Статья
 • формат pdf
 • размер 475.35 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Гунчик І. З історії вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в першій половині 20ст
Вісник львівського ун-ту, Серія філол. 2002. Вип.
31. С. 52-60

Анотація
Досліджено історію вивчення жанрів оказіонально-обрядового фольклору першої половини ХХ ст. Автор звертається до спадщини М. Грушевського, Є. Кагарова, Ф. Колесси, В. Петрова, порівнюючи підходи усіх чотирьох учених, які вони застосовують до вивчення українського утилітарно-магічного фольклору.

Ключові слова: оказіонально-обрядовий фольклор, утилітарно-магічний фо-
льклор, замовляння, заклинання, заговори.
Похожие разделы
Смотрите также

Агуф М. (ред.). Збираймо народну творчість

 • формат pdf
 • размер 4.62 МБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
К.: Мистецтво, 1936, - 16 с. Дана брошура видана редакцією журналу Український фольлор, що був створений з метою висвітлення роботи по збиранню і вивченню народної творчості, а також з метою популяризації кращих зразків народного мистецтва. Представлена ж брошура спрямована на пропагування вивчення фольклору, існування якого було значно ускладнене за часів панування капіталістичного ладу. Подається проста методика дослідження народної творчості,...

Аксьонова Н.В. та ін. Символичні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія)

 • формат pdf
 • размер 2.38 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 336 с. Бібліографічні матеріали містять спеціальну літературу, присвячену широкому колу проблем, що стосуються етнології, фольклору та міфології українського, російського і білоруського народів....

Войтович В. Генеалогія богів давньої України

 • формат pdf
 • размер 30.08 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Рівне: Валерій Войтович, 2007. - 556 с. У монографії чи не вперше в історії української філософської науки автор, використовуючи порівняльно-історичний аналіз і співставлення з іншими індоєвропейськими міфологічними системами, спробував комплексно осмислити та реконструювати міфорелігійний світогляд наших Предків, зокрема, пантеон давньоукраїнських богів. У книзі зібрано унікальний ілюстративний матеріал з різноманітних історичних та сучасних дже...

Гінда О. Славістична спадщина Оскара Кольберга: проблема варіативності фольклорних текстів

Статья
 • формат pdf
 • размер 134.89 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
У статті розглянуто спадщину Оскара Кольберга в контексті проблем сучас- ної теоретичної фольклористики, зокрема, розуміння вченим проблеми варіатив- ності фольклорних текстів. Зроблено короткий екскурс в історію проблеми варіа- тивності, сформульовано її теоретичне підґрунтя. Діяльність Оскара Кольберга, його численні записи текстів українського фольклору дозволяють зробити вис- новок, що вчений практично впроваджував принцип наскрізного дослідж...

Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського народу

 • формат djvu
 • размер 3.31 МБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Луцьк, 2005, 310 с. Пропоноване видання порушує питання походження в українському фольклорі образів та сюжетів первісної міфології. Для з’сування цього завдання залучаються, крім фольклористичних, археологічні та етнологічні матеріали. Зміст Міфологія казки Міфологія календарно-обрядового циклу Міфологія замовлянь

Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції)

 • формат pdf
 • размер 816.33 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Вісник львівського університету, Серія філол. 2003. Вип. 31. С. 3-22 Анотація: З’ясовано національну специфіку українського фольклору, зокрема на мовно стилістичному та символічному рівнях. Розглянуто три типи образності стилю фольклорних творів. Відображений у народній словесності естетичний ідеал українського народу визначено як добропрекрасне. Ключові слова: національна специфіка українського фольклору, жанри, ет- ноестетика, loci communes...

Довженюк В.Г. (упоряд.) Дитячий фольклор

 • формат pdf
 • размер 4.04 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Київ: Дніпро, 1986. - 302 с. До збірника ввійшли кращі зразки українського дитячого фольклору — колискові пісні, забавлянки, колядки, щедрівки, пісні, вірші, заклички, примовки та ін. Розраховано на широкі кола читачів.

Колесса О. Люнарно-астральний мітологічний сюжет у старинній українській колядці. Боротьба гордого молодця з чорним туром

 • формат pdf
 • размер 5.62 МБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
Львів, 1930. - 17 с. Український літературознавець, мовознавець, громадсько-політичний діяч та член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка Олександр Колесса проводить вивчення української колядки через призму європейських дослідників міфології. Розглядається астральна природа міфа, люнарно-астральна (місячна) природа колядки на прикладі давнього українського фольклору, аналізуються головні образи.

Мелетинский Е.М. (сост.) Типологические исследования по фольклору. Исследования по фольклору и мифологии Востока

 • формат pdf
 • размер 10.72 МБ
 • добавлен 04 декабря 2010 г.
Год: 1975 Автор: Коллектив авторов Жанр: сборник статей по фольклору Издательство: Наука Серия: Исследования по фольклору и мифологии Востока Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста Количество страниц: 319 Описание: В данном выпуске серии вниманию читателей предложен сборник статей, посвящённый памяти В. Я. Проппа. В нём рассматриваются отдельные аспекты структурного изучения фольклорных текстов, начало которому было полож...

Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона

 • формат pdf
 • размер 13.99 МБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Москва : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1979. — 228 с. — («Исследования по фольклору и мифологии Востока»). Монография представляет собой обзор и анализ (типологический и исторический) мифов, сказок и эпических циклов о Вороне — культурном герое, первопредке и мифологическом плуте, широко известных фольклору народностей Камчатки, Чукотки и Аляски. Исследуется жанровая специфика, история создания и распространения эт...