться как курсовой проект) по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм», на тему: «Развитие рынка ресторанных услуг на примере ООО «Кипарис»». Работа полностью была сделана с нуля. Защищена на 4-е, потому, что не хватило 3-х страниц в Главе. Поэтому добавляйте. Папка листы. Задание, Заявка, План-график, Справка. Папка преддипломная практика. Оглавление, преддипломная практика, Титул...

Дипломная работа - Анализ и экономическое обоснование путей развития курортно-оздоровительного туризма в Белгородской области

degree
 • формат doc
 • размер 7.19 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Теоретические основы развития курортно-оздоровительного туризма. Основные понятия и определение курортно-оздоровительного туризма. Курортно-оздоровительный туризм в России и за рубежом. Состояние курортно-оздоровительного туризма в Белгородской области. Характеристика ресурсной базы курортно-оздоровительного туризма региона. Особенности организации санаторно-курортного дела в Белгородской области. Анализ программ курортно-оздоровительного туризм...

Дипломная работа - Анализ качества гостиничных услуг на примере гостиницы Калининград

degree
 • формат doc
 • размер 171.38 КБ
 • добавлен 06 октября 2010 г.
Качество гостиничных услуг Взаимосвязь между качеством услуг и эффективностью бизнеса Определения и понятия в области качества Модель качества услуги Показатели качества услуги Концепция «нейтральных зон» Ч. Бернарда Типология эффективности элементов обслуживания Формы и методы оценки качества товаров и услуг Общие методы оценки качества Восприятие и оценка гостем качества гостиничных услуг. Анализ качества обслуживания на основе структури...

Дипломная работа - Гостиница ООО Сысола

degree
 • формат rtf, html
 • размер 283.13 КБ
 • добавлен 21 ноября 2009 г.
Введение. Теоретические аспекты обеспечения конкурентоспособности гостиничного предприятия. Исторический экскурс в историю гостеприимства. Основные определения гостиничного хозяйства. Понятие конкурентоспособности предприятия, средства ее формирования. Исследование факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности продукции (услуг). Направления повышения конкурентных преимуществ гостиничных предприятий в современных условиях хозяйствования. Ана...

Дипломная работа - Гостиничное хозяйство: структура, особенности, факторы спроса

degree
 • формат doc
 • размер 603.5 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
2010 г. 71 стр. Введение Теоретические основы развития гостиничного хозяйства Гостиничное хозяйство: сущность и структура Функции гостиничного хозяйства в экономике страны и региона Особенности планирования в сфере гостиничного хозяйства Комплексный анализ деятельности гостиницы «Гранд-отель «Европа» Маркетинговое исследование рынка услуг предприятий проживания г. Санкт-Петербурга Анализ финансово-хозяйственной деятельности гостиницы «Гранд-...

Дипломная работа - Повышение культуры обслуживания как фактора устойчивого развития ресторанного бизнеса на примере ООО City Caf?

degree
 • формат doc
 • размер 1015.5 КБ
 • добавлен 18 мая 2011 г.
95 стр. Введение Понятия, категории и сущность ресторанного бизнеса Развитие системы общественного питания в Республике Татарстан Культура обслуживания как фактор качества общественного питания Организационно-экономическая характеристика и основные показатели деятельности ООО «City Caf?» Анализ качества обслуживания в ООО «City Caf?» Влияние качества обслуживания на конкурентные преимущества ООО «City Caf?» Прогрессивный мировой и отечестве...

Дипломная работа - Повышение производительностью труда в ресторане У Спаса

degree
 • формат doc
 • размер 279.62 КБ
 • добавлен 22 мая 2011 г.
84 стр. Введение Сущностная характеристика социального управления Производительность труда и социальное развитие предприятий Методы повышения производительности труда Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий общественного питания Выводы по теоретической части Комплексный экономический анализ деятельности ООО"У Спаса" Характеристика организации Анализ труда и заработной платы Анализ основных фондов Анализ затрат предпри...

Дипломная работа - Разработка системы комплексной оценки персонала в организации

degree
 • формат doc
 • размер 547.5 КБ
 • добавлен 11 декабря 2009 г.
Оценка персонала как базовый элемент управления персоналом организации Разработка системы комплексной оценки персонала на примере гостиницы «Европа» Целью дипломной работы является выявление возможностей и ограничений, принципов и механизмов создания и функционирования комплексной системы оценки персонала в организации. Оценка персонала как базовый элемент управления персоналом организации Современные подходы к оценке персонала в управлении Ро...

Дипломная работа - Создание гостиницы для животных как специфического сегмента гостиничного бизнеса

degree
 • формат doc
 • размер 252.51 КБ
 • добавлен 04 мая 2010 г.
Дипломная работа Введение Специфика туристских путешествий с животными Роль животных в жизни человека Статистика путешествий с животными Перевозка животных Авиаперевозка Ж/д перевозки Автомобильные перевозки Туристские формальности при перевозке животных Особенности пребывания животных в разных странах Проблемы путешествия с животными Зоогостиницы как способ решения проблем путешествия с животными Зарубежный опыт создания зоогостиниц Российский о...

Дипломная работа - Тенденции развития малого гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге

degree
 • формат doc
 • размер 8.77 МБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
97 стр. Введение Характеристика малого гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге. Предпосылки появления и развития малых гостиниц. Типология и сегментация малых гостиниц на классы Преимущества и формат малых гостиниц в России и городе Санкт-Петербурге Особенности проектирования и строительства малых гостиниц (включая требования к комфортности и привлекательности малой гостиницы) Правовые основы создания и работы малой гостиниц Общая характерис...

Дипломная работа - Управление гостиничным бизнесом в Казахстане

degree
 • формат docx
 • размер 173.22 КБ
 • добавлен 04 января 2011 г.
Введение Развитие туризма и гостиничного хозяйства в Республике Казахстан Гостиничное хозяйство, как сектор сферы услуг Понятие УСЛУГА, виды услуг Гостиничные услуги, их структура Стандартизация услуг Формы гостиничного хозяйства и классификация средств размещения Оперативное управление Структура типовых франчайзинговых платежей европейской гостиницы Бизнес план для Гостиницы Маркетинговый анализ В дополнение к бизнес-плану Организация и специфик...

Додонов Н. Как без вложений увеличить прибыль кафе или ресторана и навести порядок в деньгах

 • формат fb2
 • размер 159,09 КБ
 • добавлен 02 июня 2015 г.
Time4Life.ru, 2013. Простая методика управления финансами, которая отлично дополняет существующие способы учета финансов и планирования доходов и расходов.

Доклад - Виды классификаций гостиниц

Реферат
 • формат doc
 • размер 80 КБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
РМАТ, 6 стр Французская национальная классификация Немецкой классификации в Испании В Италии В Китае В США В Великобританииrn

Доклад - Классификация номеров в гостиницах

Реферат
 • формат doc
 • размер 17.79 КБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
РМАТ, 6 стр Типы номеров по уровню качества и обслуживания Типы номеров по вместимости Классификация номеров по расположению и дополнительному оборудованию Классификация номеров (дополнительно)

Елканова Д.И. и др. Основы индустрии гостеприимства

 • формат fb2
 • размер 153,59 КБ
 • добавлен 11 сентября 2012 г.
Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина Е.В. - Издательство: Дашков и Ко, 2009. - 248с. ISBN: 978-5-394-00313-4 В предлагаемом издании комплексно и детально освещается сфера гостиничного бизнеса, дается исторический очерк развития мирового гостиничного хозяйства. Особое внимание уделено маркетингу, PR-деятельности, системе классификации гостиниц, организационным структурам управления, приводятся современные модели организации гостиничн...

Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина Е.В. Основы индустрии гостеприимства

 • формат doc
 • размер 330.5 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Учебник. Авторы: Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, В. В. Романов, Е. В. Сорокина Содержание: Предмет, методы и задачи изучения дисциплины Индустрия гостеприимства Организационные структуры гостиничного хозяйства Организационно-управленческая структура мирового гостиничного комплекса

Есе - Підвищення рівня готельного бізнесу як галузь туризму в Україні

Реферат
 • формат docx
 • размер 48.98 КБ
 • добавлен 25 июня 2010 г.
Проблема: низькі темпи розвитку індустрії готельного бізнесу в Україні Мета: виявити і проаналізувати проблеми розвитку готельного бізнесу в Україні Завдання: 1. дослідити актуальність проблеми готельного бізнесу, як складової економіки України 2. проаналізувати фактори розвитку готельного бізнесу, вказати на найгірше розвинуті 3. виявити з них та проаналізувати проблеми розвитку готельного бізнесу в Україні 4. розробити можливі шляхи розв’язанн...

Ефимова Юлия. Эффективное меню: концепция и дизайн

 • формат pdf
 • размер 85,45 МБ
 • добавлен 04 апреля 2016 г.
М.: Ресторанные ведомости, 2006. — 176 с.: ил. — ISBN 5-98176-041-9. Эта уникальная книга является, по сути, первым полноценным изданием, рассказывающим о создании одного из главных инструментов продаж в ресторане. Написанная на основе опыта российских и зарубежных рестораторов, она исчерпывающе отвечает на все вопросы, связанные с разработкой и оформлением современного меню. В книге приведен анализ наиболее удачных меню лучших московских рестора...

Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах

 • формат pdf
 • размер 69.95 МБ
 • добавлен 26 апреля 2015 г.
Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования. — М.: Академия, 2008. — 208 с. — ISBN 978-5-7695-4445-3. Рассмотрены организация гостиничного сервиса, ее состояние в Российской Федерации на современном этапе, основные функции и состав служб гостиницы, обслуживание гостей с момента приема и размещения до их выезда из гостиницы. Освещены технология работы различных подразделений и служб гостиницы, использование компьютерных пр...

Жилкова Ю.В. Организация ресторанного бизнеса

 • формат pdf
 • размер 61,41 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Учебное пособие/ Ю.В. Жилкова, З.В. Макаренко, Л.А. Насыров, В.И. Шариков. — СПб.: Троицкий мост, 2014. — 192 с.: ил. В книге освещены история становления ресторанного бизнеса, основные бизнес-процессы ресторана: бэк-хаус и фронт-хаус, мебель, посуда и сервировка в организации ресторанного бизнеса и основные бизнес-планирования в ресторанном бизнесе. Приведен библиографический список и приложения (расчет суммы капиталовложений, затраты на основны...

Затуливетров А. Ресторан. С чего начать, как преуспеть. Советы владельцам и управляющим

 • формат djvu
 • размер 16.12 МБ
 • добавлен 18 сентября 2010 г.
Издательство: Питер Год: 2008 Страниц: 213 Как начать свой ресторанный бизнес и преуспеть в нем? При открытии ресторана многие предприниматели не в полной мере осознают те трудности, с которыми им придется столкнуться как на этапе строительства, так и в процессе дальнейшего управления. В этой книге дается пошаговый план открытия ресторана, представлены уникальные советы по выживанию в первый год работы, раскрываются таинства меню и секреты успешн...

Звіт з технологічної практики в ресторані Преміум м. Чернівці

report
 • формат doc
 • размер 80,87 КБ
 • добавлен 05 апреля 2012 г.
ЧТЕІ КНТЕУ, Чернівці / Україна, 2012. - 51 ст. Спеціальність - Харчові технології та інженерія. Зміст: Вступ. Коротка характеристика закладу. Характеристика матеріально-технічної бази закладу. Характеристика виробничого процесу закладу та технологічних ліній у заготівельних цехах. Характеристика виробничого процесу закладу та технологічних ліній у доготівельних цехах. Висновки та пропозиції. Індивідуальне завдання. Список використаних інформаційн...

Звіт про проходження технологічного тренінгу

report
 • формат doc
 • размер 56,07 КБ
 • добавлен 09 декабря 2012 г.
Спеціальність інженер-технолог ХДУХТ, Харків, 2012. - 20 с. Зміст Вступ Ознайомлення з виробництвом і засобами охорони праці та санітарії Ознайомлення з матеріально-технічною базою підприємства Вивчення технологічного процесу виробництва страв та його організація на підприємстві Висновок Додатки

Идеальная сервировка стола

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 3,89 МБ
 • добавлен 05 марта 2012 г.
54 стр. Дисциплина - Ресторанное дело МарГТУ 2011 Введение Основные нормы и правила сервировки стола История сервировки Столовое белье – скатерть и салфетки Применение столовой посуды Персональные столовые приборы Фужеры для напитков Виды сервировки стола Классическая сервировка стола Сервировка фуршетного стола Сервировка чайного стола Анализ сервировки стола в ресторане «Злата Прага» Характеристика ресторана «Злата Прага Характеристика се...

Имидж гостиницы

Курсовая работа
 • формат html, rtf
 • размер 54,86 КБ
 • добавлен 10 сентября 2010 г.
Корпоративный имидж – это образ организации, который нужно транслировать потенциальным клиентам (то, какое впечатление вы хотите произвести). Эффективный корпоративный имидж может строится только на основе целостной микрокультуры, существующей компании

Имидж гостиницы

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 329,31 КБ
 • добавлен 08 марта 2016 г.
МГИИТ, г. Москва, дистанционное заочное обучение по специальности "Туризм", 2013 г. - 39 с. Введение. Понятие имиджа, функции и структура. Основные этапы и средства формирования имиджа. Формирование фирменного стиля компании. Особенности разработки фирменного стиля. Особенности формирования имиджа гостиничного предприятия. Фирменный стиль как основа формирования имиджа гостиницы. Международные стандарты, предъявляемые сотрудникам гостиницы. Прави...

Интерьер гостиничных номеров

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 31 августа 2013 г.
Костанай/Казахстан: Костанайский государственный педагогический институт. 2012, Бодня С.А., ст. пр. — 10 слайдов. Дисциплина — Гостиничная индустрия Полулюкс гостининицы "Акколь" Люкс гостиницы "Акколь" "Восточный номер" Свадебный номер Номер "Люкс"

История успеха и развитие сети отелей премиум класса The Ritz Carlton: Лев и Корона

Презентация
 • формат ppt
 • размер 9,46 МБ
 • добавлен 05 марта 2016 г.
Ростов-на-Дону, РГЭУ (Ринх), Коптева Е.А., 2016, 17 слайдов. Дисциплина "Индустрия гостепреимства" Рождение компании Стандарты обслуживания Отели и литература Логотип компании Самые необычные услуги

Коваль О.А. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. Устаткування для культурних, ділових, оздоровчих, спортивних заходів, надання додаткових послуг, драйв-сервісу

 • формат pdf
 • размер 10,57 МБ
 • добавлен 05 сентября 2015 г.
Конспект лекцій. — К.: НУХТ, 2015. — 283 с. Для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Вступ. Устаткування для конференц- та бізнес-центрів. Готельні слабкострумові пристрої, класифікація, призначення слабкострумових систем. Основні системи конференц-залу. Устаткування для послуг оздоровчого комплексу, спортивних розваг, з організації дозвілля у закладах готельно-ресторанного господарст...

Козлова Г.К. Предприятия быстрого обслуживания

 • формат doc
 • размер 51,60 КБ
 • добавлен 01 января 2013 г.
Мн.: Белорусский государственный экономический университет. – 55 с. Содержание: Мировые тенденции развития сети предприятий быстрого обслуживания Предприятие быстрого обслуживания: определение, характерные особенности предприятия Классификация, типизация, специализация предприятий быстрого обслуживания Организационная структура управления и производства предприятия быстрого обслуживания Инфраструктура отрасли быстрое питание Спрос на услуги и про...

Компоненты качества в индустрии гостеприимства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 49,53 КБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Качество услуги, как объект управления. Качество услуги с точки зрения потребителей. Относительное качество. Стандартизация и сертификация в управлении качеством услуг Стандартизация. Сертификация. Особенности управления качеством услуг в гостиничном комплексе. Всеобщее управление качеством.

Конкурентоспроможність закладу готельно-ресторанного господарства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 722,86 КБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
НУХТ, Київ, 2014. — 63 с. Дисципліна — Менеджмент Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування підприємств індустрії гостинності. Управління конкурентоспроможністю підприємств готельного господарства. Шляхи підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства. Характеристика виробничо-господарської діяльності ГК "Турист". Загальна характеристика підприємства. Аналіз результативності функціонування ГК «Турист». Шлях...

Кононыхин С.В. Организация гостиничного и ресторанного хозяйства

 • формат doc
 • размер 3.26 МБ
 • добавлен 10 апреля 2010 г.
Учебное пособие. – Донецкий институт туристического бизнеса. – Донецк, 2003. – 209 с. В учебном пособии изложены основные понятия, термины и определения организации гостиничного и ресторанного хозяйства, применительно к туристическому бизнесу по следующим разделам: средства размещения туристов, устройство гостиниц, инженерно-техническое оборудование гостиничных комплексов, управление гостиницами, производственная деятельность ресторана, управлен...

Конран Т. Первоклассный ресторан: идея, создание, развитие

 • формат pdf
 • размер 29,26 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. — 210 с. — (Серия «Библиотека Аркадия Новикова»). ISBN: 5961407810 Автор книги, всемирно известный ресторатор и дизайнер, рассказывает о том, что необходимо для создания успешного ресторана. Акцент делается не только на таких составляющих, как местоположение, качественная кухня, первоклассное обслуживание, дизайн интерьера. Большое внимание уделяется особенно тонким вещам, способствующим развитию имиджа заведения,...

Конран Теренс. Первоклассный ресторан

 • формат djvu
 • размер 8,86 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 210 с.: ил. — (Библиотека Аркадия Новикова). — ISBN 978-5-9614-0781-5. Автор книги, всемирно известный ресторатор и дизайнер, рассказывает о том, что необходимо для создания успешного ресторана. Акцент делается не только на таких составляющих, как местоположение, качественная кухня, первоклассное обслуживание, дизайн интерьера. Большое внимание уделяется особенно тонким вещам, способствующим развитию имиджа заведе...

Конспект по дисциплине Организация гостиничной индустрии

Статья
 • формат doc
 • размер 137.5 КБ
 • добавлен 20 августа 2010 г.
Конспект для Московского института международных экономических отношений Уфимский филиал. 17 страниц текста по главам: понятие и история гостиничного хозяйства, организация и технология службы приема и размещения гостей, организация и технология обслуживания гостиничного фонда, культура поведения персонала гостиницы, этика делового общения в сфере гостиничного сервиса, организация и технология обслуживания гостей питанием, организация и технологи...

Контрольная - Международные формы управления международного гостиничного бизнеса

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 107 КБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Сегодня индустрия гостеприимства – это одна из самых быстро развивающихся и перспективных отраслей. Гостиничное предприятие можно рассматривать не только как источник прибыли, но и как выгодное помещение капитала. В зависимости от того, какие цели ставит перед собой собственник отеля, можно выделить различные формы управления предприятием. К наиболее распространенным в международной практике формам управления предприятиями гостеприимства относятс...

Контрольная - ресторанные сети

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 84 КБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Введение Стандарты ресторанных сетей Стандарты сервиса Особенности организации работы сети Виды сетевой структуры бизнеса Организация ресторанного бизнеса в Москве Сеть «Сбарро» Ресторанные сети в России Заключение Список литературы

Контрольная работа - Гостиничное хозяйство, гостиничный сервис

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 73.51 КБ
 • добавлен 22 апреля 2011 г.
Введение История развития гостеприимства Древний период (IV тысячелетие до н. э. – 476 г. н. э. ) Средние века (V – XV вв. н. э) Новое время (XVIII в. - начало XXI века) Характеристика и особенности гостиничных услуг Сущность гостеприимства Классификация гостиниц и номеров Основные задачи гостиничного сервиса Гостиничное хозяйство и сервис. Развитие отрасли Факторы, определяющие развитие отрасли Классификация методов управления гостиничным пр...

Контрольная работа - Гостиничный бизнес

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 341.5 КБ
 • добавлен 25 февраля 2010 г.
Введение Закономерности и тенденции развития экономики. Выявление и анализ основных тенденций развития отрасли. История возникновения и развития отрасли. Этапы развития отраслей: формирование, рост, зрелость, спад. Факторы, определяющие развитие отрасли: экономические; социальные; демографические; международные; научно-технические; и др. Инновационная деятельность как фактор развития отрасли. Аналитическая часть. Заключение 28 страниц....

Контрольная работа - Классификация гостиниц

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 180 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Содержание Введение Основные составляющие индустрии туризма Классификация средств размещения туристов Международная классификация гостиниц Классификация гостиниц в Российской Федерации Заключение Список используемой литературы

Контрольная работа - Организация обслуживания потребителей

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 74.78 КБ
 • добавлен 31 марта 2011 г.
ФГОУ СПО Новосибирский технологический техникум питания, заочное отделение, специальность 260502 Технология продукции общественного питания, 6 курс, дисциплина "Организация обслуживания в общественном питании", объем 20 страниц, рассмотренные вопросы: Особенности организации обслуживания в предприятиях различных типов и классов, характеристика столового белья: виды, ассортимент, размеры, назначение, правила подачи горячих и холодных напитков, кон...

Контрольная работа - Проектирование услуги в отеле Вознесенский

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 45.37 КБ
 • добавлен 17 мая 2010 г.
Введение. Классификация средств размещения. Гостиничные службы. Понятие услуги. Характеристика отеля «Вознесенский». Дополнительная услуга «Твой друг". Список литературы. УГЛТУ, г. Екатеринбург, 2010г

Контрольная работа - Сущность и значение инженерно-технического оснащения гостиниц. Методика составления плана материально-технического обеспечения гостиницы

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 116 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Сущность и значение инженерно-технического оснащения гостиниц. Методика составления плана материально-технического обеспечения гостиницы.

Контрольная работа - Технология гостиничного бизнеса

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 44.9 КБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
СПБГУСЭ, Санкт-Петербург, 2011,5 курс. 23 страницы, теория и 2 задачи. Содержание: Введение. Задание 1 - Правила поведения персонала гостиницы. Задание 2 - Характеристики гостиниц различного класса Задание – Служебные обязанности персонала гостиницы Литература.

Концепция обеспечения безопасности современной гостиницы

Тест
 • формат docx
 • размер 20.29 КБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Проверочный тест по теме "Концепция обеспечения безопасности современной гостиницы". Тест состоит из 32 вопросов с вариантами ответов. После теста предлагаются ключи с правильными ответами.

Концепция отеля

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,51 КБ
 • добавлен 16 августа 2010 г.
Текстовое сопровождение реферата о концепции концепция, классификация, внутренняя организация, вип-концепт

Корнева А.Т., Капустин И.А. Управление отелем. Бизнес энциклопедия. Дополнение

 • формат djvu
 • размер 23.58 МБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
2009, 10. Меняется коньюнктура туристических рынков - меняются и отношения, и появляются новые формы сотрудничества. Положение о хозяйственном отделе отеля Hilton, процедуры работы администраторов утренней и вечерней смен службы приема и обслуживания гостей, штатное расписание гостиницы 3 звезды, планирование рабочего дня и стандарт горничной, другие интересные документы. Commitment, allotment, мягкие и жесткие блоки, безотзывное бронирование, ст...

Краковская Т.А. Гостиничные комплексы: классификация, организационные структуры и технологии обслуживания

 • формат doc
 • размер 27,32 КБ
 • добавлен 14 декабря 2012 г.
Учебно-методический комплекс дисциплины. - Иркутск: ИГУ, 2008. - 11 с. Дисциплина "Гостиничные комплексы: классификация, организационные структуры и технологии обслуживания" предназначена для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 100103 - Социально-культурный сервис и туризм. Дисциплина относится к дисциплинам специализации Характеристика средств размещения и их классификация Вопросы для самоподготовки по теме Задание...

Крачковский В.В., Махноносов Д.В. Организация складского хозяйства

 • формат doc
 • размер 540,16 КБ
 • добавлен 28 февраля 2013 г.
Методические рекомендации. — Донецк: ДонНУЭТ, 2007. — 153 с. Краткое описание основных видов существующего складского подъемно-транспортного оборудования, систем упаковки грузов, систем для обработки грузов на поддонах, систем вентиляции, отопления и кондиционирования помещений складов.

Критерии классификации отелей Hotelstars union

 • формат pdf
 • размер 305.04 КБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Единая система стандартов для отелей Hotelstars Union, основанная 14 декабря 2009 года в Праге и позволившая добиться порядка в определении "звездности" той или иной гостиницы, получила большой успех на европейском рынке. Она удобна как туристам, так и отельерам, позволяя адекватно сравнивать отели разных стран, участвующих в системе. Ранее европейские страны имели свои собственные системы классификации, сильно отличающиеся друг от друга. Таким...

Круль Г.Я. Основи готельної справи

 • формат doc
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с. ISBN 978-611-01-0186-8 У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та кри-теріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить п...

Круль Г.Я. Основи готельної справи

 • формат djvu
 • размер 3.23 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с. ISBN 978-611-01-0186-8 У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить пр...

Круль Г.Я. Основи готельної справи

 • формат pdf
 • размер 12,63 МБ
 • добавлен 20 мая 2012 г.
Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2011. - 368 с. У запропонованному виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання...

Крупнейшие гостиничные корпорации мира

Реферат
 • формат doc
 • размер 61.72 КБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
История формирования, современное состояние и предпосылки развития крупнейших гостиничных корпораций мира. История и пути формирования гостиничных корпораций мира, глобализация и ее преимущества для гостиничного бизнеса. Особенности и направления деятельности крупнейших гостиничных корпораций мира. Формирование и развитие гостиничных корпораций в России как перспектива развития гостиничного рынка страны. Особенности современного состояния гос...

Куксова И.В. Разработка рекламной деятельности кафе-кондитерской

Статья
 • формат pdf
 • размер 427,42 КБ
 • добавлен 12 декабря 2014 г.
// Экономика. Сервис. Туризм. Культура (ЭСТК-2014): XVΙ Международная научно-практическая конференция: сборник статей / Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. — Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014. — с. 77 — 79. В статье приведено краткое описание мероприятий ПР-компании по продвижению кафе и осуществлен расчет эффективности бюджета коммуникации.

Культура сервиса

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,83 МБ
 • добавлен 13 октября 2013 г.
Казахстан/Костанай: Костанайский государственный педагогический институт, 2012. Бодня С.А Ст.пр 28 слайдов Дисциплина — Культура сервиса Униформа для администратора Униформа для менеджеров туристской фирмы Спецодежда для поваров Униформа для барменов и официантов Униформа для горничной Униформа швейцара Униформа подносчика багажа Дресс-код Bb (Business Best) Btr (Business Traditional) или Undress White tie, Ultra-formal (Cravate blanche – фр.) F...

Курсовая работа - Безпека харчування в закладах громадського харчування (на укр.)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 465.5 КБ
 • добавлен 02 марта 2011 г.
В роботі проаналізовані небезпеки повязані з їжею, та вимоги щодо уникнення цих небезпек для закладів громадського харчування. В роботі використані сучасні стандарти, вимоги, нормативні документи. Курсова робота захищена на "відмінно" на 3 курсі спеціальності "Туризм". Робота складається з вступу, 2 розділів, висновків, списку літератури і додатків: І Теоретичні аспекти безпеки харчування Базові проблеми безпеки харчових продуктів. Ризики пов’яз...

Курсовая работа - Внешние и внутренние стандарты обслуживания потребителей гостиничных услуг

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 1.23 МБ
 • добавлен 11 мая 2011 г.
Курсовая работа по организации обслуживания Теоретическая основа стандартов обслуживания, Особенности предоставления гостиничных услуг и их взаимосвязь со стандартами обслуживания. Элементы международных стандартов обслуживания в гостиничном комплексе.

Курсовая работа - Доходы предприятия и резервы их роста

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 69.15 КБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Курсовая работа предназначена для студентов специальности 260501(65) «Технология продуктов общественного питания», изучающих дисциплину "Экономика отрасли". В данной работе описана доходность предприятия ООО "Общепит".

Курсовая работа - Индустрия гостеприимства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 158 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Введение Гостиничное хозяйство – основное звено материально-технической базы туристической индустрии Значение гостиниц Краткая характеристика основных видов гостиниц Классификация средств размещения туристов Гостиничная продукция и рынки Гостиница как общее рыночное понятие Рынки размещения и питания в гостинице Источники спроса на гостиницы Маркетинговая ориентация Заключение Список использованной литературы Приложение

Курсовая работа - Инновации гостиничного бизнесса

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 296 КБ
 • добавлен 29 марта 2010 г.
Понятие инновации и инновационного процесса. Инновации в гостиничном бизнесе. Прикроватная панель управления. TVtrip.com. E-Menu. Guestroom 2010 гостиничный номер в будущем. Компьютерные технологии. Возможности компьютерных систем бронирования. Программы системы бронирования. Системы бронирования, используемые на Российском рынке. Американские и японские методы управления как инновации на российских предприятиях. Анализ деятельности гостиничного...

Курсовая работа - Кафе-бары в системе туристического облуживания

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 63.7 КБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Курсовая работа Введение Место кафе-баров в классификации предприятий общественного питания Типы предприятий общественного питания Классификация и виды кафе и баров Схемы обслуживания туристов и гостей в кафе-барах Технологические схемы обеспечения питания туристов Дизайн и оборудование кафе-баров Оборудование кафе-бара Специфика обслуживания гостей и туристов в баре Заключение Приложение Приложение

Курсовая работа - Кейтеринг в ресторанном бизнесе

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 73.99 КБ
 • добавлен 06 июня 2010 г.
Введение Теоретические основы кейтеринга в ресторанном бизнесе Кейтеринг в России Маркетинговая стратегия Варианты меню для банкета, фуршета, шведского стола, барбекю Заключение Список использованных источников

Курсовая работа - Крупнейшие гостиничные корпорации мира

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 61.51 КБ
 • добавлен 30 марта 2010 г.
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела Институт туристского бизнеса по предмету «Техника и технология СКСиТ» Введение История формирования, современное состояние и предпосылки развития крупнейших гостиничных корпораций мира. История и пути формирования гостиничных корпораций мира, глобализация и ее преимущества для гостиничного бизнеса. Особенности и направления деятельности крупнейших гостиничных корпораций мира. Форми...

Курсовая работа - Культура питания Японии

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 145.2 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Введение. История и особенности японской кухни (Система питания японцев в контексте культурно-хозяйственной деятельности; Питание в социальной культуре японского общества; Традиционные принципы организации системы общественного питания). Традиционный этикет питания (Столовая утварь и японская культура; Эстетика сервировки и особенности японского этикета). Современная японская кухня в условиях глобализации (Особенности инокультурных заимствований...

Курсовая работа - Курорты Кубани

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 336.5 КБ
 • добавлен 03 ноября 2009 г.
НТГЭ, 2006 г. , 50 стр. Дисциплина - Организация обслуживания Гостиничная индустрия Организация обслуживания на черноморском побережье Перспективы развития

Курсовая работа - Общие требования к системе качества и обслуживающему персоналу

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 58.89 КБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Введение. Гостиничное предприятие как основное средство размещения. Услуга: составляющая сервиса и определяющий фактор успешной конкуренции. Структура гостиничного предприятия. Стандарты обслуживания в сфере гостиничного бизнеса. Квалификационные требования. Подбор и подготовка профессионального гостиничного персонала. Качество услуг. Система повышения культуры и качества обслуживания в гостинице «ххх». Заключение. Список литературы. Приложение.

Курсовая работа - Организации и технология работы службы приема и размещения гостиницы

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 82.32 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Инженерная школа одежды (колледж), 2011 год, 32 стр. Дисциплина - Организация обслуживания. Введение. Технологии приема и размещения туристов в современной гостинице. Служба приема и размещения: общая характеристика. Особенности приема и размещения туристских групп. Особенности приема и размещения индивидуальных туристов. Квалификационные требования к персоналу службы приема и размещения. Роль коммуникационных технологий в деятельности персонала...

Курсовая работа - Организация банкета на 30 посадочных мест для туристов из Грузии

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 69.05 КБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
2010 год, 26 страниц (одинарный интервал, 14 шрифт). Введение. Организация банкета для туристов из Грузии. Выбор и характеристика предприятия питания. Характеристика банкета. Географические и культурные особенности страны. Особенности иностранной кухни. Технологические расчеты. Составление меню. Калькуляция блюд. Анализ меню. Технология обслуживания банкета. Интерьер и сервировка столов. Обслуживание банкета. Музыкальное сопровождение. Заключение...

Курсовая работа - Организация и технология обслуживания гостиничного фонда

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 237 КБ
 • добавлен 17 апреля 2010 г.
Курсовая по дисциплине "Организация и технология обслуживания в гостиницах и туристских комплексах" специальности "гостиничный сервис" стр,52 Специфика работы службы хозяйственного обеспечения и обслуживания номерного фонда Виды гостиничных помещений Организация уборочных работ Уборочные машины и механизмы Подготовка номеров к заселению Технология выполнения различных видов уборочных работ Уборка санузлов (в номерах и общего пользования)...

Курсовая работа - Организация общественного питания

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 113.24 КБ
 • добавлен 19 ноября 2008 г.
Анализ и совершенствование организации производства в ресторане гостиничного комплекса «Рент». Тихоокеанский государственный экономический университет 2005. Кафедра товароведения, стандартизации и технологии продуктов общественного питания.

Курсовая работа - Организация общественного питания

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 361.5 КБ
 • добавлен 19 ноября 2008 г.
Организация работы ресторана первого класса на 100 мест. Организация выпуска готовой кулинарной продукции в горячем цехе. СПб. , 2007.

Курсовая работа - Организация производства горячего цеха кафе

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 161 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Характеристика предприятия общественного питания. Состояние организации работы в предприятии общественного питания. Характеристика материально-технической базы цеха. Оперативное планирование производства. Организация труда и отдыха работников цеха. Качество блюд, напитков и изделий цеха.

Курсовая работа - Организация производства готовой продукции в холодном цехе ресторана на 80 посадочных мест

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 633.5 КБ
 • добавлен 23 марта 2011 г.
Характеристика предприятия. Организация работы холодного цеха. Организация снабжения предприятия сырьем. Расчетная часть. Заключение. Используемая литература. Приложение.

Курсовая работа - Организация труда и управления на предприятии сервиса

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 57.98 КБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Основные направления анализа организации труда на предприятии. Основные законы и принципы организации труда. Аспекты понятия «рабочее место». Повышение качества трудовой жизни. Организация управления на примере ресторана «». Организация процесса управления на предприятии. Общая характеристика структуры управления. Функции управления. Методы управления. Система контроля и учета на предприятии. Система оперативного управления предприятием. Пути улу...

Курсовая работа - Организация управления рестораном

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 90.14 КБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Глава I. Теоретические основы (аспекты) организации современного предприятия. Глава II. Ресторан как звено системы общественного питания. Организация управления рестораном.

Курсовая работа - Основные службы гостиницы

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 147 КБ
 • добавлен 17 декабря 2009 г.
Введение Возникновение и развитие гостиничного хозяйства Организационная структура гостиничного предприятия Основные службы гостиницы Заключение Список литературы

Курсовая работа - Особенности организации обслуживания в кемпингах

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 181 КБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Инженерная школа одежды (колледж), 2011 год, 34 стр. Дисциплина - Организация обслуживания. Введение. Кемпинг в системе классификации средств размещения. Классификация средств размещения в Российской Федерации и место кемпингов в ней. Классификация кемпингов и кемпинг-стоянок за рубежом. Организация обслуживания туристов в кемпингах и кемпинг-стоянках. Современные тенденции развития кемпингов и кемпинг-стоянок в Российской Федерации. Деятельность...

Курсовая работа - Особенности управления малым бизнесом в индустрии гостеприимства и туризма

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 418.34 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 5 курс, 2011 г., 39 стр. Содержание. Введение. Сущность и особенности организации малого бизнеса в индустрии гостеприимства и туризма. Виды малого бизнеса в индустрии гостеприимства и туризма. Типы организационных структур в индустрии гостеприимства и туризма, применимых для малых предприятий. Малое предпринимательство в гостиничном бизнесе. Разновидности малых гостиниц и особенности управления ими. Характеристика мини-оте...

Курсовая работа - Природа услуг и проблем возникающие при их оказании

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 53.89 КБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Введение. Услуги и проблемы, возникающие при их оказании. Сущность организации производства. Классификация и характеристики услуг. Сервисная организация как система удовлетворения потребностей человека. Проблемы, возникающие при оказании услуг. Предоставление услуг рестораном «а». Характеристика предприятия, перечень услуг, предоставляемых рестораном. Организация проведения банкета по случаю дня рождения на примере ресторана. Заключение. Список л...

Курсовая работа - Разработка концепции строительства Мотеля

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 2.84 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Введение Принципы проектирования гостиничных комплексов Оценка факторов, учитываемых при строительстве гостиничных комплексов Инженерно-техническое оборудование гостиниц Требования к проектированию гостиничных комплексов Разработка концепции строительства мотеля Характеристика мотеля Обоснование необходимости строительства мотеля Конкуренты Месторасположение мотеля (из реальных условии города Хабаровска) Мотель – гостиница 3 звезды Маркетинговы...

Курсовая работа - Региональный мониторинг гостиничного сервиса

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 84.35 КБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Определение мониторинга региональных проблем гостиничного сервиса, Задачи мониторинга региональных проблем гостиничного сервиса, Качественные оценки региональных проблем и рисков гостиничного сервиса, Количественные оценки региональных проблем и рисков гостиничного сервиса, Сравнение количественных и качественных оценок, Практическое применение количественных и качественных оценок

Курсовая работа - Ресторан Националъ (г. Уфа)

Курсовая работа
 • формат djvu
 • размер 823.59 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Описание работы Уфимского делового клуба-ресторана "НационалЪ". Содержание работы: Введение 1. Основные характеристики деятельности предприятия история создания и развития; организационно-правовая форма предприятия; основные цели, задачи и виды деятельности; 2. Организационно-технологические аспекты деятельности предприятия организационная структура; работа административной службы; работа обслуживающего персонала; работа VIP-зала; анимацио...

Курсовая работа - Самые необычные, оригинальные отели мира. Экстремальный туризм

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Введение. Классификация необычных оригинальных отелей мира. Ботели. Ледяные отели. Модные отели. Отели в монастырях. Отели на деревьях. Отели на колесах. Отели на маяках. Отели на стадионах. Отели-замки. Отели-острова. Отели-тюрьмы. Парадор. Подводные отели. Подземные отели. Риокан. 10 необычных отелей. Экстремальный туризм. Понятие об экстремальном туризме. Водные виды экстремального туризма. Наземные виды экстремального туризма. Горные виды экс...

Курсовая работа - Структура управления рестораном

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 65.67 КБ
 • добавлен 04 января 2011 г.
Ресторан как звено системы общественного питания. Характеристика ресторанов. Функции управления предприятием общественного питания. Управление рестораном. Структура системы управления предприятиями общественного питания. Методика организации управления на предприятии. Расстановка кадров в системе управления рестораном. Основные должности в ресторане.

Курсовая работа - Транспортное обслуживание

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 156.02 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Введение Канада крупнейшая страна Северной Америки. Она занимает огромную территорию на материке Северная Америка площадью 9970610 кв. км. По размерам территории занимает второе место после России. Большая часть страны расположена в тех же географических широтах, что СНГ. Крайний юг Канады лежит на одной широте с Грузией, а острова Канадского Арктического архипелага находиться на расстоянии около 1000 км от Северного полюса. Канада богата лесом,...

Курсовая работа - Требования к гостиницам 5*

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 65.76 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
Международная классификация гостиниц. Классификация гостиниц в РФ. Требования к гостиницам 5*. Гранд отель Европа в Санкт-Петербурге. Ситуация на рынке индустрии гостеприимства: гостиницы в регионах

Курсовая работа - Формирование фирменного стиля предприятий индустрии гостеприимства на примере отелей сети Марриотт в Москве

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 231 КБ
 • добавлен 02 апреля 2010 г.
Что представляет собой фирменный стиль предприятий индустрии гостеприимства. (Понятие «фирменный стиль». Основные определения. Психологические аспекты значения торговой марки и товарного знака. Особые элементы фирменного стиля). Дизайн предприятий индустрии гостеприимства. (Особенности фирменного стиля современных предприятий индустрии гостеприимства. Дизайн интерьеров предприятий индустрии гостеприимства. Художественный стиль и дизайн предприят...

Курсовая работа - Шведский стол

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 1.2 МБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Вступ Шведський стіл з минулого у теперішнє Історія шведського столу Формати шведського столу Стандарти організації шведського столу Характеристика об’єкту дослідження ресторану Дослідження шведського столу в ресторані Вимоги до складання меню. Меню шведського столу в ресторані Особливості сервірування та обслуговування шведської лінії в ресторані Висновки Список використаних літературних джерел Додатки

Курсовая работа - Эволюционное развитие ресторанного дела в России

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 183.03 КБ
 • добавлен 01 декабря 2009 г.
Классификация ресторанов Эволюция спроса и предложения Современное положение ресторанного бизнеса Новые форматы российского ресторанного бизнеса

Курсовая работа - Этико-психологические особенности взаимоотношений специалиста по сервису и клиента

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 58.75 КБ
 • добавлен 26 августа 2011 г.
Введение. Взаимоотношения специалиста по сервису и клиента в процессе осуществления сервисной деятельности. Культура сервиса и морально-нравственный характер общения людей. Этические основы, деловой этикет и эстетические аспекты сервисной деятельности. Социально-культурная сфера и кодекс профессиональной этики работников обслуживания. Психологические аспекты сервисной деятельности. Психология процесса обслуживания. Тактика обслуживания на этапах...

Курсовая работа- Материально-техническое обеспечение гостиниц

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 201 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Содержание Введение. 1. Сущность и значение материально-технического оснащения в современных условиях. 2. Расчет запасов материальных ресурсов и методика их нормирования. 3. Источники покрытия потребностей в материальных ресурсах. 4. Пути экономии и рационального использования материальных ресурсов в гостиничном хозяйстве. 5. Практическая часть. Заключение. Список используемой литературы

Курсовой проект - Развитие ресторанного бизнеса города Кургана

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 5.83 МБ
 • добавлен 20 февраля 2010 г.
Оглавление. Введение. Ресторанный бизнес в туристической. деятельности. Первые предприятия питания в России. Краткая характеристика некоторых предприятий питания. Виды иностранного туризма. Классы туристических документов. Организация питания туристов. Особенности питания туристов различных стран. Ресторанный бизнес в городе Кургане. Развитие и становление ресторанного бизнеса. Виды ресторанов в городе Кургане. Перспективы развития ресторанного б...

Кусков А.С. Гостиничное дело

 • формат pdf
 • размер 2.41 МБ
 • добавлен 06 сентября 2009 г.
Автор, основываясь на требованиях Государственного образовательного стандарта специальности «Социально-культурный сервис и туризм» и реалиях современной практики гостиничного бизнеса, представляет вниманию читателей небольшой, но емкий курс гостиничного дела, ориентированный на студентов старших курсов вузов. В рамках настоящей работы нашли отражение следующие вопросы: современное состояние и развитие индустрии гостеприимства; гостиничные услуг...

Кусков А.С. Гостиничное дело

 • формат doc
 • размер 2.51 МБ
 • добавлен 06 сентября 2009 г.
Учебное пособие. Современное состояние и развитие индустрии гостеприимства. Гостиничные услуги в структуре туристского обслуживания. Гостиничные предприятия: Понятие, Классификация и типология. Государственное регулирование гостиничного дела. Основные службы гостиничного предприятия. Работа персонала гостиничного предприятия с клиентами. Взаимоотношения гостиничных предприятий с турфирмами. Анимационные услуги в структуре гостиничного продукта....

Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Ефимов С.Л.,ГолубеваТ.Н. Ресторанный бизнес в России: технология успеха

 • формат doc
 • размер 3.89 МБ
 • добавлен 03 февраля 2010 г.
В книге раскрывается состояние ресторанного бизнеса в России и перспектива его развития. Освещается современный подход к созданию и функционированию ресторана, включая разработку концепции, приобретения необходимого оборудования, инвентаря, столового белья, создания меню и карты вин, дизайна торговых помещений. Приводятся нормативные документы, регламентирующие деягельность торгового предприятия общественногопитания и комментарии к ним. Даются ре...

Кучер Л.С., Шкуратова Л.М., Ефимов С.Л., Голубева Т.Н. Ресторанный бизнес в России: Технологии успеха

 • формат pdf
 • размер 4,50 МБ
 • добавлен 23 января 2017 г.
М: РКонсульт, 2002. — 468 с.: ил. — ISBN 5-89805-040-Х. В книге раскрывается состояние ресторанного бизнеса в России и перспектива его развития. Освещается современный подход к созданию и функционированию ресторана, включая разработку концепции, приобретения необходимого оборудования, инвентаря, столового белья, создания меню и карты вин, дизайна торговых помещений. Приводятся нормативные документы, регламентирующие деятельность торгового предпри...

Лабораторная работа - Дослідження ринку закладів громадського харчування в м. Києві

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 389.5 КБ
 • добавлен 08 августа 2010 г.
Динаміка розвитку. Цінові сегменти. Розвиток ресторанних мереж. Рівень популярності закладів швидкого харчування в 2007 р. Фактори, які можуть підвищити рівень конкурентоспроможності.

Лабораторная работа - Прагнути більшого на основі аналізу ведення ресторанного бізнесу у м. Києві

Лабораторная
 • формат ppt
 • размер 276.5 КБ
 • добавлен 08 августа 2010 г.
Ошибки при реализации идеи открытия ресторана Сильные и слабые стороны управления предприятием на этапах жизненного цикла организации Мероприятия по улучшению сложившейся ситуации План мероприятий по адаптации новых работников на должность официанта ресторана. Программа развития персонала Кадровая политика Кадровое планирование «Ля Руж» Графік виходу на роботу менеджерів залу ресторану Ля Руж Бонус! Автоматизация ресторана! Годовые издержки на п...

Ладиженська Р.С. Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах

 • формат pdf
 • размер 2,50 МБ
 • добавлен 22 августа 2012 г.
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки «Менеджмент»), Харк. нац. акад. міськ. госп-ва - Х.: ХНАМГ, 2010. – 254 с. У конспекті лекцій розглядаються історія, розвиток готельної справи в Україні та світі, принципи класифікації засобів розміщення, служби готельного підприємства. Детально подаються технологія прийому й обслуговування гостей в г...

Левченко М.Н. Организация и управление производством на предприятиях

 • формат doc
 • размер 141,73 КБ
 • добавлен 09 марта 2013 г.
Учебное пособие. — Донецк: ДонГУЭТ, 2006. — 131 с. Для студентов специальности "Технология питания". Рассматривается отраслевая структура пищевой промышленности, основы организации производства продукции на предприятиях, направления внедрения научной организации и нормирования труда. Освещаются основы управления предприятием, функции и структуры, методы управления и технология принятия управленческих решений.

Лекции - Технология гостиничного обслуживания

Статья
 • формат doc
 • размер 279.5 КБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
СПБ,2010г. Основные принципы менеджмента., Функции управления., Классификация гостиниц., Классификация гостиниц в РФ., Функциональное назначение гостиничных предприятий, Классификация гостиничных номеров, Эксплуатация гостиниц., Факторы, влияющие на экономику отеля., Основные службы современного отеля.42стр.

Лекции по гостиничному бизнеу

Статья
 • формат docx
 • размер 23.46 КБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
Классификация гостиниц и других средств размещения туристов Задача классификации гостиниц достаточно трудоемка из-за их многообразия, обусловленного в свою очередь множеством видов туризма и путешествий, соответствующей специализацией средств размещения туристов, разнообразием мотивов путешествий, существенным различием материального достатка путешествующих, а также ввиду наличия национальных, географических, природных и других особенностей.

Лесник А., Смирнова М., Кунин Д. Безопасность в гостиничных предприятиях

 • формат pdf
 • размер 1.41 МБ
 • добавлен 12 января 2010 г.
Учебное пособие. - М.: УКЦ "Персона пяти звезд", ТрансЛит, 2008 -152с. В методическом пособии раскрыты вопросы организации и функционирования службы безопасности в гостиничных предприятиях. Даны практические рекомендации по нормативно-правовому и кадровому обеспечению работы этой службы. Пособие будет интересно как работникам гостиничной отрасли, так и студентам и слушателям образовательных учреждений, изучающим вопросы организации деловой акти...

Лихолетов, В.В. Основы проектирования гостиничных комплексов и предприятий общественного питания

 • формат pdf
 • размер 5.34 МБ
 • добавлен 21 июля 2015 г.
Учебное пособие. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. – 184 с. В пособии с системных позиций даются основные понятия о проектировании и строительстве современных весьма разнообразных объектов размещения и питания туристов – важнейших элементов бурно развивающегося туристского бизнеса. Для облегчения восприятия и систематизации обширного материала, накопленного в данной сфере человеческой деятельности, при изложении автором сделан акцент на функционал...

Лойко О.Т. Туризм и гостиничное дело

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 14 сентября 2009 г.
В учебном пособии рассматриваются современные проблемы гостиничного хозяйства и туристского бизнеса. Пособие подготовлено на кафедре культурологии для студентов Института дистанционного образования, обучающихся по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм», в соответствии с образовательным стандартом. Оглавление Феномен туризма в современном обществе Туристский продукт Индустрия туризма Классификация туризма Основные виды и форм...

Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство

 • формат pdf
 • размер 936.34 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 157 с. В учебном пособии рассматриваются современные проблемы гостиничного хозяйства и туристского бизнеса. Пособие подготовлено на кафедре культурологии для студентов Института дистанционного образования ТПУ, обучающихся по специальности 100103 "Социально-культурный сервис и туризм". Рекомендовано УМО для учебных заведений Российской Федерации по образованию в области сервиса в качестве учебного пособия для студентов...

Лолер Э. Сервис по-королевски. Уроки ресторанного дела от Чарли Троттера

 • формат djvu
 • размер 4.97 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
М: Альпина Бизнес Букс, 2006г - 234стр Книга построена в виде серии простых советов, которые раскрывают секреты легендарного успеха знаменитого ресторатора. Чем бы ни занималась ваша компания, предлагаемые рекомендации помогут улучшить обслуживание клиентов и повысить уровень их удовлетворенности.

Лукомська Г.В. Формування архітектурно-планувальних вирішень водно-оздоровчих закладів

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 15,83 МБ
 • добавлен 24 ноября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата архітектури за спеціальністю: 18.00.02 – архітектура будівель та споруд. - Л.: Національний університет "Львіська політехніка", 2015. - 175 с. Науковий керівник кандидат архітектури, доцент Данчак Ігор Остапович Зміст: Історія та стан досліджень водно-оздоровчих закладів Методи дослідження водно-оздоровчих закладів Особливості формування архітектури водно-оздоровчих закладів

Ляпина И.Ю. Материально-техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов

 • формат doc
 • размер 4.61 МБ
 • добавлен 06 декабря 2016 г.
Учебник для сред. проф. образования. — М.: Академия, 2004. — 256 с. Даны сведения об основах конструктивных решений здании и сооружений гостиниц и туркомплексов, оборудовании, его эксплуатации и техническом обслуживании, правилах оформления интерьеров гостиниц И туркомплексов. Приведены примеры практических заданий. Для студентов средних профессиональных учебных заведений. Может быть полезен практическим работникам. Введение Основы конструктивных...

Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания

 • формат jpg
 • размер 10.18 МБ
 • добавлен 05 сентября 2009 г.
Учебник / Под ред. канд. пед. наук А. Ю. Лапина. — М.: ПрофОбрИздат, 2001. — 208 с. В учебнике даны сведения о развитии гостиничной индустрии на современном этапе, рассмотрена технология приема и обслуживания гостей. Уделено внимание вопросам культуры поведения персонала гостиницы, этике делового общения в сфере гостиничного сервиса. Учебник предназначен для подготовки работников гостиничного хозяйства в учебных заведениях начального профессиона...

Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания

 • формат pdf
 • размер 4,49 МБ
 • добавлен 07 декабря 2013 г.
Учебник для нач. проф. образования / Под ред. канд. пед. наук И. Ю. Ляпина. — М.: ПрофОбрИздат, 2001. — 208 с. — ISBN 5-94231-050-5 В учебнике даны сведения о развитии гостиничной индустрии на современном этапе, рассмотрена технология приема и обслуживания гостей. Уделено внимание вопросам культуры поведения персонала гостиницы, этике делового общения в сфере гостиничного сервиса. Учебник предназначен для подготовки работников гостиничного хозяйс...

Магалецька І.А. Сервіс у ресторанному господарстві

 • формат pdf
 • размер 2,62 МБ
 • добавлен 30 июля 2016 г.
Конспект лекцій. — К.: НУХТ, 2015. — 83 с. Для студентів спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Анотація. Сервіс в ресторанному господарстві. Теоретичні основи. Роль і місце сервісології в системі наукового знання. Теорія потреб як базова категорія сервісології. Інтегративна концепція потреб людини. Психологія, етика і естетика сервісної діяльності. Культура обслуговування в готельному господарств...

Мазаракі А.А. (ред.) Проектування готелів

 • формат pdf
 • размер 13,69 МБ
 • добавлен 30 июня 2016 г.
Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.А. Мазаракі, М.І. Пересічний, С.Л. Шаповал та ін. ; за ред. А.А. Мазаракі. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. — 340 с. Наведено загальні положення до проектування готелів та порядок розроблення розділів (інженерно-технологічного, архітектурно-будівельного, організаційно-економічного та розвитку проекту) для написання дипломного магістерського проекту. Для студентів вищих навчальних закладів, ко...

Макринова Е.И., Васильев А.Г., Васильева А.С. Управление персоналом в гостиничном менеджменте

 • формат pdf
 • размер 38,17 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Троицкий мост, 2013г., 208 с. В предлагаемом учебном пособии изложены подходы к построению системы управления персоналом в гостиничном менеджменте. Особое внимание уделено роли человеческого фактора в гостиничной деятельности и построению эффективной кадровой политики. Авторами рассматриваются вопросы создания корпоративной культуры, мотивации и контроля деятельности сотрудников гостиниц на основе реализации внутренних стандартов обслуживан...

Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика

 • формат pdf
 • размер 2.9 МБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуго...

Мальська М.П., Гаталяк О.М., Ганич Н.М. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика)

 • формат pdf
 • размер 1,37 МБ
 • добавлен 21 января 2016 г.
Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 304 с. У підручнику розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства, організації процесів обслуговування, а також особливості обслуговування туристів. Подано контрольні запитання та завдання для самоконтролю, додатковий і довідковий матеріал з метою к...

Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика

 • формат pdf
 • размер 2.58 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. (текст розпізнаний). ISBN 978-966-364-965-8. У навчальному посібнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, орг...

Материаловедение в гостиничном хозяйстве

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 14 февраля 2012 г.
33 страницы, 5 курс Дисциплина "Материаловедение" Содержание Введение Общая характеристика гостиницы Общая характеристика гостиничного номера Выбор текстильных материалов для оформления гостиничного номера с учетом требований, предъявляемых к ним: Напольные материалы; Шторы, занавеси, портьеры; Постельное белье; Столовое белье; Материалы для обивки мебели; Материалы для банных принадлежностей Текстильные материалы для одежды обслуживающего персон...

Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес

 • формат pdf
 • размер 2,98 МБ
 • добавлен 19 марта 2014 г.
М.: Юнити-Дана, 2012. — 224 с. Рассматриваются концепции гостиниц и гостеприимства, структура гостиничного бизнеса, функции гостиницы, проблемы обслуживания гостей, развитие вспомогательных служб, основные процедуры и персонал гостиниц. Приведены примеры из гостиничной деятельности разных стран мира. Книга адресована тем, кто изучает гостиничный бизнес в учебных заведениях (им она даст систематические основы знаний, которые в дальнейшем можно угл...

Меню ресторана узбекской кухни

Презентация
 • формат ppt
 • размер 9,57 МБ
 • добавлен 23 марта 2015 г.
ЖГУ имени Ильяса Жансугурова, г. Талдыкорган, 2015. — 9 слайдов. Дисциплина — Ресторанный бизнес в сфере туризма 3-й курс Описание ресторана Меню Основные блюда Домашняя выпечка

Меню ресторанного закладу

Реферат
 • формат doc
 • размер 404,00 КБ
 • добавлен 09 августа 2013 г.
ОКЕПГРБ, Одеса, 2012. — 16 с. Доповідь В меню вказується страви, їх вага та вартість. Також файл містить велику кількість яскравих ілюстрацій страв. Документ буде корисний для осіб, яким необхідно створити проект щодо власного ресторану.

Методы продвижения гостиничных услуг (на примере мини-отеля)

degree
 • формат doc
 • размер 3,22 МБ
 • добавлен 10 июня 2013 г.
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, Гатчина, 2013. — 98 с. Специальность — Ресторанно-гостиничный бизнес Введение Теоретические основы продвижения услуг в гостиничном хозяйстве Гостиничные услуги в структуре туристского обслуживания Сущность и методы продвижения гостиничных услуг Организация и специфика предоставления гостиничных услуг в мини-отелях Нормативно-правовая база деятельности малых гостиниц Анализ де...

Милл Роберт Кристи. Управление рестораном

 • формат pdf
 • размер 9,51 МБ
 • добавлен 11 сентября 2016 г.
3-е изд. — М.: Юнити-Дана, 2012. — 535 c. — (Зарубежный учебник). — ISBN: 9785238015897 Рассмотрены все аспекты деятельности ресторана, о которых должен иметь представление менеджер, чтобы эффективно управлять вверенным ему рестораном. Изложение теории сопровождается практическими ситуациями, а рекомендации подкрепляются примерами деятельности видных ресторанов и историями профессионального успеха отраслевых топ-менеджеров. Автор анализирует прич...

Мичелли Джозеф А. Ritz-Carlton. Золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячелетия The New Gold Standard: Five Leadership Principles for Creating a Legendary Customer Experience Courtesy of The Ritz-Carlton Hotel Company

 • формат pdf
 • размер 1.87 МБ
 • добавлен 19 июля 2011 г.
Автор книги приглашает нас на уникальную экскурсию в "закулисье" отелей компании The Ritz-Carlton Hotel Company. Благодаря своему неограниченному доступу к руководству, персоналу и сотрудникам Центра лидерства компании, Джозеф Мичелли тщательно изучил особенности работы этой организации на всех ее уровнях и готов поделиться своими наблюдениями. Впервые в полном объеме в книге раскрываются секреты безупречного сервиса и необыкновенного гостеприи...

Мтвралашвили Г.И. Прибыльный ресторан. Советы владельцам и управляющим

 • формат pdf
 • размер 5.3 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
СПб, Питер, 2010, 256 стр. Как эффективно управлять рестораном и сделать его максимально прибыльным? Издание раскрывает секреты организации дела - как подбирать, обучать и развивать свой персонал; каким образом организовать работу кухни и какую ценовую политику применять, чтобы меню было продаваемым; как привлечь гостей и сделать так, чтобы они к вам возвращались. Отдельно рассмотрены вопросы создания управленческого учета, оперативного управл...

Мтвралашвили Г.И. Прибыльный ресторан. Советы владельцам и управляющим

 • формат fb2
 • размер 464,50 КБ
 • добавлен 02 сентября 2013 г.
СПб.: Питер, 2010. — 256 с. — (Серия: Начать и преуспеть). — ISBN 978-5-49807-536-5. Как эффективно управлять рестораном и сделать его максимально прибыльным? Издание раскрывает секреты организации дела - как подбирать, обучать и развивать свой персонал; каким образом организовать работу кухни и какую ценовую политику применять, чтобы меню было продаваемым; как привлечь гостей и сделать так, чтобы они к вам возвращались. Отдельно рассмотрены воп...

Мтвралашвили Г.И. Прибыльный ресторан. Советы владельцам и управляющим

 • формат rtf
 • размер 479,68 КБ
 • добавлен 21 августа 2013 г.
СПб.: Питер, 2010. — 256 с. —(Серия: Начать и преуспеть). — ISBN 978-5-49807-536-5. Как эффективно управлять рестораном и сделать его максимально прибыльным? Издание раскрывает секреты организации дела - как подбирать, обучать и развивать свой персонал; каким образом организовать работу кухни и какую ценовую политику применять, чтобы меню было продаваемым; как привлечь гостей и сделать так, чтобы они к вам возвращались. Отдельно рассмотрены вопр...

Мышьякова Н.М., Шкуропат С.Г. Гостиничное дело

 • формат pdf
 • размер 4,59 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2013. – 314 с. Учебное пособие предназначено для студентов направления 100400 «Туризм» и направления 101100 «Гостиничное дело». Учебник «Гостиничное дело» состоит из 2 частей. В первой части «Введение в индустрию гостеприимства» гостеприимство рассматривается как социально-культурный феномен, проанализированы основные этапы его развития за рубежом и в России, описывается опыт выдающихся отельеров. Во второй части «Индустрия...

Необычные отели мира

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,41 МБ
 • добавлен 04 октября 2013 г.
Казахстан/Костанай: Костанайский государственный педагогический институт. Год написания: 2012 Тауешева А ст.пр 18 слайдов Дисциплина — Гостиничная индустрия Отель Dog Bark Park Inn Отель The Inntel Hotel V8 Hotel Tianzi Hotel Nhow Berlin Pavillon des Lettres Hotel Poseidon Hotel

Нетрадиційні та оригінальні послуги в ресторанах

Реферат
 • формат doc
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 29 октября 2012 г.
Для студентських робіт, КНУКіМ, Україна, 2012, 20 с. Вступ Тенденції розвитку послуг ресторанного господарства Шляхи розвитку сфери послуг у ресторанному бізнесі в Україні Висновок Список використаної літератури Основними причинами вивчення та введення інновацій у підприємствах ресторанного господарства є: посилення конкурентної боротьби та намагання одержати на ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток; зростання попиту споживачів; з...

Носова І.О., Носов П.С. Умови та перспективи розвитку готельного бізнесу Херсонщини

Статья
 • формат pdf
 • размер 183,64 КБ
 • добавлен 19 декабря 2015 г.
Умови та перспективи розвитку готельного бізнесу Херсонщини. У статті розглянуті такі важливі умови перспективного розвитку туристичної діяльності, як: раціональне використання природних рекреаційних ресурсів, ефективне використання та оновлення наявної матеріально-технічної бази, розширення ринку туристичних послуг з метою більш повного задоволення потреб населення у відпочинку й оздоровленні. Особливу увагу приділено аналізу факторів впливу на...

Описание отеля Луксор

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,48 МБ
 • добавлен 22 февраля 2012 г.
Luxor Hotel and Casino

Опорний конспект лекцій з курсу Устаткування готельно-ресторанних підприємств

 • формат doc
 • размер 2.04 МБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
Укладач І. І. Тарасенко, кандидат технічних наук, професор. Зміст. Вступ. Механічне устаткування. Теплове устаткування. Холодильне устаткування. Торговельне устаткування. Системи автоматизації закладів ресторанного господарства. Список літератури.

Організація банкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами на 42 особи

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 183,72 КБ
 • добавлен 18 декабря 2013 г.
Одеса: ОНАПТ, кафедра ресторанно-готельної справи і туризму, 2013. — 38с. Керівник: Кравчук Т.В. Дисципліна — Організація ресторанного господарства. Вступ Характеристика різних видів бенкетів. Класифікація бенкетів. Особливості бенкетів за столом із повним та частковим обслуговуванням офіціантами. Особливості обслуговування бенкетів з частковим обслуговуванням офіціантами. Порядок прийому і виконання замовлень на обслуговування. Вимоги до меню. П...

Організація обслуговування туристів з Італії в різних типах готельних підприємств

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 93,94 КБ
 • добавлен 01 ноября 2013 г.
ПУЕТ, 2013. — 55 с. Дисципліна —Організація готельного господарства Теоретичні основи організації харчування туристів у різних типах готельних підприємств Типи готельних підприємств і їх класифікація Основні типи закладів ресторанного господарства при готельних підприємствах Висновок до Розділу І Особливості харчування іноземних туристів у різних типах готельних підприємств Особливості надання послуг харчування іноземним туристам у різних типах...

Організація послуг харчування як складова успіху готелю

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 54,71 КБ
 • добавлен 05 марта 2013 г.
Луганск: ЛНУ им.Тараса Шевченко, 2012. — 24 с. Дисциплина — Организация ресторанного хозяйства Готельне господарство, як складова туристської індустрії. Служба харчування в готельному комплексі Особливості розвитку харчування. Форми організації харчування в готелях. Принципи організації харчування в готелях. Сервіс харчування і обслуговування. Тенденції розвитку світового готельного господарства.

Организация деятельности инженерной службы гостиницы на 100 мест

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 120,98 КБ
 • добавлен 22 августа 2010 г.
ДИТБ- 2010, 65 стр. дисциплина «Организация гостиничного и ресторанного хозяйства» Анализ рынка, выбор места расположения гостиницы Функциональная организация зданий гостиницы. Службы гостиницы Помещения гостиницы Состав номеров гостиницы и цены на них Уборка помещений Службы гостиницы и их характеристика Управленческая структура гостиницы Состав управленческой структуры и ее функции. Формы управления гостиницей Административно-хозяйств...

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 37,18 КБ
 • добавлен 20 мая 2015 г.
КГБ ПОУ "Тальменский технологический техникум", специальность 10101 Гостиничный сервис/ Россия, 2015. — 26 с. Организация и технология работы службы приема и размещения гостей. Прием и размещение гостей. Порядок регистрации и размещения гостей Особенности регистрации туристских групп Особенности регистрации иностранных туристов Правила расчета оплаты за проживание Оказание перечня услуг, предоставляемых в гостинице

Организация и специфика деятельности малых гостиниц

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 95,11 КБ
 • добавлен 12 октября 2012 г.
Россия, Волгоград, "Волгоградский технологический колледж" 2011 год, 32 стр. Дисциплина - Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах Курсовая работа Введение Предпосылки появления и развития малых гостиниц и их особенности Зарубежный опыт развития малых гостиниц. Управление гостиничным комплексом в странах Западной Европы Документационная база малых гостиниц Типология малых гостиниц Сегментация малых гостиниц на классы Мини-оте...

Организация мотелей и кемпингов для обслуживания транспортных туристов

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 63,77 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
ХГЭОУ. Одесса – 2008. 34 страницы, 25 источников. Курсовая работа История мотелей и кемпингов. Организация и специфика деятельности мотелей и кемпингов в Украине. Организация деятельности мотелей. Специфика деятельности кемпингов. Мотели и кемпинги в разных странах мира.

Организация обслуживания в гостиничных комплексах

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 31,58 КБ
 • добавлен 08 сентября 2013 г.
Введение. Правила и порядок обслуживания гостей. Встреча гостей. Предоставление трансфера. Регистрация и заселение в номер. Процесс обслуживания и функции службы приема и размещения. Организация и технология обслуживания гостиничного фонда. Организация и технология обслуживания гостей питанием в гостиницах. Предоставление основных и дополнительных услуг. Расчеты с проживающими. Стиль обслуживания клиентов в гостинице. Заключение. Список использов...

Организация обслуживания клиентов в гостиницах делового назначения на примере бристоль

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,01 КБ
 • добавлен 26 марта 2012 г.
21 стр. Содержание: Введение Понятие бизнес – услуг и их предоставление в гостиницах Организация обслуживания гостей на примере отеля делового назначения «Бристоль» Заключение Список использованной литературы

Организация приема, регистрации и поселения индивидуальных и групп корпоративных гостей

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 52,25 КБ
 • добавлен 16 октября 2014 г.
МОГК, Серпухов, 2014. — 24 с. Введение Служба приема и размещения Положение о службе приема и размещения Основные группы гостиничных стандартов Функции персонала службы приема Порядок приема и регистрации гостей Организация приема и размещения индивидуальных и групп корпоративных гостей Прием, регистрация и поселение индивидуальных гостей Прием, регистрация и поселение групп корпоративных гостей Заключение Список использованной литературы

Организация производства на предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 104,98 КБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Сибирская государственная геодезическая академия, Новосибирск, 2011. - 61с. Специальность- экономика и управления на предприятии туризма и ГХ. По дисциплине: «Организация производства на предприятиях туризма гостиничного хозяйства» Цель курсовой работы: проанализировать систему управления организации и предложить рекомендации по ее совершенствованию. Объектом исследования является аквапарк «Miami Beach». Предметом исследования является анализ ор...

Организация транспортного обслуживания в гостиницах на примере Hayatt

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 197,14 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
Екатеринбург - 2011 - 20 стр. Содержание Введение Транспортное обслуживание - как элемент сервиса История транспортного обслуживания в гостиницах Организация транспортного обслуживания Транспортное обслуживание в гостинице «Hayatt» Анализ транспортного обслуживания в гостинице «Hayatt» Рекомендации по развитию транспортного обслуживания в гостинице «Hayatt» Заключение Список литературы Приложение

Основные гостиничные цепи

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,61 МБ
 • добавлен 06 октября 2013 г.
Казахстан/Костанай: Костанайский государственный педагогический институт. 2012 г. Тауешева А ст.пр 25 слайдов Дисциплина — Гостиничная индустрия Презентация. Пункты содержания: Корпоративный профиль: Cendant Corporation Корпоративный профиль: Intercontinental Hotels Group Корпоративный профиль: Accor Корпоративный профиль: Choice Hotels International Корпоративный профиль: Hilton Hotels Corporation Корпоративный профиль Best Western Internat...

Основы проектирования туристских комплексов с основами инженерной графики

 • формат pdf
 • размер 947.42 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
В.Ф. Коновалов, Конспект лекций.Специальность 080502(8) – Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства. «Санкт-Петербургский государственный. инженерно-экономический университет». Санкт-Петербург. 2010. Введение. Свойства строительных материалов, конструкционные материалы. Основные свойства строительных материалов. Естественные каменные материалы и неорганические вяжущие вещества. Тяжёлые и лёгкие цементные бетоны. Керам...

Особенности организации кейтеринговых услуг

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 37,64 КБ
 • добавлен 13 марта 2012 г.
БАТиП, Санкт-Петербург, 2012, 24 стр. Целью данной исследовательской работы являлось раскрыть актуальность выездного питания, в частности, проанализировать широкое понятие «Кейтеринг», описать его виды и разобраться в особенностях организации кейтеринговых услуг на примере компании «Арт-Нуво Кейтеринг». Понятие и виды кейтеринга Персонал Организация кейтеринговых услуг на примере «Арт-Нуво Кейтеринг» Характеристика «Арт-Нуво Кейтеринг» Специфика...

Особенности организации работы мини-отелей

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 45,20 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
Курсовая работа Международный характер современного туристского рынка. Современные тенденции развития индустрии гостеприимства. Зарубежный опыт развития гостиничной индустрии. Организация и специфика деятельности малых гостиниц. Российские малые гостиницы. Малые гостиницы: специфика и предпосылки развития. Положение о малых гостиницах, мотелях, пансионатах и домах гостиничного типа

Особенности питания туристов из Грузии

Реферат
 • формат doc
 • размер 71,35 КБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
ЭТК 22, 2012. - 14 с. Реферат по организации обслуживания туристов Оглавление: Где расположена Грузия Особенности сельского хозяйства Особенности грузинской кухни Национальные праздники Режимы питания Меню для туристов из Грузии Винная карта Грузии Библиографический список

Ответы на вопросы на ГОС экзамен по специальности Гостиничный сервис

Шпаргалка
 • формат docx, doc
 • размер 383.09 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Индустрия гостеприимства: определение, сущность, основные направления. Индустрия гостеприимства – сфера предпринимательства, состоящая из видов обслуживания, которые опираются на принципы гостеприимства, характеризующиеся щедростью и дружелюбие по отношению к гостям. Под индустрией гостеприимства мы понимаем организацию обслуживания за определенное вознаграждение. Основные направления гостеприимства: - гостиничный бизнес(гостиничные предприятия...

Ответы на экзамен - Ресторанно-гостиничный бизнес на туристическом рынке

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 225,11 КБ
 • добавлен 27 сентября 2012 г.
Пушкин, Ленинградский Государственный университет им. А. С. Пушкина. 2011 год. 35 стр. Специальность 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм. Рыночный механизм как взаимосвязь элементов рынка: спроса, предложения и цены. Конъюнктура рынка. Определение конфликта; классификация конфликтов. Управление конфликтами Разработка маршрутов и формирование туров. Классификация, основные требования Экономический рост; показатели и факторы экономическо...

Отели будущего

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 18,57 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
М. : 2011 - 17 стр Дисциплина - Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. Курсовая работа Виды классификаций современных отелей Современные технологии сервисной деятельности и индустриальной базы отелей будущего Немецкие разработки «гостиницы будущего» Отель в пещере Летающий отель-дирижабль Переносные отели Гостиница «Serrenia» Предприятие размещения Отель «ЯР» Заключение

Отчёт по практике - гостиица Астана Интеротель

report
 • формат doc
 • размер 77,37 КБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Оглавление. Введение. Ознакомление с гостиницей. Правила поведение персонала на предприятии. Требования к профессиональной этике и внешнему виду персонала. Службы гостиницы и их характеристики. Организационная структура управления. Описание хозяйственного отдела гостиницы (Housekeeping). Функции службы бронирования. Служба приёма и размещения. Дополнительные службы. Особенности развития маркетингового отдела гостиницы. Разработка предложений по у...

Отчёт по практике в гостинице

report
 • формат doc
 • размер 26,42 КБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Введение. Ознакомление с гостиницей. Уже в течение года Гранд-отель «Тянь-Шань» первым в стране приступил к самостоятельному ведению всей структуры гостиничного хозяйства, начиная от строительства и реконструкции, заканчивая менеджментом и эксклюзивной кухней. На сегодняшний день в Алматы действуют два отеля системы «Тянь-Шань» (4-звездочный отель класса DeLuxe и 3-звездочный класса Tourist). В ближайшее время будут открыты бизнес - отели в Аста...

Отчет по практике в отеле

report
 • формат doc
 • размер 86,90 КБ
 • добавлен 11 августа 2013 г.
Организация деятельности предприятий. индустрии гостеприимства. Основы организации деятельности. предприятий индустрии гостеприимства. Организационные структуры предприятий. индустрии гостеприимства. Организация обслуживания. в предприятиях индустрии гостеприимства. Характеристика процесса обслуживания и технического. оснащения в предприятиях индустрии гостеприимства. Профессиональная деятельность. менеджера в гостиничной индустрии. Организация т...

Отчет по практике в туристической фирме

report
 • формат doc
 • размер 33,94 КБ
 • добавлен 30 марта 2012 г.
АГТУ, Астрахань, 2011. - 4 с. вид турпредприятия виды предоставляемых туров описание офиса турфирмы кадровый состав фирмы пакет услуг организация обслуживания туристов перечень и описание туристской документации использование рекламы в турфирме оценка качества услуг

Отчет по практике менеджмента

report
 • формат doc
 • размер 55.75 КБ
 • добавлен 21 октября 2009 г.
Отчет о прохождении практики по менеджменту в ООО «Калейдоскоп 16», ТФ "Калейдоскоп Путешествий". Специальности 061100 – Менеджмент организации для специализации 061122 «Гостиничный и туристский бизнес» 22 страницы + Характеристика - отзыв + Дневник практики (28 страниц общее кол-во)

Отчет по практике менеджмента на базе ООО Гранд Отель

report
 • формат doc
 • размер 35.32 КБ
 • добавлен 04 февраля 2013 г.
Астрахань: Астраханский государственный университет, 2011. — 21 с. Дисциплина — Менеджмент Содержание: Введение Характеристика предприятия Описание предприятия. Технико-экономический анализ Анализ численности и структуры персонала Организационная структура предприятия Штатная структура персонала Кадровая политика ООО «Гранд Отель» Проблема предприятия и пути ее решения Выявление проблемных моментов Пути выхода из проблемы Заключение Список исполь...

Отчет по практике на предприятии общественного питания ресторан Усадьба

report
 • формат doc
 • размер 103,36 КБ
 • добавлен 14 августа 2010 г.
Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза. Отчет по практике с расчетами. Организация производства. Организация обслуживания на предприятии. Организация управления на предприятии.

Отчет по практике на предприятии общественного питания ресторан-бар Кофейня

report
 • формат doc
 • размер 156,82 КБ
 • добавлен 31 августа 2010 г.
Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза. Содержание: Организация производства (составление меню, организация работы цехов, составление производственной программы). Организация обслуживания предприятия. Организация управления на предприятии.

Отчет по практике на предприятии общественного питания ТРК Этаж

report
 • формат doc
 • размер 134,50 КБ
 • добавлен 01 июля 2010 г.
Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза. Содержание отчета: Организация производства. Организация обслуживания на предприятии. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.

Отчет по преддипломной практике в гостинице

report
 • формат doc
 • размер 120,09 КБ
 • добавлен 14 августа 2010 г.
2010 год. Введение. Общая характеристика. Краткая характеристика Основные направления деятельности Структура управления Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Горизонтальный анализ Вертикальный анализ Анализ платежеспособности и ликвидности Анализ финансовой устойчивости Анализ деловой активности Анализ рентабельности Проект мероприятий по повышению эффективности работы. Понятие эффективности работы организации Основные направления...

Отчет по производственно-профессиональной практике База практики: ЗАО Гостиничный комплекс Селигер

report
 • формат doc
 • размер 25,47 КБ
 • добавлен 05 января 2012 г.
Введение. Общая характеристика ЗАО ГК Селигер. Характеристика предприятия, его организационно-правовая форма. Организационная структура управления предприятием. Основные направления деятельности и функциональное назначение служб и отделов. Описание предоставляемых услуг. Организационно-технологическая характеристика гостиницы. Организация и технология работы службы эксплуатации номерного фонда. Анализ маркетинговой деятельности гостиничного компл...

Отчет по производственно-профессиональной практике в гостинице

report
 • формат doc, image
 • размер 1,76 МБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
«Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет». Санкт-Петербург, 2010. Кафедра экономики и менеджмента в туризме и гостиничном хозяйстве Общая часть. Краткая историческая справка развития предприятия. Организационно-правовая форма предприятия. Размеры предприятия и масштабы деятельности. Характеристика видов деятельности предприятия. Характеристика продукции (работ, услуг) предприятия, номенклатура с указанием кодов по...

Отчет по производственной практике в ресторане Таверна ла манча

report
 • формат doc
 • размер 21,21 КБ
 • добавлен 29 февраля 2012 г.
Г.Москва 2011г., Социально-культурный сервис и туризм, 14 стр.отчет по практике Введение Характеристика предприятия Характеристика организационной структуры управления предприятием и должностные обязанности сотрудников Выводы и предложения по совершенствованию деятельности предприятия Библиографический список

Оценка качества гостиничного обслуживания

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 177,63 КБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Курсовая работа. Введение. Понятие, сущность и методы оценки качества обслуживания на предприятиях СКС и Т. Гостеприимство как важнейший элемент качественного обслуживания в гостинице. Понятие качества гостиничного обслуживания и его взаимосвязь с эффективностью гостиничного бизнеса. Формы и методы оценки качества гостиничных услуг. Основные факторы качества. Анализ деятельности качества обслуживания гостиницы ОАО «Хабаровск». Общая характеристик...

Пикалев А.В., Маевская А.П. Как увеличить доход ресторана, бара, кафе

 • формат pdf
 • размер 3.45 МБ
 • добавлен 09 февраля 2010 г.
СПб.: Бизнес-пресса, 2004. — 168с. В книге освещаются вопросы маркетинга, менеджмента, организации труда, использования оргтехники, световой и звуковой аппаратуры, производственного оборудования; рассказывается о вариантах программ сферы культуры; затронуты проблемы рекламы и многое другое. Авторы приводят классификацию ресторанов и варианты бизнес-планирования. Книга содержит интересный материал об опыте работы зарубежных ресторанов. Книга пре...

Погодин Кирилл. Ресторан выездного обслуживания (кейтеринг): с чего начать, как преуспеть

 • формат fb2
 • размер 281,76 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Питер, 2012. — 224 с. — (Начать и преуспеть). — ISBN 978-5-459-01098-5. Мечтаете заняться кейтерингом, но не знаете как? Перед вами книга, написанная экспертом в этой области Она освещает все основные этапы запуска ресторана выездного обслуживания, отвечает на самые насущные и практичные вопросы, которые раньше некому было задать. Здесь подробно описаны все этапы успешного запуска работы кейтеринг-компаний, техника оказания кейтеринг-услуг,...

Погодин Кирилл. Ресторан выездного обслуживания (кейтеринг): с чего начать, как преуспеть

 • формат rtf
 • размер 263,69 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Питер, 2012. — 224 с. — (Начать и преуспеть). — ISBN 978-5-459-01098-5. Мечтаете заняться кейтерингом, но не знаете как? Перед вами книга, написанная экспертом в этой области Она освещает все основные этапы запуска ресторана выездного обслуживания, отвечает на самые насущные и практичные вопросы, которые раньше некому было задать. Здесь подробно описаны все этапы успешного запуска работы кейтеринг-компаний, техника оказания кейтеринг-услуг,...

Погодин Кирилл. Ресторан выездного обслуживания (кейтеринг): с чего начать, как преуспеть

 • формат pdf
 • размер 2,58 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Питер, 2012. — 224 с.: ил. — (Начать и преуспеть). ISBN 978-5-459-01098-5 Мечтаете заняться кейтерингом, но не знаете как? Перед вами книга, написанная экспертом в этой области. Она освещает все основные этапы запуска ресторана выездного обслуживания, отвечает на самые насущные и практичные вопросы, которые раньше некому было задать. Здесь подробно описаны все этапы успешного запуска работы кейтеринг-компании, техника оказания кейтеринг-ус...

Пожалова С.И. Методические указания для выполнения практических, контрольных работ и самостоятельных заданий по Технической эксплуатации гостиничных комплексов

Практикум
 • формат docx
 • размер 38.72 КБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Владивосток: ВСТ, 2011 г. - 12 с. В методических указаниях представленны 4 практических работы на темы: "Профессиональное технологические оборудование", "Энергетическое хозяйство", "Системы водоснабжения, вентиляции и канализации", "Теплоснабжение"; извлечение из СниП 2.04.01 – 85 "КАЧЕСТВО И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ", "НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ", "САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ПРИЕМНИКИ СТОЧНЫХ ВОД"; примерные темы самостоятельных ра...

Пожарная безопасность в гостиницах

Презентация
 • формат ppt
 • размер 923,23 КБ
 • добавлен 05 декабря 2012 г.
ИТиГ, Москва, 2012. - 9 слайдов Общие правила пожарной безопасности в гостинице Краткие меры по обеспечению пожарной безопасности, в гостинице должен быть: План эвакуации Огнетушители противопожарная сигнализация система штрафов против курения в номерах

Положения о порядке подготовки, написания и защиты дипломной работы

 • формат doc
 • размер 317 КБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Общие положения о порядке подготовки, написания и защиты дипломной работы Дипломная работа представляет собой самостоятельную письменную выпускную работу, которая выполняется на заключительном этапе обучения [с.2] в Университете Международного Бизнеса, в соответствии с требованиями Государственного общеобразовательного стандарта образования Республики Казахстан 5.03.016-2009 «Система образования

Полюшко Юлия. Гостиничное дело

 • формат fb2
 • размер 318,22 КБ
 • добавлен 01 октября 2015 г.
М.: Издательские решения, 2015. — 116 с. — ISBN 978-5-4474-3191-4. Важное место в индустрии туризма занимает гостиничный бизнес, широкий и разнообразный характер которого охватывает и элементы связанных с ним секторов индустрии, например, питание, отдых и развлечения и др. Соответственно гостиничный бизнес демонстрирует более широкую и разнообразную организационную структуру, чем другие секторы индустрии.

Полюшко Юлия. Гостиничное дело

 • формат doc
 • размер 322,43 КБ
 • добавлен 05 октября 2015 г.
М.: Издательские решения, 2015. — 116 с. — ISBN 978-5-4474-3191-4. Важное место в индустрии туризма занимает гостиничный бизнес, широкий и разнообразный характер которого охватывает и элементы связанных с ним секторов индустрии, например, питание, отдых и развлечения и др. Соответственно гостиничный бизнес демонстрирует более широкую и разнообразную организационную структуру, чем другие секторы индустрии.

Поплавська І.В. Територіальна організація готельного господарства України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 332,74 КБ
 • добавлен 07 июня 2014 г.
Автореферат дисертації на здобуття ступеню кандидата географічних наук. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. - 20 с. У дисертації розглянуто теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження готельного господарства, які ґрунтуються на специфіці готельної послуги і особливостях функціонування галузі в структурі індустрії туризму, на сучасних тенденціях діяльності готельного бізнесу в світі, які, завдяки...

Потапова И.И. Организация обслуживания гостей в процессе проживания

 • формат pdf
 • размер 3.6 МБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
М.: Академия, 2015. — 320 с. Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности «Гостиничный сервис», ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания». В учебнике подробно рассматриваются вопросы организации и технологии работы службы горничных, излагаются особенности работы с различными категориями гостей, включая постоянных и VIP-гостей. Приведены образцы документо...

Потапова И.И. Торговые вычисления для официантов

 • формат pdf
 • размер 17.79 МБ
 • добавлен 12 октября 2010 г.
Приведены сведения о метрической системе мер, простейших методах и средствах вычисления, применяемых в торговле и общественном питании. Рассмотрены сокращенные приемы устного счета, процентные вычисления, приемы выполнения вычислений на микрокалькуляторах. Даны понятия цены, товарооборота, естественной убыли и способы их вычисления, контрольные вопросы и задания, ответы на которые и самостоятельное выполнение которых позволят закрепить полученные...

Потапова С.А. (сост.) Гостиничная индустрия

 • формат pdf
 • размер 289.31 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Учебно-методические материалы. МИЭМП, 2008. - 32 с. Учебно-методические материалы по курсу "Гостиничная индустрия" предназначены для студентов обучающихся по специализации "Гостиничный и туристический бизнес". Включают в себя описание предназначения курса, его задач, места в системе подготовки специалиста, тематику лекций, семинаров и заданий, которые предстоит выполнить студентам в процессе изучения курса. Материалы разработаны на основе утверж...

Правила - Система классификации гостиниц и иных средств размещения

Стандарт
 • формат doc
 • размер 69.27 КБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
Приложение №1 к Порядку классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средств размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Порядок утвержден Приказом Минспорттуризма России от 25 января 2011 г. N 35. Общие положения. Область применения системы и объекты, классифицируемые в системе. Основные требования Системы. Организационная структура системы и функции ее участников. Проведение классификации гостиниц и иных средств размеще...

Практика управленческой деятельности в ресторанном бизнесе (на примере ресторана-кафе Старый замок)

degree
 • формат doc
 • размер 164,54 КБ
 • добавлен 25 марта 2013 г.
М.: Институт туризма, 2013. – 102 с. Факультет международного туризма Введение Теоретические основы организации ресторанного бизнеса Понятие и классификация ресторанного бизнеса Современные тенденции рынка ресторанного бизнеса в России Принципы организации работы предприятий общественного питания Анализ специфики деятельности управляющего ресторанным бизнесом Кадровая структура и основные должности в ресторане Особенности управленческой деятельно...

Предоставление дополнительных услуг гостиницами

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 58,21 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Оглавление Ведение Понятие и характеристики гостиничных услуг в индустрии гостеприимства Понятие дополнительных услуг Дополнительные услуги гостиничных предприятий Служба предоставления гостиничных услуг Нормы и требования, регулирующие предоставление дополнительных услуг Основные тенденции в сфере дополнительных услуг Тренды по ассортименту дополнительных услуг Дополнительные услуги в отеле Foresta Festival Park Об отеле Foresta Festival Park Ро...

Предпринимательские виды деятельности в науке и научном обслуживании

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 211,59 КБ
 • добавлен 09 августа 2014 г.
ВолГАУ, Волгоград, 2014, 38 стр. Исторические основы развития предпринимательства в науке и научном обслуживании. Предпринимательская деятельность на современном этапе. Формы предпринимательства. Виды предпринимательства. Закономерности развития предпринимательства. Тенденции развития предпринимательства.

Презентація - Характеристика приміщень готелю (на укр.)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3.25 МБ
 • добавлен 02 марта 2011 г.
Презентация состоит из 45 слайдов с текстом, схемами и рисунками. В работе указаны нормативные документы и стандарты, использующиеся для отелей, схемы функциональной организации помещений отеля. Дана характеристика и требования ко всем функциональным группам помещений отельного комплекса, приводятся требования по помещениям в соответствии с классом отеля. Все требования - по действующим стандартам. Отдельным разделом дана характеристика и требова...

Презентация - Rinaldi Hotels Group

Презентация
 • формат ppt
 • размер 9.34 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Rinaldi Hotels Group. Основные принципы Rinaldi. Rinaldi на Большом. Rinaldi на Петроградской. Rinaldi у Петропавловской. Rinaldi Olympia. Rinaldi на Невском, Rinaldi на Московском, Rinaldi Гармония. Rinaldi Art. Rinaldi Poetic. Rinaldi Premier. Rinaldi Апарт. Апартаменты на Соляном, Хостел «Antonio House».

Презентация - Дегустація вина

Презентация
 • формат ppt
 • размер 12.33 МБ
 • добавлен 06 января 2011 г.
Презентація охоплює усі питання, що стосуються дегустації вина: колір смак вид. Етапи проведення дегустації На що звернути увагу Порівняння ніжок Про що розкаже ваш ніс Аромат та Букет Оцінка запаху крок за кроком Колесо ароматів Азбука смаків

Презентация - Зіркова система готелів

Презентация
 • формат ppt
 • размер 12.24 МБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
ЛНУ им. Шевченко 10 слайдов., 2 курс., 2010г. Дисциплина "Гостиничное дело" Классификация и краткая характеристика гостиниц по количеству звезд от 1 до 5.

Презентация - Информационные технологии в индустрии гостеприимства

Презентация
 • формат ppt
 • размер 570.5 КБ
 • добавлен 12 апреля 2011 г.
РГППУ, 2009. 13 с. Возможности использования Интернет в гостеприимстве. Интернет-коммерция. Электронная коммерция. Распределение покупок туров в США. Каналы резервирования. Интернет-бронирование.

Презентация - Как создавать добавленную стоимость в отеле в период снижения спроса

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
20 слайдов. По материалам Cronwell Hotels. Запросы нового времени. Лояльность. Создание информационных поводов для продвижения отеля. Формирование пакетов услуг. Формирование ценовой политики. Тарифные ограничения. Чем, кроме проживания, привлекать гостей. Способы «улучшения» местоположения отеля.

Презентация - Комплектация тележки горничной

Презентация
 • формат pptx
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
Презентация 22 слайда. Включают в себя все необходимое горничной для уборки номеров: это пылесос, моющие чистящие средства, мешки для мусора и для белья, печатная информация о гостинице, ведра, набор гостевых принадлежностей и т.д.

Презентация - Сеть мини-отелей Soko Hotels

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2.54 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Инженерная школа одежды (колледж), Санкт-Петербург, 2011 год. Сеть мини-отелей Soko Hotels. Преимущества мини-отелей Soko Hotels. Отель у Эрмитажа. Отель Александрия. Мини-отель на Невском пр., 5. Отель Демидов мост. Отель Примавера. Сити Отель Комфитель.

Презентация - Сеть мини-отелей SOLO

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2.85 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Инженерная школа одежды(колледж), Санкт-Петербург, 2010 год. Сеть мини-отелей "SOLO". Мини-гостиницы Санкт-Петербурга. Отель на Гороховой ул., д.3. Отель на Большом проспекте П.С. д.51. Хостел на Гродненском пер. д. 11.

Презентация - Шведский стол

Презентация
 • формат pptx
 • размер 4.69 МБ
 • добавлен 04 июня 2011 г.
Дещо з історії. Формати шведського столу. Стандарти організації шведського столу. Меню шведського столу в ресторані . Обслуговуючий персонал.

Проблемы и перспективы развития гастрономических отелей в Санкт-Петербурге

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 77,57 КБ
 • добавлен 31 марта 2012 г.
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, 2012. - 32 с. Дисциплина - Основы ресторанного сервиса Введение Роль средств размещения в развитии различных видов туризма Гастрономический туризм как феномен культуры современного общества Гастрономические отели, как предприятия индустрии гостеприимства Перспективы развития Петербурга как современного туристического центра Гостиничное хозяйство и сеть общественного питания...

Программа StoreHouse V4 Калькуляция и складской учет

software
 • формат doc
 • размер 128,81 КБ
 • добавлен 26 сентября 2012 г.
Выходные данные неизвестны. 2005. - 18 с. Складская система STOREHOUSE - это программное средство позволяющее полностью контролировать движение товаров и получать исчерпывающие отчетные документы о количественных и суммарных остатках товаров и о совершенных хозяйственных операциях. Оглавление: Введение. Требования к аппаратным и программным средствам. О данном руководстве. Используемые соглашения. Экспорт документов и отчетов. Начало работы. Сост...

Проект технологической системы кафе-бара

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 80,42 КБ
 • добавлен 27 сентября 2012 г.
СПБ ГУСЭ(ПФ) 2011г Дисциплина - Технологические системы сферы сервиса Подбор и компоновка оборудования Расчет искусственного освещения помещения Расчет электроснабжения помещения Расчет сечения проводников и кабелей Расчет вентиляции (кондиционирования) помещения Расчет тепло- и влагоизбытков Определение расхода воздуха, необходимого для удаления тепло- и влагоизбытков Подбор вентилятора и электродвигателя Заключение Список используемой литератур...

Проектирование заведения гостинично-ресторанного хозяйства

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 43,55 КБ
 • добавлен 15 февраля 2016 г.
Г. Севастополь, 2013 г., ДонГУЭТ імені Михайла Туган-Барановського. Кафедра організації та управління якістю ресторанного господарства. дисц. "Проектирование", Вар.2. , 15 стр. Введение. Исследования рынка. Характеристика заведения гостинично-ресторанного хозяйства, которое проектируется. Выводы и предложения. Список использованных источников.

П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії

 • формат pdf
 • размер 10,45 МБ
 • добавлен 27 декабря 2013 г.
Навч. посіб. для вищ. навч. закл. — К.: Кондор-Видавництво, 2013. — 250 с. — ISBN 978-966-2781-30-4 У навчальному посібнику розкрито сутність інновацій та інноваційного процесу, подано характеристику сфери інноваційної діяльності, розкрито процес створення і освоєння прогресивної виробничої технології, проектування продукції та послуг, розглянуто методику оцінювання інноваційних переваг та ефективності інновацій, управління інноваційними процесам...

Разработка концепции кофейни IT-Eat

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 125.46 КБ
 • добавлен 07 ноября 2014 г.
ПГТУ, Россия, г. Йошкар-Ола, 2013 год, 57 страниц. Проект выполнен в рамках дисциплины "Ресторанное дело", состоит из 2 частей: Специфика кофейни как предприятия общественного питания. Анализ нормативно-правовой базы для предприятий общественного питания. История развития кофеен. Кофейня как предприятие общественного питания в России. Разработка концепции кофейни «ITeat». Тип предприятия, географическое положение, маркетинговое исследование. Фир...

Разработка нового предложения туристского обслуживания в кафе-баре Семь морей (на примере ЧП Атотус г. Севастополь)

degree
 • формат doc
 • размер 145,28 КБ
 • добавлен 28 июня 2013 г.
Выходные данные неизвестны. 2010. — 104 с. Содержание: Введение. Роль кафе и баров в системе обслуживания туристов. Место кафе и баров в классификации предприятий общественного питания. Классификация кафе и баров. Предприятия питания в Севастополе: современное состояние и тенденции развития. Зарубежный опыт обслуживания туристов в кафе и барах. Отечественный опыт обслуживания туристов в кафе и барах. Современное состояние услуг питания в г. Севас...

Разработка пакета фирменных услуг отеля Марта

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,92 МБ
 • добавлен 24 октября 2015 г.
Петрозаводск: Карельский институт туризма, 2011. 50 слайдов. Дисциплина «Фирменный стиль предприятий гостеприимства» (3 курс). Содержание. Проблема исследования. Объект и предмет исследования. Задачи исследования. Актуальность. Расположение и характеристика. Миссия фирмы. Дерево целей. Конкурентное положение. Оценка конкурентной среды. Конкурентное положение гостиницы «Марта». SWOT-анализ. Характеристика стратегий, приведенных в матрице. Предоста...

Разработка проекта технического оснащения ресторана предоставляющего кейтеринговые услуги

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 30,09 КБ
 • добавлен 25 февраля 2012 г.
ВСГТУ, Улан-Удэ 19 стр., 2010 г. Содержание: Введение Аналитический раздел Обоснование выбора вида технологического процесса Основные характеристики участка технического оснащения Современное состояние вопроса технического оснащения Экспериментальный раздел Анализ производственной программы предприятия питания Расчет расхода сырья и кулинарных полуфабрикатов Технологический расчет и подбор оборудования участка технического оснащения Заключение Сп...

Разработка производственной программы ресторана с норвежской кухней при туристской гостинице

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 110,11 КБ
 • добавлен 17 сентября 2012 г.
РЭУ им. Плеханова, Москва, 2010 год, 35 стр. Введение Характеристика гостиницы Характеристика предприятия питания Производственная программа ресторана Характеристика и особенности рассматриваемой кухни Меню Технологические карты блюд Технологические схемы приготовления блюд Заключение Список использованной литературы

Разработка структурной модели работы холодного цеха молодежного кафе на 90 мест

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 41,94 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
ЧВУЗ «Первый украинский морской институт», Севастополь, 2012. - 29 с. Факультет «Менеджмента, отельно-ресторанного и круизного бизнеса». Кафедра «Отельно-ресторанного дела». Содержание: Введение. Характеристика типа предприятия ресторанного хозяйства. Общие требования к предприятиям ресторанного хозяйства. Основные принципы организации производства холодного цеха. Разработка структурной модели холодного цеха кафе. Производственная программа цеха....

Райли М. Управление персоналом в гостеприимстве

 • формат pdf
 • размер 1.4 МБ
 • добавлен 28 ноября 2010 г.
Рассматриваются социально-психологические и экономические аспекты управления человеческими ресурсами в гостеприимстве, в том числе и ресторанном бизнесе. Приводятся методики набора, отбора персонала, оценки персонала, аттестации, разрешения трудовых споров и жалоб и тд. Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Управление персона...

Ресторанная деятельность

report
 • формат doc
 • размер 150,26 КБ
 • добавлен 05 мая 2016 г.
Московский государственный институт индустрии туризма, Кафедра Гостиничное дело, Москва, 2016. - 29 с. Введение. Характеристика предприятия. Анализ деятельности ресторана "Лангуст". Заключение. Список литературы.

Ресторанный бизнес, его понятие, сущность и виды

Реферат
 • формат doc
 • размер 46,86 КБ
 • добавлен 08 апреля 2012 г.
Реферат для ВУЗов, 2011г, 16 с. Ресторанный бизнес отличается от всех остальных видов бизнеса. Это предприятие, которое объединяет в себе искусство и традиции, механизмы деятельности и опыт маркетологов, философию обслуживания и концепцию формирования потенциальной аудитории. Из года в год ресторанный бизнес стремительно развивается. Идет серьезная конкурентная борьба за посетителей. Именно этот фактор заставляет топ-менеджеров продумывать не то...

Реферат - Винный бар

Реферат
 • формат doc
 • размер 754.03 КБ
 • добавлен 17 апреля 2010 г.
Барное оборудование Подручный барный инвентарь Барная стеклянная посуда Специальное барное оборудование Оборудование для розлива напитков Оформление вывесок и витрин Как оформить вход в бар. Ландшафтные композиции около входа Как оформить залы Цветовое решение интерьера баров Лучшие винные бары мира Лучшие винные бары Парижа Домашний винный бар Решения для хранения вина

Реферат - Жалобы и методы их рационального урегулирования в гостинице

Реферат
 • формат doc
 • размер 17.67 КБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Введение. Конфликт: устранять или предотвращать. Причины конфликтов. Разрешение конфликтов. Предотвращение конфликтов. Всегда ли клиент прав? Заключение. Список литературы.

Реферат - Классификация гостиниц в мире

Реферат
 • формат doc
 • размер 21.05 КБ
 • добавлен 06 декабря 2009 г.
Нормативные документы классификации в РФ Классификация ВТО Государственная система классификации гостиниц России Минимальные требования к гостиницам Классификация в Европейских странах Классификация в Китае Классификация в Израиле Классификация в США

Реферат - Крупнейшие гостиничные цепи

Реферат
 • формат doc
 • размер 179.43 КБ
 • добавлен 14 апреля 2010 г.
Введение Гостиничные цепи Основные мировые гостиничные цепи: Marriott International Holiday Inn Hilton Hotels Corporation Forte Hotel Group Влияние и перспективы гостиничных объединений Заключение

Реферат - Необычные отели

Реферат
 • формат docx
 • размер 16.38 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
В работе описанны и представленны на рисунках: Необычные отели: подземные отели, подводные отели, парадор, отели - тюрьмы, отели - острова, отели в замках, отели на стадионах, отели на маяках, отели на калесах, отели на деревьях, отели в монастырях, ледяные отели. Отели и чудеса света: Отели Эфеса у Храма Артемиды, Отели Чичен-Ица, Отели у Колизея, Отели у Великой Китайской Стены, Отели Родоса и Колосс Родосский, Отели Рио-де-Жанейро и Статуя Х...

Реферат - Обеспечения конкурентоспособности гостиничного предприятия

Реферат
 • формат rtf
 • размер 345.86 КБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
Содержание. Ведение. Исторический экскурс в историю гостеприимства. Основные определения гостиничного хозяйства. Понятие конкурентоспособности предприятия, средства ее формирования. Нормативно-правовые основы, влияющих на уровень конкурентоспособности продукции (услуг). Направления повышения конкурентных преимуществ гостиничных предприятий в современных условиях хозяйствования. Заключение. Список литературы.

Реферат - Организация гостиничного бизнеса на примере создания мини-гостиницы

Реферат
 • формат doc
 • размер 16.77 КБ
 • добавлен 05 сентября 2011 г.
Введение. Качество услуг. С чего начать. Фирменный стиль. Разработка проекта. Инвестиционные расчеты. Мини-гостиница как бизнес. Классификация мини-гостиниц. Заключение.

Реферат - Организация персонифицированного элитного VIP-обслуживания в гостинице

Реферат
 • формат doc
 • размер 58.5 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Введение. VIP-клиент - очень важная персона. Организация приема и обслуживания VIP-туристов. Заключение. список литературы.

Реферат - Перспективы развития гостиничной индустрии в Москве

Реферат
 • формат doc
 • размер 12.49 КБ
 • добавлен 23 января 2011 г.
Введение. Программа развития гостиничного хозяйства города Москвы. Перспективы развития гостинично-туристского комплекса в соответствии с Генеральным планом города Москвы до 2025 года. Статистика.

Реферат - Презентация исследовательской работы Решение проблем в работе администратора зала

Реферат
 • формат pptx
 • размер 646.43 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
ФГОУ СПО "Новосибирский технологический техникум питания", материал для учебно - исследовательской конференции. В презентации содержится информация об основных ошибках, которые допускают администраторы залов при обслуживании потребителей и управлении своими подчиненными. Приведены примеры и предложены способы разрешения ошибок. Работа выполнена по специальности 100106 Организация обслуживания в общественном питании, 18 слайдов, 2011 год. Руководи...

Реферат - Прийом Келих шампанського(вина)

Реферат
 • формат doc
 • размер 199 КБ
 • добавлен 05 января 2011 г.
Робота охоплює розрахунки та підготовки прийому, обчислення кількості посуду, меблів, складання меню, план-схема залу, та розміщення гостей. вибір алкогольних напоїв.

Реферат - Производство и реализация гостиничных услуг

Реферат
 • формат doc
 • размер 103.5 КБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
Индустрия туризма является наиболее динамично развивающейся, высоко доходных отраслей экономики многих стран. Индустрия туризма включает в себя такие сферы, как гостеприимство, сфера питания и развлечения. На современном этапе экономического развития индустрия гостеприимства является важнейшим элементом инфраструктуры туристского рынка, играющей большую роль в повышении эффективности общественного производства и соответственно росте жизненного...

Реферат - Рынок гостиничных услуг в Санкт-Петербурге

Реферат
 • формат doc
 • размер 20.33 КБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Рынок средств размещения Обзор рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга Управление гостиничным бизнесом в Санкт-Петербурге Структурные изменения в гостиничном хозяйстве города

Реферат - Современные тенденции развития средств размещения

Реферат
 • формат doc
 • размер 51 КБ
 • добавлен 06 декабря 2009 г.
Крупнейшие участники туристского обмена Движение потоков туристов в мире Современное состояние гостиничного комплекса Процессы в сфере гостиничного хозяйства Гостиничные цепочки Независимые гостиницы Консорциумы

Реферат - Социально-психологический климат гостиничного предприятия

Реферат
 • формат doc
 • размер 40 КБ
 • добавлен 16 января 2010 г.
Социально-психологические факторы эффективности организаций, Характеристики благоприятного социально-психологического климата, средства установления.

Реферат - Технологии приобретения лояльности гостей

Реферат
 • формат pptx
 • размер 668.1 КБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
ФГОУ СПО "Новосибирский технологический техникум питания", специальность 100106 Организация обслуживания в общественном питании", материал длянаучно - практической конференции, объем 9 слайдов. Автор Медведева К. В., руководитель Неволина Е. В. Год 2010. Рассмотрены понятие и значение лояльности гостей для предприятия общественного питния и основные способы приобретения лояльности гостей в процессе их обслуживания и предложения услуг.

Реферат - Управление гостиницами

Реферат
 • формат doc
 • размер 37 КБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Присоединение к гостиничному консорциуму Семейства и ассоциации Сети или группы, построенные на принципах франчайзинга Контракт на управление Совместное предприятие Аренда

Реферат - Услуги. Характеристика. Понятие качества

Реферат
 • формат doc
 • размер 57.5 КБ
 • добавлен 06 декабря 2009 г.
ГОСТ Р 50646-94 "Услуги населению. Термины и определения". Понятие услуги, характеристика

Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту

 • формат doc
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. 408 с У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління і системи обслуговування в готелі.rn

Родионова Н.С., Субботина Е.В., Глаголева Л.Э., Высотина Е.А. Организация гостиничного дела

 • формат pdf
 • размер 70,87 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
СПб.: Троицкий мост, 2013г., 352 с. Учебное пособие по дисциплине «Организация гостиничного дела» направлено на формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с организацией работы функциональных служб гостиницы, эффективным использованием функциональных помещений гостиниц; ознакомление с основными этапами становления и развития гостиничного дела, особенностями его развития в разных странах мира; ознакомление с современным состо...

Розвиток індустрії гостинності в Україні та перспективи розвитку у місті Львові

Реферат
 • формат docx
 • размер 48.29 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Зміст. Вступ. 1)Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності в Україні. 2)Перспективи розвитку готельного господарства на території м. Львова. Висновок. Використана література.

Роль интерьера в создании атмосферы гостеприимства

degree
 • формат pdf
 • размер 735,80 КБ
 • добавлен 08 марта 2012 г.
Ижевск, 2011. - 76 с. Диплом Введение Понятие атмосферы гостеприимства Роль интерьера в атмосфере гостеприимства История развития интерьера Стилевые направления оформления интерьера гостиниц Характеристика интерьеров гостиниц в Ижевске Исследование интерьера гостиницы ГУП «РССК им. Демидова А.М.» Заключение

Роль предприятий ресторанного бизнеса в экономике муниципального образования город курорт Геленджик

degree
 • формат doc
 • размер 169,22 КБ
 • добавлен 24 июня 2016 г.
Кубанский Государственный Университет, Геленджик - Краснодар, 2012. Работу выполнил Анисимов Егор Германович. Специальность 080504 «Государственное и муниципальное управление». Нормоконтролер преп. Е.С. Арумова. Теоретические основы организации ресторанной деятельности в Российской Федерации. Понятие, сущность и роль предприятий ресторанного бизнеса в экономике. Правовые основы организации ресторанной деятельности в РФ. Исторические аспекты разви...

Романов В.В. Основы индустрии гостеприимства

 • формат txt
 • размер 142.14 КБ
 • добавлен 17 марта 2010 г.
В предлагаемом издании комплексно и детально освещается сфера гостиничного бизнеса, дается исторический очерк развития мирового гостиничного хозяйства. Особое внимание уделено маркетингу, PR-деятельности, системе классификации гостиниц, организационным структурам управления, приводятся современные модели организации гостиничного бизнеса и методы управления. Оптимально подобранный материал поможет ознакомиться и усвоить азы непростого гостинич...

Руководство пользователя iikoRMS BackOffice

 • формат pdf
 • размер 6,38 МБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
IikoRMS (версия 2.1 SP2). - Компания "Айко", Copyright © 2011. - 269 с. Руководство пользователя. Складской учет и управление закупками. Производство и управление себестоимостью. Контроль над событиями в ресторане. Мотивация персонала и расчет зарплаты. Бухгалтерия и управленческий учет. Актуальная отчетность в реальном времени. Управление лояльностью гостей. Планирование работы персонала. Обмен данными с внешними системами.

Руководство пользователя iikoRMS FrontOffice

 • формат pdf
 • размер 4,95 МБ
 • добавлен 14 сентября 2012 г.
IikoRMS (версия 21SP2). - Компания "Айко", Copyright ©, 2011. - 102 с. Данный документ содержит описание части системы управления ресторанным бизнесом iikoRMS, предназначенной для работы персонала зала и кухни. Заказы. Оплата. Меню. Мониторинг. Отчёты.

Самостоятельная - Служба приема и размещения

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 17.96 КБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Кроссворд по теме: «Служба приема и размещения». Кроссворд состоит из 7 вопросов по горизонтали и 6 по вертикали. Для проверки предлагаются ответы. С помощью кроссворда можно проверить уровень усвоения знаний студентов по теме. Кроме того, кроссворд неогбходим для УМК преподавателя.

Семенченко А.Г. Специфические и отличительные особенности гостиничных услуг

Статья
 • формат pdf
 • размер 277,06 КБ
 • добавлен 08 марта 2016 г.
Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. - 2012. - №10-2. - С.135-140. В статье рассматриваются специфические и отличительные особенности гостиничных услуг. Актуальность определяется тем, что Сфера гостиничных услуг является динамично развивающимся, самостоятельным, специфическим сектором экономики, который в настоящее время формирует значительную часть доходов населения, регионов и отдельных государств, выступающим при этом своеобр...

Сенин B.C., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств

 • формат doc
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 02 марта 2010 г.
Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. -144 с. Рассматриваются проблемы сертификации гостиничных услуг, вопросы качества гостиничного обслуживания и взаимосвязь категорий средств размещения н цены размещения. Анализируются международные и российские гостиничные стандарты и классификаторы средств размещения танмшер-индустрии - RCI и АРККО. а также способы представления информации о гостиницах в каталогах ведущих турфирм, мировых гостин...

Сенин B.C., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения

 • формат pdf
 • размер 19,23 МБ
 • добавлен 12 октября 2016 г.
Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 144 с. Рассматриваются проблемы сертификации гостиничных услуг, вопросы качества гостиничного обслуживания и взаимосвязь категорий средств размещение и цены размещения. Анализируются международные и российские гостиничные стандарты и классификаторы средств размещения таймшер-индустрии - RCI и АРККО, а также способы представления информации о гостиницах в каталогах ведущих турфирм, мировых гости...

Сервировка столов к завтраку, обеду, ужину (презентация)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2.03 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Инженерная школа одежды(колледж), 2011 год, презентация Сервировка столов к завтраку. Сервировка столов к обеду. Подготовка стола к обеду на четыре человека по меню. Сервировка столов к ужину. Последовательность выполнения работы. Подготовка стола к ужину на четыре человека по меню.

Система стандартизации гостиничного предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 48,50 КБ
 • добавлен 25 сентября 2014 г.
КазУМОиМЯ, Алматы, 15 стр. Дисциплина- гостиничное хозяйство Система стандартизации гостиничного предприятия Анализ гостиничной цепи InterContinental hotels в Казахстане и за рубежом на примере гостиниц InterContinental Almaty 5* и InterContinental Москва, Тверская 5 *

Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве

 • формат doc
 • размер 377 КБ
 • добавлен 30 мая 2010 г.
Издательство: Финансы и статистика Классификация: Год: 2005. Введение. Основы создания фирменного стиля предприятий индустрии гостеприимства. Понятие фирменного стиля. Основные термины и определения. Психологические аспекты значения торговой марки и товарного знака. Особенности фирменного стиля современных предприятий индустрии гостеприимства. Дизайн предприятий индустрии гостеприимства. Художественные стили и дизайн предприятий питания. Историче...

Смагина И.Н., Смагин Д.А. Организация коммерческой деятельности в общественном питании

 • формат pdf
 • размер 12.77 МБ
 • добавлен 20 декабря 2009 г.
М: Изд-во Эксмо, 2005. - 336 с. - (Образовательный стандарт XXI) В учебном пособии "Организация коммерческой деятельности в общественном питании" рассматриваются основные направления организации коммерческой деятельности в общественном питании в современных условиях хозяйствовании. Излагаются особенности рынка товаров и услуг общественного питания, методологический и организационные аспекты коммерческой деятельности в отрасли, материально-технич...

Совершенствование информационного обеспечения деятельности мини-отеля

degree
 • формат doc
 • размер 239,52 КБ
 • добавлен 19 июня 2013 г.
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, Гатчина, 2013. — 122 с. Специальность — Ресторанно-гостиничный бизнес Введение Теоретические основы информационного обеспечения гостиничного бизнеса Требования, предъявляемые к информационному обеспечению деятельности современных гостиничных предприятий Информационные системы резервирования и бронирования и их роль в гостиничном бизнесе Автоматизированные системы управления гос...

Совершенствование меню ресторана

Курсовая работа
 • формат doc, pdf
 • размер 5,33 МБ
 • добавлен 16 декабря 2013 г.
Мн.: БГЭУ, 2013. — 62 с. Содержание работы: Введение Особенности разработки меню Понятие, виды и характеристика меню Последовательность предложения блюд и напитков, точность составления и особенности оформления меню Анализ меню ресторана «Сябры» Общая характеристика ресторана Характеристика меню ресторана Совершенствование меню ресторана «Сябры»

Совершенствование рекламной деятельности ресторана ДаПино в г. Москве

degree
 • формат doc, ppt
 • размер 7,60 МБ
 • добавлен 28 июля 2012 г.
М.: Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС), 2012. - 78 с. Специальность: "Социально-культурный сервис и туризм" Специализация: "Ресторанный сервис" Выполнила: Попова В.В. Научный руководитель: Большакова Л.И. В архиве присутствует презентационный материал к защите. Исходные данные к работе: Характеристика ресторана «ДаПино» в г. Москве Анализ рекламной деятельности ресторана «ДаПино» в г. Москве Разработка мероприятий...

Сорокина А.А. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах

 • формат doc
 • размер 1.48 МБ
 • добавлен 29 марта 2010 г.
Учебное пособие предназначено для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности «Гостиничный сервис». Настоящее учебное пособие ставит своей задачей дать студентам общее представление о развитии и функционировании сферы гостиничного бизнеса, ее основных понятиях, целях, задачах, организационной структуре и системе управления. При этом в книге отражены реальные ситуации и проблемы, возникающие в процессе управления...

Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах

 • формат pdf
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
Альфа-М, 2007 г, 351 с. Приводится краткий исторический очерк развития мирового гостиничного хозяйства. Рассматриваются системы классификации гостиниц, организационные структуры управления, деятельность подразделений современной гостиницы (службы приема и размещения, бронирования питания, безопасности, маркетинга и др. ), а также вопросы маркетинга, PR-деятельности и психологии обслуживания в индустрии гостеприимства. Соответствует государствен...

Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах

 • формат pdf
 • размер 19.43 МБ
 • добавлен 31 октября 2010 г.
Учебное пособие, Москва, Изд-во "Альфа-М", 2009, 304 стр. Приводится краткий исторический очерк развития мирового гостиничного хозяйства. Рассматриваются системы классификации гостиниц, организационные структуры управления, деятельность подразделений современной гостиницы (службы приема и размещения, бронирования, питания, безопасности, маркетинга и пр. ), а также вопросы маркетинга, PR-деятельности и психологии обслуживания в индустрии гостеприи...

Тенденции развития малых отелей в России (гостиничное дело)

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 811,00 КБ
 • добавлен 22 апреля 2011 г.
Калининград- 2009- 53 стр. Федеральное агентство по образованию Российского Государственного университета им. И. Канта, Факультет сервиса, Кафедра социально-культурного сервиса и туризма Автор: Черковец Татьяна Владимировна; Руководитель: канд. экон. наук, доцент В. С Корнеевец. Дисциплина - гостиничное дело Курсовая работа Оглавление Введение Классификация гостиниц Международная классификация и типология гостиниц Общая классификация гостиниц Кри...

Техническая эксплуатация гостиничных комплексов

 • формат pdf
 • размер 475.06 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
В.Ф. Коновалов, конспект лекций, специальность 080502(8) – Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства, «Санкт-Петербургский государственный. инженерно-экономический университет», Санкт-Петербург, 2010. Введение. Общая оценка технического состояния гостиничных зданий и их конструктивные элементы. Основные конструктивные элементы гостиничных зданий. Общая оценка технического состояния и ремонта оснований и фундаментов. О...

Технические стандарты Radisson SAS Hotels & Resorts

 • формат doc
 • размер 521.71 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Технические стандарты Radisson SAS Hotels & Resorts (далее именуемые Стандарты) – это письменная документация, в которой содержатся требования и условия, предъявляемые Rezidor SAS Hospitality к гостиницам, которые должны эксплуатироваться под брэндом Radisson SAS. Они предназначены для того, чтобы помочь владельцам, девелоперам и менеджерам (далее именуемым Владельцами проекта) планируемых и существующих гостиниц, в частности, в случае измен...

Технологии работы и функции оздоровительного центра отеля

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 49,38 КБ
 • добавлен 14 февраля 2012 г.
Оглавление Введение Услуги, оказываемые в оздоровительном центре гостиницы Спектр услуг оказываемых в оздоровительном центре отеля Характеристики основных услуг оздоровительного центра отеля Особенности расположения и должностные обязанности сотрудников центра Расположение оздоровительного центра Должностные обязанности персонала оздоровительного центра отеля Заключение Библиографический список

Технология и организация обслуживания в гостиницах

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 2,37 МБ
 • добавлен 10 марта 2013 г.
РГТЭУ Уфимский институт (филиал), 2013. — 24 с. Дисциплина — Технология и организация обслуживания в гостиницах Содержание: Введение. Банкет. История банкетов. Банкет по типу «Свадьба». Подготовка к проведению банкета. Украшение и сервировка свадебного стола. Столовое белье. Цветы на свадебном столе. Народные традиции рассадки гостей за свадебным столом. Сервировка посадочных мест. Гостевые карточки. Порядок подачи блюд. Рекомендации по работе оф...

Технология и организация обслуживания в гостиницах

Статья
 • формат image
 • размер 112,91 МБ
 • добавлен 27 февраля 2014 г.
М.: РГТЭУ, 2012. Преподаватель: Безрукова Наталья Львовна. Система стандартизации. Принципы классификации гостиниц. Бизнес Тревел Интернейшенел. Система Великобритания. Система Франция. Система Германия. Система Америка. Порядок проведения классификаций. Документы для подачи заявления на проведение. Оценка соответствия номеров. Оценка гостиницы. Оценка круизных лайнеров. Технология обслуживания различных работников в отрасли. Тайм-Шер. SPA-отели,...

Технология обслуживания клиентов в гостинице

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 392,03 КБ
 • добавлен 31 декабря 2013 г.
Саратов: СГУ, 2013. — 42 с. Дисциплина — Ресторанно-гостиничный бизнес Введение Организация обслуживания в гостиницах Основные службы гостиницы и их характеристика Процесс обслуживания клиентов в гостинице Стандарты оказания гостиничных услуг Роль и значение персонала в гостиничных предприятиях Культура поведения персонала в гостиницах Механизм взаимодействия персонала и клиентов в гостиницах Роль персонала в формировании имиджа гостиничного пред...

Технология работы по организации отдыха и развлечения в гостинице

Реферат
 • формат doc
 • размер 25,11 КБ
 • добавлен 22 августа 2014 г.
ВолГАУ, Волгоград, 2014, 12 стр Введение. Создание благоприятного климата в гостинице. Анимационное обслуживание в гостиницах. Заключение. Литература.

Тимохина Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы

 • формат pdf
 • размер 13.88 МБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Учебное пособие рассчитано на углубленное изучение технологических процессов и организации обслуживания в гостиницах и предназначено для студентов, специализирующихся в области туристского и гостиничного бизнеса: управления, экономики, организации обслуживания и др., преподавателей учебных заведений туристского и гостиничного профиля, практических работников сферы гостеприимства, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации. Издатель...

Типы организационных структур в индустрии гостеприимства и туризма и их сравнительный анализ

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 781,20 КБ
 • добавлен 28 августа 2010 г.
М.: РЭА им. Плеханова, 2009г. -30с. Дисциплина - Управление гостиничным, ресторанным и туристским бизнесом Курсовая работа Введение Типы организационных структур в индустрии гостеприимства и их характеристика Структура «команда единомышленников» Линейная структура управления Функциональная организационная структура управления Линейно-функциональная (штабная) структура управления гостиницей Матричная структура управления Дивизионные структуры упра...

Томский Яков. Отель, портье и три ноги под кроватью

 • формат fb2
 • размер 438,37 КБ
 • добавлен 10 декабря 2014 г.
М.: АСТ, Наше слово, 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-17-079605-2. Перед вами смешные, издевательские и откровенные на грани хамства воспоминания сотрудника отеля! Эта книга мгновенно стала абсолютным бестселлером в США. "Я проработал в отелях больше десяти лет. Я вас вселял и выселял, отделял ваши белые трусы от белых простыней, чистил ваши унитазы, выпивал пиво из вашего мини-бара, смеялся над вашими шутками и брал у вас деньги. Неожиданно для себя...

Управление персоналом проекта

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,42 КБ
 • добавлен 20 апреля 2015 г.
Москва, 2014. — 12 с. Введение Управление персоналом проекта Заключение Список литературы

Управление человеческими ресурсами в европейском гостиничном бизнесе

 • формат pdf
 • размер 492,44 КБ
 • добавлен 28 января 2016 г.
М.: Финансы и статистика, 2003. — 120 с. — ISBN 978-5-279-02450-3. Применяется в 76 школах Ассоциации EURHODIP по подготовке гостиничного персонала в Европе в целях унификации обучения в области туризма и гостиничного хозяйства в рамках программы "Гостиничный менеджмент". Показана роль персонала в предложении и продвижении услуг при ориентации на клиента. Выпускается совместно с пособием "Европейский гостиничный маркетинг" (М.: Финансы и статисти...

Услуга размещения и основные средства и службы приема и размещения клиентов

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 75,25 КБ
 • добавлен 22 февраля 2014 г.
2014 год,новосибирск, НКЛПиС, 32-страницы. Услуга размещения и основные средства и службы приема и размещения клиент. Услуга размещения и основные средства и службы приема и размещения клиентов. Сущность услуги размещения и основные средства размещения клиентов. Структура и функции службы приема и размещения. Обслуживание клиентов в ООО «Сезон» в зависимости от вероисповедания и национальной принадлежности. Краткая характеристика гостиницы. Ос...

Учебно-исследовательский проект (УИП) - Критерии отбора персонала для сферы гостиничного бизнеса

 • формат doc
 • размер 27.21 КБ
 • добавлен 24 января 2010 г.
Актуальность Анализ объекта исследования Проблема УИП Уточнение и интерпретация (операционализация) основных понятий Принципиальный (стратегический) план исследования. Предмет и объект УИП. Характеристика выборки. Цель, задачи и гипотезы исследования. Концептуальная схема УИП и обоснование методов сбора информации Логическая схема обработки предполагаемой результатов УИП Библиография/литература.

Фоминых И.Л. Основы проектирования туристических, гостиничных и ресторанных комплексов

 • формат pdf
 • размер 2,15 МБ
 • добавлен 04 августа 2012 г.
Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 104 с. Содержит основные сведения в области проектирования рекреационных комплексов, в частности планировочной организации туристских, санаторных комплексов, комплексов отдыха и автотуристских комплексов. Отдельно рассматриваются вопросы проектирования гостиничных предприятий и предприятий общественного питания разных типов, даны сведения об основах конструктивных решений зданий и сооружени...

Формирование имиджа гостиничного предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 30,79 КБ
 • добавлен 10 ноября 2013 г.
РосНОУ, 2012. — 30 с. Дисциплина — Реклама в гостиничном бизнесе Теоретические аспекты формирования имиджа гостиничного предприятия Понятие имиджа, его задачи, функции и структура Основные этапы и средства формирования имиджа Особенности формирования имиджа гостиничного предприятия Анализ имиджа гостиничного комплекса "Космос" Характеристика гостиницы «Космос» Анализ существующего имиджа гостиницы «Космос

Французская цепь гостиниц Аккор (Софитель)

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,90 КБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
РМАТ, 5 стр Французская цепь АККОР. Цепь гостиниц «СОФИТЕЛЬ» Характерные черты отелей "Sofitel" Кухня Бизнес Софитель Фитнес и СПА

Хайкин М.М. Управление сферой услуг в развитии человеческого капитала

 • формат pdf
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Монография. В монографии исследованы общие предпосылки и закономерности формирования сферы услуг как научного направления и области практической деятельности, проведен анализ развития теории и методологии сферы услуг; ретроспективный анализ развития теории человеческого капитала с момента ее становления по настоящее время, рассмотрены особенности составляющих человеческого капитала в условиях сервисной экономики. Особое место отведено исследовани...

Характеристика по итогам производственной практики

report
 • формат doc
 • размер 78.5 КБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Содержание. Характеристика по итогам производственной практики. Справка-подтверждение с базового учреждения. Введение. Дневник практики. Структура базового учреждения. - Месторасположение и история. - Уровень обслуживания. - Уровень проживания. - Дополнительные услуги. - Услуги бизнес центра. - Услуги питания. - Гости. - Ценовая политика. - Описание номеров. Организационная структура управления гостиницы. Партнёры гостиницы «Марша...

Хасанова Я.Р. Гостиничное хозяйство

 • формат doc
 • размер 553,63 КБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
Хасанова Я.Р. "Гостиничное хозяйство". Лекционный комплекс-контент, 2012г. 104 стр. Содержание. Индустрия гостеприимства как часть сферы услуг. Современная система классификации гостиничных предприятий. Организационная структура гостиничного предприятия. Разработка и управление характеристиками гостиничных продуктов. Управление сбытовой политикой гостиничного предприятия. Управление людскими ресурсами. Организационный менеджмент в гостиничном...

Ценообразование на предприятиях индустрии гостеприимства

Реферат
 • формат doc
 • размер 26,76 КБ
 • добавлен 10 апреля 2015 г.
Москва, 2014. — 11 с. Введение Основные критерии определении цены Заключение Список литературы

Ченгарле Личио (ред.) Европейские обычаи питания

 • формат djvu
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 01 декабря 2016 г.
Пер. с англ. А.А. Михедовой. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 208 с. Компиляция из базовых знаний про систему, традиции и практику европейской кухни, сервировки и столового этикета стран Европы. На примере 15 стран Европы представлены: история развития гастрономии и ресторанного бизнеса, предприятия общественного питания, национальные и характерные блюда, кулинарные праздники и искусство.

Чудновский А.Д. Гостиничный и туристический бизнес

 • формат doc
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 11 мая 2011 г.
В книге изложены проблемы современного туризма, факторы развития туристской индустрии и ее составляющей — гостиничного хозяйства. Рассмотрены основные схемы и технологии взаимодействия туроператора с отелями и транспортными компаниями при формировании турпродукта. Отражены методы анализа финансового состояния гостиничного хозяйства как критерия конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг. Книга предназначена для студентов и преподавателей...

Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство

 • формат doc
 • размер 2.46 МБ
 • добавлен 08 октября 2009 г.
- М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2001. - 400 с. В учебнике даются основополагающие понятия теории и практики организации гостиничного и туристского бизнеса. Рассматриваются вопросы организации управления гостинично-туристским комплексом (ГТК), в том числе: рекламно-маркетинговые коммуникации в туризме, организация туризма в сфере клубного отдыха, транспортное обеспечение туризма, организация управления гостиница...

Шамшина Ю.О. Гостиничный сервис

 • формат doc
 • размер 3,42 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Конспект лекций. — Ростов н/Д: Феникс, 2014. — 208 с. — (Зачет и экзамен). Данное издание раскрывает основные аспекты развития гостиничного сервиса как в нашей стране, так и за рубежом. Книга написана доступным языком и станет незаменимым помощником при подготовке к экзамену или зачету по данной теме. Предназначена для студентов гуманитарных вузов.

Шевченко Д.Г. Формування іміджу готельного підприємства на прикладі хостелу Софа-Хостел

degree
 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 12 декабря 2016 г.
Бакалаврська робота. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 57 с. Керівник - доц. Грицак Ю.П. В роботі даеться характеристика діяльності й аналіз іміджу хостелу «Софа-Хостел». Також розглядаються теоретичні основи дослідження іміджу готельного підприємства. Вступ Теоретичні основи дослідження іміджу готельного підприємства Аналіз іміджу готельного підприємства (на прикладі хостелу «Софа-Хостел») Висновки Список використаної літератури

Шматько Л.П. Туризм и гостиничное хозяйство

 • формат djvu
 • размер 10.81 МБ
 • добавлен 05 сентября 2009 г.
Учебное пособие. 2-е изд-е. — М: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. - 352 с. В книге изложены проблемы современного туризма, факторы развития туристской индустрии и ее составляющей — гостиничного хозяйства. Рассмотрены основные схемы и технологии взаимодействия туроператора с отелями и транспортными компаниями при формировании турпродукта. Отражены методы анализа финансового состояния гостиничного хозяйства как критерия кон...

Шматько Л.П. Туризм и гостиничное хозяйство

 • формат pdf
 • размер 23,58 МБ
 • добавлен 24 февраля 2012 г.
Учебное пособие. 2-е изд-е. — М: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. - 352 с. В книге изложены проблемы современного туризма, факторы развития туристской индустрии и ее составляющей гостиничного хозяйства. Рассмотрены основные схемы и технологии взаимодействия туроператора с отелями и транспортными компаниями при формировании турпродукта. Отражены методы анализа финансового состояния гостиничного хозяйства как критерия конкур...

Шматько Л.П. Туризм и гостиничное хозяйство

 • формат doc
 • размер 5,97 МБ
 • добавлен 23 августа 2014 г.
Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие. 2-е изд-е. - М: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. - 352 с. Под редакцией Л.П. Шматько. Коллектив авторов: Л.П. Шматько — 1.3; 1.4; глава 2; глава 5; Л.В. Жолобова — 1.1; 1.2; Г.И. Ляшко, П.Г. 1. Маркин — 1.2.2; 1.2.3; А.И. Рубаник — глава 6; А.Г. Тахтамышев — 1.2.1; Д.С. Ушаков — глава 3; 6.1; 6.2; 6.3; В.В. Хмелев — глава 4. В книге изложены проблемы современного туризма, фа...

Шпаргалки - Ресторанный бизнес

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 54.8 КБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Классификация организационно-правовых форм предприятий общественного питания. Карта коктейлей ресторана и многое другое.

Шпора - Техническое оснащение гостиницы

Шпаргалка
 • формат doc, image
 • размер 80.78 МБ
 • добавлен 30 апреля 2013 г.
Экзамен. — М.: РГТЭУ, 2012 Дисциплина — Техническое оснащение гостиницы Перечень вопросов: Автоматика защиты лифтов. Аэродинамический расчёт систем механической вентиляции. Бесканальные и канальные системы естественной вентиляции. Вентиляторы осевые и центробежные. Подбор вентиляторов. Водомеры. Принцип действия и устройство. Воздух и его основные свойства. Воздушное, панельно-лучистое, электрическое отопление. Гигиенические основы отопления. Ист...

Эгертон-Томас Кристофер. Ресторанный бизнес. Как открыть и успешно управлять рестораном

 • формат chm
 • размер 452.62 КБ
 • добавлен 24 сентября 2010 г.
Пер. с англ. Издательство: РосКонсульт. Год издания: 1999. Количество страниц: 272 с. В книге даются советы начинающим владельцам собственных ресторанов. Автор книги - Кристофер Эгертон-Томас известен как опытный и успешно ведущий свое дело ресторатор. Автор делится с читателями своим опытом в плане разработки концепции ресторана, его индивидуальной направленности, выбора места расположения, приобретения необходимого оборудования, разработки мен...

Эгертон-Томас Кристофер. Ресторанный бизнес. Как открыть и успешно управлять рестораном

 • формат doc
 • размер 935 КБ
 • добавлен 09 октября 2010 г.
В книге даются советы начинающим владельцам собственных ресторанов. Автор книги - Кристофер Эгертон-Томас известен как опытный и успешно ведущий свое дело ресторатор. Автор делится с читателями своим опытом в плане разработки концепции ресторана, его индивидуальной направленности, выбора места расположения, приобретения необходимого оборудования, разработки меню, внутреннего дизайна и подбора персонала. Будучи не только опытным ресторатором, но и...

Эгертон-Томас Кристофер. Ресторанный бизнес. Как открыть и успешно управлять рестораном

 • формат pdf
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 26 августа 2014 г.
М.: РосКонсульт, 1999. — 272 с. ISBN: 5-89805-008-6 В книге даются советы начинающим владельцам собственных ресторанов. Автор книги - Кристофер Эгертон-Томас известен как опытный и успешно ведущий свое дело ресторатор. Автор делится с читателями своим опытом в плане разработки концепции ресторана, его индивидуальной направленности, выбора места расположения, приобретения необходимого оборудования, разработки меню, внутреннего дизайна и подбора п...

Экзотические гостиницы

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,40 КБ
 • добавлен 01 марта 2012 г.
Реферат Введение. История рождения необычных отелей мира. Жизнь в подводном мире. Гостиница «Jules’ Undersea lodge» («Подводное жилище жюля»). Подводный отель в дубае. Ледяное чудо. Ice hotel. Ice hotel Quebec-Canada. Отель под землей. Заключение: Мнение специалистов. Список литературы.

Эрдош Дж. Кейтеринг. Как начать и успешно вести выездной ресторанный бизнес

 • формат djvu
 • размер 60.97 МБ
 • добавлен 03 сентября 2010 г.
Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2006 г. 238 стр. ISBN 5-9614-0385-8 Автор обсуждает вопросы планирования и управления, дает ценные практические советы, приводит примеры из жизни, связанные с организацией праздников и других мероприятий, делится оригинальными кулинарными рецептами. Книга адресована тем, кто планирует заняться выездным ресторанным обслуживанием, или уже работает в этой сфере и хотел бы повысить эффективность своего бизнеса. Со...

Antonova E. Green Nature Diamond 5* (Marmaris, Turkey)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 17,20 МБ
 • добавлен 01 декабря 2015 г.
Петрозаводск: Карельский институт туризма, 2015. 33 слайда. Дисциплина «Английский язык» (3 курс). Содержание. The Hotel Green Nature Diamond. Facilities. Facilities and services provided. Accommodation. Restaurants. Bars. Meeting and Events. Animation. Kids club. Spa. GYM.

Asensio P.-Ultimate Restaurant Design

 • формат pdf
 • размер 28.75 МБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Дизайны ресторанов со всего мира. Фотографии и планы

Good Wine: The New Basics

 • формат pdf
 • размер 5.26 МБ
 • добавлен 11 июля 2011 г.
Название:Good Wine: The New Basics. Автор:Richard Paul Hinkle. Издательство:Silverback Books. ISBN:1930603789. Дата издания:2005-02-01. Страниц:160. Язык:Английский. Формат:pdf. Размер:0.00 MB. Although people love to drink wine, many feel intimidated by the amount of information and training it takes to become even partly knowledgeable. Young professionals and boomers alike demand a basic wine book, but not a "dummies" book that sacrifices sophi...

Katsigris C., Thomas C. Design and Equipment for Restaurants and Foodservice

 • формат pdf
 • размер 11.17 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
The chapters are organized roughly according to the steps a person would take to open a restaurant or foodservice business. Chapter 1 discusses everything you’d need to select a site for the business and covers how to determine whether to lease or purchase the space. Chapters 2, 3, and 4 delve into how to design the space. This means analyzing how much room you’ll need for each task and the area(s) in which the tasks are performed and how those a...

Swot-анализ Республики Коми

Реферат
 • формат doc
 • размер 26.82 КБ
 • добавлен 08 сентября 2014 г.
ВолГАУ, Волгоград, 2014, 9 стр. Внешняя среда. Внутренняя среда. Возможности. Сильные стороны. Угрозы. Слабые стороны.

The New Gold Standard: Five Leadership Principles for Creating a Legendary Customer Experience Courtesy of The Ritz-Carlton Hotel Company

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 04 сентября 2013 г.
The Ritz-Carlton Hotel Company wrote the book on legendary customer service. And in The New Gold Standard, Joseph Michelli writes the book on The Ritz-Carlton. Required reading for anyone who wants to learn how to create passionate employees and raving fan customers! Автор книги приглашает нас на уникальную экскурсию в "закулисье" отелей компании The Ritz-Carlton Hotel Company. Благодаря своему неограниченному доступу к руководству, персоналу и с...