• формат pdf
  • размер 1,21 МБ
  • добавлен 18 апреля 2016 г.
Бутенко Л.Л., Ігнатович О.Г. (уклад.) Сходинки до педагогічної майстерності: словник з курсу Основи педагогічної майстерності
Старобільськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. — 136 с.
У словнику з курсу «Основи педагогічної майстерності» представлено основні поняття з різних питань педагогічної майстерності сучасного вчителя, робота над якими спрямована на розширення тезаурусу майбутніх учителів, становлення індивідуального стилю педагогічної діяльності, формування навичок самоосвіти та самовиховання.
Посібник призначено для майбутніх учителів і включає термінологію з розділів «Педагогічна культура» й «Педагогічне мистецтво», «Основи педагогічної творчості». Словник може бути використаний для аудиторних занять з курсу й для самостійної роботи студентів університету, а також вищих закладів освіти різного рівня акредитації, які здійснюють підготовку майбутніх учителів, учнів педкласів загальноосвітніх шкіл, гімназій і ліцеїв.