• формат djvu
 • размер 13.01 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Дай Т. Основи державної політики
Одеса: АО Бахва, 2005
Книга, переклад якої пропонується увазі читача, давно вже витримала перевірку часом
і є одним із найбільш авторитетних джерел, необхідних для здійснення перших кроків у
напрямі розуміння наукової дисципліни, що в оригіналі має назву Policy Analysis. В десятому
виданні наукового бестселера Томаса Дая враховано найновітніші тенденції сучасної
політики, що дозволяє говорити про абсолютну актуальність цієї вже класичної книги. Читач
знайде в пропонованому підручнику глибоке визначення предмета аналізу політики, мети і
задач дисципліни, докладний опис структури й методології, моделей, процесу вироблення
політики на надзвичайно широкому матеріалі — від сфери карного судочинства й податкової
політики до економіки, освіти й охорони здоров'я.
Для студентів і фахівців-політологів, економістів, соціологів, плановиків і державних
управлінців, а також для широкого кола читачів, що цікавляться практичною стороною
розробки й впровадження в життя сучасних методів політики.
Від наукового редактора
Від перекладача
Передмова
Аналіз політики: що роблять органи державного управління, чому вони це роблять і яке це має значення
Моделі політики: методичні рекомендації до осмислення напрямів державної політики
Процес вироблення політики: прийняття рішень
Сфера карного судочинства: раціональність та ірраціональність у державній політиці
Охорона здоров"я й соціальне забезпечення: пошук раціональних стратегій
Політика у сфері освіти: боротьба груп
Економічна політика: інкременталізм у дії
Податкова політика: боротьба зацікавлених груп
Міжнародна політика: конфлікт між елітою й масами ;,.
Екологічна політика: зовнішні чинники й зацікавлені кола
Громадянські права: взаємодія еліти й широкого загалу
Американський федералізм: адміністративні заходи й державна політика
Оборонна політика: стратегії серйозних ігор
Оцінювання політики: виявлення, що сталося після ухвали закону
Предметний покажчик
Похожие разделы
Смотрите также

Гогвуд Б., Ганн Л. Аналіз політики для реального світу

 • формат djvu
 • размер 6.3 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Київ, 2004 У киїіжці британських викладачів, фахівців у сфері державної політики Б. Гогвуда та Л. Гана розглянуто такі питання, як види державної політики, методи встановлення та досягнення цілей державної політики, проаналізовано різні етапи процесу політики. Автори розмежовують головні та другорядні проблеми політики, надаючи пріоритетності нагальним проблемам громадського життя. Теоретичні міркування доповнено прикладами, узятими з життя різ...

Кілієвич О., Тертичка В. Вироблення Державної Політики: рекомендації для України в контексті євроінтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі

 • формат pdf
 • размер 4.17 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Вироблення Державної Політики: рекомендації для України в контексті євроінтеграційного досвіду країн Балтії та Польщі Збірник аналітичних звітів і записок учасників "Програми /урядового стажування" (2006) / Укл. О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. - К. , 2006. - 388 с. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демокра...

Кілієвич О.І., Тертичка В.В. Аналіз державної політики в Україні: навчальна дисципліна, сфера професійної діяльності, галузь прикладних досліджень

 • формат pdf
 • размер 1019.43 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Збірка документів і матеріалів / Укл. О. І. Кілієвич, В. В. Тертичка. - К.: "К. І. С. ", 2004. - 210 с. Аналіз державної політики - це комплекс процедур, що стосуються вироблення рекомендацій органам влади про найкращий серед можливих курс дій - державну політику в цілому та її окремі складові частини, а також питань оцінювання, моніторингу результатів і наслідків виконання державних рішень з метою покращення показників суспільного розвитку.

Кілієвич О.І., Тертичка В.В. Державна політика: аналіз та механізми впровадження

 • формат pdf
 • размер 736.26 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Методичні рекомендації. – К.: НАДУ, 2009. – 88 c. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного розвитку.

Карпенко В. Інформаційна політика та безпека

 • формат pdf
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 05 марта 2011 г.
Підручник. - К. , 2006. Курс лекцій присвячений проблемам сучасного функціонування засобів масової інформації як найважливішого складника комунікаційної системи країни, реаліям інформаційної політики у контексті національної безпеки. Логіка розвитку проблематики курсу вкладається у чітку схему: національна ідея є основою державної ідеології; з державної ідеології випливають засади відповідної інформаційної політики; отже, саме від інформаційної п...

Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні

 • формат djvu
 • размер 15.06 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. — 750 с. У цій книзі систематизовано наукову парадигму державної політики, розкрито зміст, принципи й методологію її аналізу. Змістові та структурно-функціональні особливості державної політики розглядаються в контексті визначення умов і динаміки державно-політичних процесів, оцінювальних підходів та демократичних перспектив суспільного розвитку. Книга викличе зацікавлення у аналітиків, експертів,...

Тертичка В.В. Державна політика: аналіз і впровадження в Україні

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 61.87 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Авторефератна здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. Автореферат систематизовано наукову парадигму аналізу державної політики, обґрунтовано доцільність виділення її в окремий, перспективний напрям наукового дослідження, розкрито зміст, принципи й методологію аналізу дер...

Тищенко Ю., Халілов Р., Капустін М. Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції

 • формат pdf
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2008. – 84 с. У книзі проаналізовано суспільно-політичні процеси та негаразди Автономної Республіки Крим, питання політичної структуризації, діяльності організацій громадянського суспільства, суспільно-політичних рухів. Дослідження містить висновки і рекомендації для оптимізації державної політики щодо розв’язання кримських проблем, пропозиції щодо діяльності ОГС у сфері забезпечення толер...

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології

 • формат doc
 • размер 1.73 МБ
 • добавлен 14 июля 2011 г.
Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с. Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики,...

Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики

 • формат pdf
 • размер 2.79 МБ
 • добавлен 23 февраля 2010 г.
Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Пер. з англ. С. Соколик. Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.: К. І. С. , 2003. – 120 с Книга є практичним посібником для написання різноманітних аналітичних документів – доповідей, аналітичних записок, як у сфері дослідження державної політики, так і в області аналізу і вироблення політики. Це видання представляє нову прикладну науку – науку про державну політик...