• формат pdf, rtf
 • размер 302.77 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
Ткач Р.М. Психологічна допомога підліткам, схильним до бродяжництва
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К. , 2007. — 19 с.

Анотація.
Досліджено соціальний феномен "втечі з дому та бродяжництво підлітків", виокремлено його різновид, який можна кваліфікувати як девіантну поведінку.
Запропоновано класифікацію підлітків, схильних до бродяжництва.
Виявлено мікросоціальні (психологічні труднощі й ускладнення, зумовлені найближчим соціальним оточенням) та індивідуально-психологічні чинники, що зумовлюють бродяжництво підлітків.
Розроблено модель (зміст, програму та технологію) психологічної допомоги підліткам, схильним до бродяжництва.
Наведено результати її експериментального впровадження.

Зміст.
Теоретико-методологічні підходи до надання психологічної допомоги підліткам, схильним до бродяжництва.
Емпіричне дослідження психологічних особливостей підлітків, схильних до бродяжництва.
Психологічні умови корекції бродяжництва підлітків.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 28.82 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. Анотація. Проведено вивчення девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми. Відзначено, що девіантна поведінка - це дрібні правопорушення та провина, що не є злочином, який карається за судовим порядком. З'ясовано, що стрижневим патерном поведінки підлітків-правопорушників є власне дисоціальний компонент, що полягає у дистанціюван...

Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

degree
 • формат rtf
 • размер 1.41 МБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
(Укр. яз.) Дипломна робота. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна. - Херсон. – 2008. - 81 с. Автор - Кабалюк М.В. Науковий керівник: ад’юнкт-професор психології Голєв С.В. Спеціальність „Психологія». Анотація. Мета роботи – обґрунтувати взаємозв’язок рівня пияцтва серед неповнолітніх, зокрема підлітків старшого віку, з їх акцентуаціями характеру, а також узагальнити досвід психологів в профілактиці зловживання алкоголем у...

Двіжона О.В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків

 • формат pdf, rtf
 • размер 300.36 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. Анотація. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено психологічні, соціальні та педагогічні умови та чинники формування асоціальної поведінки підлітків. Визначено психологічний зміст, структуру та механізм соціальної детермінації даного феномену. Доведено взаємозв'язок між індивідуальними особливостями учнів, а...

Дипломная работа - Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

degree
 • формат doc
 • размер 609 КБ
 • добавлен 17 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна" ХФ. Викладач Голєв С. В., - 76 стор. - 2008 р. Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Соціальна психологія". Дисципліни: "Психологія девіантної поведінки", "Соціальна психологія". Девіації як соціально-психологічна проблема З історії наукових досліджень проблеми відхилення в поведінці Пияцтво в підлітковому віці Характеристика типів акцентуацій характеру і сп’яніння у підлітків. Типолог...

Доклад - Девіантна поведінка підлітків як соціально-психологічна проблема

Реферат
 • формат doc
 • размер 59 КБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Основне про девіантну поведінку, її проблеми та способи вирішень. Викладено в доступній формі (для студентів не психологічного профілю). 8 сторінок українською мовою, є список літературних джерел

Журжу Т.С. Особливості та психокорекція образу я у підлітків з девіантною поведінкою

 • формат pdf, rtf
 • размер 310.65 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук. : 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 23 с. Анотація. На підставі теоретичного дослідження літератури та проведеного емпіричного аналізу вивчено особливості образу Я у підлітків з поведінковими розладами, структуру образу Я, особливості суб'єктивного часу, а також описано можливості використання психотренінгу для корекції образу Я у девіантних підлітків. Виявлено, що об...

Коломійцев О.А. Соціально-психологічні чинники формування правової поведінки молоді

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 346.94 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Вивчено соціально-психологічні чинники, які зумовлюють формування правової поведінки студентської молоді. Теоретично проаналізовано основні положення психологічної науки стосовно соціальних і правових норм, які регламентують соціально-правову поведінку особистості. Визначено, що соціально-правова поведінка особисто...

Лящ О.П. Психологічна профілактика агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 324.04 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 23 с. Анотація. Досліджено проблему психологічної профілактики агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). Здійснено теоретичний аналіз існуючих у вітчизняній і зарубіжній психології наукових даних щодо особливостей агресивних проявів підлітків. Визначено самоактуалізацію особистості учнів...

Удовенко Ю.М. Вплив несприятливих умов соціалізації на психічний розвиток дитини

 • формат pdf, rtf
 • размер 261.75 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 22 с. Анотація. Проаналізовано основні підходи до вивчення закономірностей впливу несприятливих умов соціалізації на формування особистості дитини. Виявлено, що одними з впливовіших таких умов є прояви насильства до дітей, зокрема, фізичне, психологічне, сексуальне насильство, нехтування потребами дитини. З'ясовано особливос...

Хархан О.М. Психологічні особливості віктимної поведінки підлітків

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 822.48 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — О., 2006. — 20 с. Анотація. Проведено теоретичний та емпіричний аналіз феномена підліткової віктимності, в якому розширення сфери психологічного знання шляхом розвитку психоаналітичної психотерапевтичної практики з підлітками та їх адаптації до вітчизняної наукової традиції є структурним необхідним компонентом. Розроблено й апр...