Психологические дисциплины
degree
 • формат rtf
 • размер 199.55 КБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
Агресія як форма поведінки підлітків
(укр. яз.) Дипломна робота. – 2010. - 56 с.

Анотація.
Об?єкт дослідження - агресія як форма поведінки підлітків.

Предмет дослідження - етіологія особливостей прояву агресивної поведінки підлітків в ситуаціях соціальної колізії.

Мета дослідження - визначити рівневі, структурні характеристики агресивності, форму її прояву в ситуаціях соціальної колізії, запропонувати методи і принципи корекції поведінки підлітків в конфліктних ситуаціях.

Гіпотеза нашого дослідження полягає в тому, що можуть бути виявлені ряд особистісних якостей та деяких соціальних факторів, які суттєво встановлюють особливості поведінки підлітків в ситуаціях соціальної колізії.

Зміст.
Дослідження агресивної поведінки в соціальній психології.
Природа агресії, форма її прояву.
Основні напрямки в розумінні етіології агресивності.
Поняття конфлікту та конфліктної поведінки в психології.
Стан фрустрації як чинник детермінуючий поведінку в ситуації соціальної колізії.
Психологічні особливості прояву агресивної поведінки у підлітковому віці.
Особливості поведінки підлітків з високим рівнем агресії в ситуаціях соціальної колізії.
Задачі, методи та процедура експериментального дослідження.
Рівневі показники виразності агресивної поведінки у учнів старшого підліткового віку.
Особливості особистісних якостей підлітків з високим рівнем агресії.
Визначення особливості конфліктної поведінки учнів з високим ступенем агресивності.
Вплив стану фрустрації на особливості поведінки агресивних підлітків.
Рівень інтелектуального розвитку як фактор детермінації поведінки агресивних підлітків.
Взаємозв?язок соціального статусу та особливостей поведінки агресивних підлітків в ситуаціях конфлікту.
Статеві особливості прояву агресивної поведінки підлітків в ситуаціях соціальної колізії.
Смотрите также

Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

degree
 • формат rtf
 • размер 188.63 КБ
 • добавлен 19 октября 2011 г.
(укр. яз.) Дипломна робота. Слов’янськ. – СДПУ. - 78 с. (Автор не відомий). Анотація. Об’єкт дослідження: рівень агресивності у підлітків. Предмет дослідження: вплив агресивності на міжособові стосунки. Мета дослідження: експериментальним шляхом виявити взаємозв’язок агресивності та міжособових стосунків. Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що існує значний сильний прямий зв’язок між рівнем агресивності та прагненням домінувати. Зміст...

Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 28.82 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. Анотація. Проведено вивчення девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми. Відзначено, що девіантна поведінка - це дрібні правопорушення та провина, що не є злочином, який карається за судовим порядком. З'ясовано, що стрижневим патерном поведінки підлітків-правопорушників є власне дисоціальний компонент, що полягає у дистанціюван...

Вашека Т.В. Психологічні чинники суїцидальних ідеацій та профілактика самогубств у підлітковому віці

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 205.55 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Досліджено питання скринінгової діагностики, профілактики та психологічної корекції суїцидальних ідеацій підлітків, які складають групу ризику стосовно скоєння самогубства. Виявлено вплив комплексу індивідуально-психологічних і соціально-психологічних чинників на виникнення різних форм суїцидальних ідеацій. Установ...

Двіжона О.В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків

 • формат pdf, rtf
 • размер 300.36 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. Анотація. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено психологічні, соціальні та педагогічні умови та чинники формування асоціальної поведінки підлітків. Визначено психологічний зміст, структуру та механізм соціальної детермінації даного феномену. Доведено взаємозв'язок між індивідуальними особливостями учнів, а...

Дипломная работа - Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

degree
 • формат doc
 • размер 609 КБ
 • добавлен 17 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна" ХФ. Викладач Голєв С. В., - 76 стор. - 2008 р. Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Соціальна психологія". Дисципліни: "Психологія девіантної поведінки", "Соціальна психологія". Девіації як соціально-психологічна проблема З історії наукових досліджень проблеми відхилення в поведінці Пияцтво в підлітковому віці Характеристика типів акцентуацій характеру і сп’яніння у підлітків. Типолог...

Журжу Т.С. Особливості та психокорекція образу я у підлітків з девіантною поведінкою

 • формат pdf, rtf
 • размер 310.65 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук. : 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 23 с. Анотація. На підставі теоретичного дослідження літератури та проведеного емпіричного аналізу вивчено особливості образу Я у підлітків з поведінковими розладами, структуру образу Я, особливості суб'єктивного часу, а також описано можливості використання психотренінгу для корекції образу Я у девіантних підлітків. Виявлено, що об...

Лекції - Девіантна поведінка молоді та алкоголізм. Наркоманія як форма прояву противоправної поведінки молоді

Статья
 • формат doc
 • размер 285.5 КБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
- Харків/Україна. Викладач - професор Бандурко О.М. 2008, - 32 с. Зміст. Девіантна поведінка молоді та алкоголізм. Питання: Проблема алкоголізму Особливості алкоголізму в підлітковому віці Причини і наслідки алкоголізму Рівні залучення дітей та молоді до вживання спиртних напоїв Наркоманія як форма прояву противоправної поведінки молоді Питання: Проблема наркоманії Класифікація і типи наркотиків Особливості підліткової наркоманії Причини і нас...

Лосієвська О.Г. Когнітивні чинники суїцидальної поведінки підлітків

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 287.34 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Розглянуто чинники, прояви та способи корекції суїцидальної поведінки у підлітків. Показано, що для осіб, яким не властиві патопсихологічні якості, у становленні суїцидальної поведінки визначальними є соціально-психологічні чинники, що проявляються у вигляді когнітивних процесів. З'ясовано, що домінуючим фактором с...

Павелків В.Р. Психологічні засоби корекції міжособистісних стосунків у підлітків з агресивною поведінкою

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 58.47 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Проведено емпіричне дослідження міжособистісних стосунків агресивних підлітків з однолітками та зроблено висновок, що агресія у підлітків великою мірою зумовлюється системою порушених стосунків, які мають прояв у несприятливому статусі підлітка у середовищі однолітків, незадоволеності стосунками, відсутності взаємн...

Панасенко Н.М. Особливості образу Я акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою

 • формат pdf, rtf
 • размер 295.38 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. Досліджено проблему формування образу "Я" у акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою. У педагогічній та віковій психології проблема такої поведінки підлітків є однією з найбільш актуальних. За умов перебудови суспільства процес формування образу "Я" неповнолітніх характеризується зниженням значущості...