Похожие разделы

Антонович В., Драгоманов М. Историческія пѣсни малорусскаго народа с объясненіями. Т. 1

 • формат pdf
 • размер 91,14 МБ
 • добавлен 22 августа 2015 г.
Кіевъ: Тіпографія М.И. Фрица, 1874. -368 с. Представленное издание является первым томом сборника украинских народных песен, посвященных таким этапам истории Украины, как Княжеский период, Казацкий период, борьба с татарами и турками и др. В данном сборнике понятие "историческая песня" воспринимается несколько шире, чем ранее, а именно, под историческими песнями имеются в виду все песни, в которых отразились изменения общественного устройства.

Антонович В., Драгоманов М. Историческія пѣсни малорусскаго народа с объясненіями. Т. 2

 • формат pdf
 • размер 7,29 МБ
 • добавлен 17 сентября 2015 г.
Кіевъ: Тіпографія М.И. Фрица, 1875. - 166 с. Представленное издание является вторым томом сборника украинских народных песен, посвященных такому этапу истории Украины как борьбе с поляками при Богдане Хмельницком. В данном сборнике понятие "историческая песня" воспринимается несколько шире, чем ранее, а именно, под историческими песнями имеются в виду все песни, в которых отразились изменения общественного устройства

Бабенко В.Я., Ахатова Ф.Г. (сост.) Песенный фольклор украинских переселенцев в Башкирии

 • формат pdf
 • размер 8,09 МБ
 • добавлен 26 сентября 2014 г.
Киев: Музична Україна; Уфа, 1995. — 240 с. Настоящая книга представляет собой сборник песенного фольклора малой этнической группы Южного Урала — украинцев Башкортостана. Она составлена на основе комплексного изучения исторического, демографического, этнографического, лингвистического и фольклорного материалов. Книга рассчитана на этнографов, фольклористов, этномузыковедов, историков, искусствоведов. Она представляет интерес для краеведов и всех л...

Бандурка. Українські сороміцькі пісні

 • формат pdf
 • размер 6,53 МБ
 • добавлен 03 февраля 2013 г.
Кив: Дніпро, 2001. - 280 с. Збірка українських сороміцьких пісень в записах З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка. Коломийки, весільні пісні і таке інше. Багата індивідуальність українського народу і вся краса його неповторного фольклору навіки закарбувалися у піснях, зокрема і сороміцьких. Тут - і делікатність у виражені найінтимніших почуттів, і весела р...

Бандурка. Українські сороміцькі пісні

 • формат djvu
 • размер 3,27 МБ
 • добавлен 25 июля 2012 г.
Кив: Дніпро, 2001. - 280 с. Збірка українських сороміцьких пісень в записах З. Доленги-Ходаковського, М. Максимовича, П. Лукашевича, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Чубинського, Хв. Вовка, І. Франка, В. Гнатюка. Коломийки, весільні пісні і таке інше. Багата індивідуальність українського народу і вся краса його неповторного фольклору навіки закарбувалися у піснях, зокрема і сороміцьких. Тут - і делікатність у виражені найінтимніших почуттів, і весела...

Белинович Н.С.(пер.) Украина непокоренная. Народные песни и думы

 • формат djvu
 • размер 1,64 МБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
М.: Государственное издательство художественной литературы, 1944. — 62 с. Не умолк голос украинского народа, не угасла его творческая мысль в дни тягчайшего испытания, когда на землю отцов и дедов наших вступила нога немецкого насильника и разбойника. Книга, которой мы предпосылаем эти несколько слов, — яркое тому свидетельство. Здесь собраны песни, созданные в годы немецкой оккупации, 1941—1943 годов. Эти песни дышат яркой ненавистью народа к за...

Березовський І.П. (упорядн.) Історичні пісні

 • формат pdf
 • размер 4,56 МБ
 • добавлен 02 января 2015 г.
Київ: Радянський письменник, 1970. — 281 с. До збірника увійшли українські історичні пісні різних періодів: від XV століття до першої половини ХХ століття. Серед них - і знані "Пісня про Байду", "Чи не той то Хміль", "Розлилися круті бережечки", "Ой, Морозе, Морозенку", "Максим козак Залізняк", "За Сибіром сонце сходить".

Василенко З.І. (упорядник) Закарпатські народні пісні

 • формат pdf
 • размер 3,75 МБ
 • добавлен 02 августа 2015 г.
К.: Вид-во АН УРСР, 1962. - 362 с. Збірка містить у собі близько 200 народних пісень та коломийок, що побутують нині на Закарпатті. Основу її становлять нові, ще не опубліковані експедиційні записи Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. їх доповнюють популярні закарпатські пісні, запозичені з друкованих джерел. Всі пісні розподілено за жанрово-тематичними ознаками на сім окремих розділів. Особливо широко представлені в збір...

Винничук Юрій (ред.) Пісенник українця

 • формат djvu
 • размер 2,55 МБ
 • добавлен 08 апреля 2015 г.
Львів: Бузок, 2014. — 193 с. — (Бібліотека українця). Нарешті найпопулярніші українські пісні зібрано в одній книжці. Тепер кожен зможе, озброївшись нашим пісенником, зірвати бурхливі оплески на будь-які гостині. Головне ж не плутати слова, правда? А голос і слух - то набувне. «Українська пісня - це бездонна душа українського народу», - написав Олександр Довженко Українська пісня — це частина духовного життя народу, і вона не залишає його ні в...

Гижа О.М. Українські народні пісні з Лемківщини

 • формат pdf
 • размер 4,82 МБ
 • добавлен 01 августа 2015 г.
К.: «Музична Україна», 1972. - 404 с. Вихід у світ нової збірки лемківських- пісень завдячуємо палкому любителю народної творчості Оресту Марковичу Гижі. Либонь 30 років тому до фольклорної праці його заохотив академік Ф. М. Ко-лесса. Вчений щиро прагнув, аби дослідження пісенної культури крайньозахідних етнографічних груп українців, започатковані в його роботах «Народні пісні з Галицької Лемківщини» (Львів, 1929), «Народні пісні з Південного Під...

Гнатюк В. Етнографічний збірник: коломийки. Т 18

 • формат djvu
 • размер 20,84 МБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
Наукове товариство ім. Шевченка. Етнографічна комісія. - Львів. Т. 18, т. 18 / - Львів : [б.в.], 1906. - 317 с. «ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК» — серійне видання Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Виходило з 1895 р., після заснування Етнографічної комісії НТШ (1898) видавалося під її егідою. Призначене для публікації фольклорних та етнографічних матеріалів з усієї етнічної території України і місць поселення українців поза її межами. Але з об'єк...

Гнатюк В. Коломийки. Том I, ІІ, ІІІ

 • формат djvu
 • размер 58.26 МБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Львів: НТШ, 1905-1907.- 257, 267, 456 с. Перший із трьох томів коломийок зібраних і записаних на західних українських землях у кінці XIX — на початку XX ст., який був упорядкований Володимиром Гнатюком і виданий Науковим Товариством імені Тараса Шевченка у 1905 році. Назва пісні «коломийка» стоїть очевидно в звязи з назвою міста Коломиї. Та яка та звязь, сього не можна порішити. Дехто вважає Коломию місцем повстаня коломийки. Воно можливе, але д...

Грушевська Катерина. Українські народні думи. Том 1

 • формат pdf
 • размер 209,80 МБ
 • добавлен 06 марта 2012 г.
Київ-Харків: Пролетар, 1927. - 176 с. Неперевершений за повнотою видання корпус «Українських народних дум» Катерини Грушевської, до якого ввійшли «усі відомі записи дум, розкидані у старих виданнях, доповнені також ще недрукованими записами» Автор, Катерина Грушевська, дочка відомого українського історика, суспільно-громадського та політичного діяча М. Грушевського, прожила важке коротке життя, поневіряючись по радянських таборах та сибірах. А п...

Дей О.І. (ред) Балади: кохання та дошлюбні взаємини

 • формат pdf
 • размер 144,17 МБ
 • добавлен 15 октября 2013 г.
/ Упор. О.Дей, А.Ясенчук, А.Іванницький. — К.: Наук. думка, 1987. – 528 с. Черговий том серії «Українська народна творчість» складають балади, що відобразили драматичні й трагічні конфлікти, події та випадки з особистого життя людини в дошлюбний період. Відібрано найдосконаліші зразки з різних регіонів України. Для літераторів, фольклористів, етнографів, шанувальників народної творчості. Фонд українських народних балад складається з понад трьохс...

Дей О.І. (ред) Балади: родинно-побутові стосунки

 • формат pdf
 • размер 161,05 МБ
 • добавлен 30 сентября 2013 г.
Балади. Родинно-побутові стосунки. АН УРСР Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Упорядники: О. І. Дей та ін.— К.: Наук, думка, 1988.— 528 с. (Українська народна творчість).

Дей О.І. (упоряд.) Пісні кохання

 • формат pdf
 • размер 6.89 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Київ: Дніпро, 1986. - 370 с. До збірника ввійшли найяскравіші зразки українських народних пісень про кохання, в тім числі й твори літературного походження. Тут використано численні джерела, зокрема рідкісні книги XVIII—XIX ст., а також рукописні фонди наукових закладів і бібліотек, матеріали сучасних записувачів фольклору. Це антологічне видання любовної лірики найповніше проти подібних збірників, що досі виходили у нас.

Дей О.І., Марченко М.Г., Гуменюк А.І. Жартівливі пісні

 • формат djvu
 • размер 15,04 МБ
 • добавлен 03 марта 2015 г.
Київ: Наукова думка, 1967. — 798 с. «Жартівливі пісні» — сьома книга в серії «Українська народна творчість». До збірки ввійшли жартівливі пісні родинно-побутового характеру від найдавніших записів в XVII — XVIII ст. до сучасних. Багато зразків та варіантів друкується вперше. Дотепно і влучно висміюють ці пісні недоладні вчинки й людські вади та недоліки, що й досі ще часто трапляються в житті. Значна кількість текстів друкується з мелодіями. Кни...

Дитячий фольклор: Колискові пісні та забавлянки

 • формат djvu
 • размер 78,55 МБ
 • добавлен 04 апреля 2015 г.
Київ: Наукова думка, 1984. — 471 с. (відсутні сторінки 220-221, 238-239). Книга вийшла з такою суперобкладинкою. Невідповідність назви з суперобкладинкою - це "ляп" видавництва" Вашій увазі подано 18 том з серії "Українська народна творчість". Колискові пісні та забавлянки — вагома частина народнопоетичної спадщини, що як ніякі інші її жанри мають яскраво виявлене ужиткове значення, становлять невід’ємну частину практичної народної педагогіки. Р...

Довженок В.Г. (упор.) Пісні родинного життя

 • формат djvu
 • размер 3,73 МБ
 • добавлен 05 июля 2013 г.
Київ: Дніпро, 1988. — 359 с. Очевидно, з давніх-давен, від часів утвердження моногамної (тобто одношлюбної) сім’ї і дотепер така грань людських стосунків, як взаємини в сім'ї, в родині хвилювала і хвилює людність. Епохи змінюють одна одну, людина все глибше пізнає навколишній світ і саму себе, та в царині родинного, особистого така ж непередбачуваність життєвих колізій, несподівані повороти долі, вибухи і раптова зміна почуттів. Тож не дивно, що...

Драгоманов М. Політичні пісні українського народу. Ч.І, розділ І

 • формат djvu
 • размер 2,85 МБ
 • добавлен 03 ноября 2016 г.
Женева: печатня "Громади",1883. - 137с. В збірнику зібрані основін пісні українського народу присвячені подіям знищення Старої Січі, союзу із Карлом ХІІ, еміграцією до Туреччини та заснування Задунайської Січі.

Калинова пісня: Пісенник з нотами

 • формат djvu
 • размер 5,21 МБ
 • добавлен 17 декабря 2014 г.
Жовква: Місіонер, 2012. — 420 с. Збірник Калинова пісня містить 200 найкращих українських пісень, які мають велику популярність серед простого народу, правдивих патріотів своєї Батьківщини, небайдужих до своєї історії та свого майбутнього. Співаник особливий тим, що взявши його до рук, ви побачите, що майже всі пісні вам добре відомі і любі.

Квітка К. Народні мелодії з голосу Лесі Українки

 • формат pdf
 • размер 29.6 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Видавництво: Київ, 1917. - 229 с. Дана публікація є працею українського музикознавця-фольклориста Климента Квітки. Це збірка народних пісень записаних з голосу його дружини Лесі Українки (Лариси Косач). В основному це пісні Волинського краю, які Лариса Петрівна запам'ятала ще з дитинства. Пісні у збірці розділені за категоріями: веснянки, купальські пісні, жниварські, весільні, колядки, щедрівки, балади, жартівливі пісні, пісні до танцю, колисков...

Колискові пісні

 • формат djvu
 • размер 740,37 КБ
 • добавлен 02 июля 2015 г.
Київ: Музична Україна, 1973. — 209 с. Колискові пісні — джерело ніжності й любові, людяності й добра. Вони навчають любити правду, батька, матір, поважати старших. Звертання до дитини з умовлянням спати, просьба до птахів і тварин оберігати сон дитини, оспівування дитини, колиски, котика, квітів, дерев, любов до рідної землі, матері — становлять зміст цих пісень.

Кузьменко О.М. Стрілецькі пісні

 • формат djvu
 • размер 16,97 МБ
 • добавлен 27 октября 2012 г.
Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005.- 640 с. + 32 с. іл. В академічному збірнику зібрано пісенні твори різних жанрів, що об’єднані загальновідомою в історії української культури назвою "стрілецькі пісні". Вперше стрілецьку пісню представлено комплексно, найбільш повно, з докладними науковими коментарями. У реєстрі поєднано пісні літературного походження, їх фольклоризовані варіанти та народні пісні про січових стрільців, що були ство...

Лоначевский А. (сост.) Сборник песен буковинского народа

 • формат pdf
 • размер 36,29 МБ
 • добавлен 26 октября 2015 г.
Киев, 1875. — С. 85-314. Песни культа. Песни жизни личной. Песни семейные. Песни экономические и сословные. Песни политические. Сатира и шутка.

Лукашевич П.А. Малороссийские и червонорусские народные думы и песни

 • формат pdf
 • размер 6.63 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
СПб: Типография Эдуарда Праца, 1836. - 186. Описание: "Мы имеем уже два собрания Украинских песен, господ Срезневского и Максимовича. Я спас ещё несколько народных песен, и представляю их в этом собрании. Вероятно, это может быть последнее их издание, заимствованное прямо из Малороссии, - там народные песни давным-давно уже не существуют; все они исключительно заменены солдатскими или Великороссийскими песнями. Малороссийских парубок за стыд себе...

Мадяр-Новак В.В. Збірник закарпатських народних пісень. Частина 1

 • формат pdf
 • размер 4,96 МБ
 • добавлен 11 августа 2015 г.
Ужгород: «Закарпаття» Приватна друкарня Романа Повча, 2007. - 223 с ISBN 87116-008-5 Для шкіл естетичного виховання та загальноосвітніх шкіл Частина 1. Видання четверте, доповнене та виправлене Збірник пісень складено у відповідності до програм "Народна музична література" (1 рік української музичної літератури для шкіл мистецтв Закарпатської області) та "Регіональний музичний фольклор" (додаток до державної програми з музики для 4-8 класів зага...

Мадяр-Новак В.В. Збірник закарпатських народних пісень. Частина 2

 • формат pdf
 • размер 4,25 МБ
 • добавлен 30 июля 2015 г.
Ужгород: Вид-во «Закарпаття», 1999. - 210 с. ISBN 5-87116-079-4 Збірник пісень складено у відповідності до програм Народна музична література" (1 рік української музичної літератури для шкіл мистецтв Закарпатської області) та Регіональний музичний фольклор" (додаток до державної Програми з музики для 4-8 класів загальноосвітніх шкіл Закарпатської області). До збірника ввійшли кращі опубліковані зразки народних пісень різних жанрів в основному Зак...

Майборода П., Малишко А. (ред.) Струни серця. Українські народні пісні про кохання

 • формат pdf
 • размер 370,85 КБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
Українські пісні про кохання. Народні пісні. Видання здійснюється під загальним наглядом Андрія Малишка та Платона Майбороди. Державне Видавництво художньої літератури. Київ, 1969. Сторінок: 68. УДК: У1+У2+УФ / С87.

Майчик І. (упорядник) Лемківські народні пісні

 • формат pdf
 • размер 2,18 МБ
 • добавлен 27 июля 2015 г.
К.: «Музична Україна», 1970. Обробка для голосу в супроводі фортепіано Б. Дрималика. Збірка «Лемківських народних пісень в обробці для голосу в супроводі фортепіано» містить більше шестидесяти обробок Богдана Дрималика, які він зробив впродовж усього творчого життя. Неповторна чарівність рідної пісні з колиски була вірною супутницею майбутнього музиканта, глибоко запала йому в душу і залишила в ній помітний слід. Зміст: Від упорядника. Полетів би...

Максимович М. Малоросійські пісні. Збірник українських пісень

 • формат pdf
 • размер 25,24 МБ
 • добавлен 26 июня 2011 г.
Михайло Олександрович Максимович (*3 вересня (15 вересня) 1804, Тимківщина, тепер Богуславець — †10 листопада (22 листопада) 1873) — історик, філолог, етнограф, ботанік, поет зі старшинського козацького роду на Полтавщині, перший ректор Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. Як фольклорист Максимович видав 1827 р. у Москві «Малороссийские песни», 1834 р. — «Украинские народные песни» (третя збірка «Сборник украинских песен», ч.1 вийшла вже...

Мишанич В.С.(упор.) Піснi Поділля

 • формат djvu
 • размер 14,24 МБ
 • добавлен 16 декабря 2012 г.
Киев: Наукова думка, 1976. — 513 с. Сборник «Піснi Поділля» является попыткой показать наиболее характерные образцы традиционных народных песен, которые бытовали в с. Погребище Винницкой области в течение 1920-1970 годов. Собирание фольклора погребищанами началось после гражданской войны и велось многими людьми. Самый весомый вклад - более четырех тысяч песен - записала Настя Андрианивна Присяжнюк. Таким образом, записи репертуара Погребища в фон...

Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича

 • формат pdf
 • размер 3,27 МБ
 • добавлен 28 ноября 2014 г.
Київ: Музична Україна, 1968. — 215 с. Твори видатного письменника-демократа Юрія Федьковича давно ввійшли до скарбниці української літератури. Але його записи українського фольклору публікувалися лише частково. В цій книзі вперше зібрано чи не ввесь фольклористичний доробок Ю. Федьковича - колядки та щедрівки, пісні та співанки-хроніки, балади та коломийки, що він записав на Буковині. Збірка дає змогу по-спражньому оцінити широчінь поетових зацік...

Народні пісні в записах Івана Вагилевича

 • формат pdf
 • размер 3,07 МБ
 • добавлен 30 ноября 2014 г.
Київ: Музична Україна, 1983. — 159 с. Відомий український письменник і фольклорист, один із засновників "Руської трійці" Іван Вагилевич (1811-1866) приділяв значну увагу збиранню та дослідженню народних пісень. Збірник містить найкращі соціально-побутові, обрядові, сімейно-побутові пісні, балади, коломийки у записах Івана Вагилевича. Видання розраховане на широке коло любителів народної пісні. Упорядник: М. Й. Шалата

Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича

 • формат djvu
 • размер 839,25 КБ
 • добавлен 11 октября 2015 г.
Київ: Музична Україна, 1973. — 111 с. У літопис національного відродження у західних землях України середини XXI ст. золотими літерами вписане ім’я видатного письменника і громадсько – культурного діяча, славного сина Галицької землі о. Маркіяна Шашкевича, ідейна і творча спадщина якого увійшла животворним надбанням у духовний світ українців, слов’янських народів та зайняла почесне місце у скарбниці європейської та світової культури. Вона є живим...

Народні пісні. Збірка

 • формат pdf
 • размер 611,54 КБ
 • добавлен 29 июля 2015 г.
Укладач навідомий. Харків: Книгоспілка, 1927. - 84 с. Зміст. Пісня про Мельннчука, Шеремету і Цепна. В Царгороді на риночку. Гей, був у Січі старий козак на прізвище Чалий. Ой, з-за гори чорна хмара встала . Ой, у полі край дороги. Ой. на горі та женці жнуть. Ой. полети, галко. Там. де Ятрань. Гомін, гомін по діброві. Ой, що-ж бо то та й за ворон. Ой. у полі билинонька. Ой, на горі вогонь горить. Віє вітер, віє буйний. Тихо, тихо Дунай воду несе....

Новий збірник народних пісень, дум, думок і коломийок, і пісень Весільних

 • формат pdf
 • размер 13,99 МБ
 • добавлен 26 сентября 2015 г.
Вінніпег: Накладом Руської Книгарні - 112 с. До збірки, підготовленої українською діаспорою Канади, увійшли пісні товариські при всяких нагодах, думи і думки, коломийки любовні та жартобливі, шумки, співаночки при танцях, гагілки, пісні весильні. Книга містить більше девьяносто народних творів українського народу. Місцезнаходження книги: Harvard University – Slavic Division, Widener Library

Пісні Явдохи Зуїхи

 • формат djvu
 • размер 13,41 МБ
 • добавлен 07 мая 2015 г.
Київ: Наукова думка, 1965. — 810 с. «Пісні Явдохи Зуїхи» - четверта книга серії «Українська народна творчість». Дванадцять років учитель Г. Т. Танцюра записував від селянки із Зятківців на Вінниччині Явдохи Микитівни Сивак (Зуїхи) зразки народної творчості. З величезного репертуару до цієї книги відібрано 925 найкращих пісень: веснянок, колядок і щедрівок, весільних пісень, пісень про кохання та родинне життя, історичних, гумористичних і сатиричн...

Полякова Н. Козацькі пісні

 • формат pdf
 • размер 22,49 МБ
 • добавлен 23 декабря 2016 г.
Збірник / Фольклорні записи та упорядкування Надії Полякової. — Київ: Музична Україна, 1991. — 152 с.: іл., нот. Дуже цікаве видання, яке містить оригінальні записи козацьких пісень, зроблені упорядником переважно в селах Запорізької обл. протягом 1980-х років. Збірник доповнено також піснями січових стрільців, записаними від учасників святкування 500-річчя козацтва у 1990-му році.

Сабадаш Р.П. (сост.) Ой під вишнею

 • формат pdf
 • размер 919,58 КБ
 • добавлен 03 марта 2014 г.
Київ: Музична Україна, 1973. — 120 с. Украинские народные шуточные песни. Для голосу без супроводу. А той любий Григорій. Била жінка мужика. В місяці іюлі випала пороша. Гарбуз білий качається. Гей, люди ідуть по ліщину. Глибока кирниця глибоко копана. Грицю, Грицю, до роботи. Да куди їдеш, Явтуше. Дала мені мамка корову. Дівка в сінях стояла. Дощик, дощик. Задумав дідочок, задумав жениться. Іван мене, моя мати, Іван мене полюбив. Казав мені бать...

Співанки-хроніки (новини)

 • формат pdf
 • размер 9,51 МБ
 • добавлен 17 ноября 2014 г.
Київ: Наукова думка, 1972. — 555 с. Співанки-хроніки (новини) - дванадцята книга в серії "Українська народна творчість". Том містить епічні пісні, присвячені драматичним та трагічним подіям соціально-історичного і побутового характеру, оспіваним у хронікальному стилі. Твори цього жанру видаються окремою збіркою вперше. Вперше ж дається і обґрунтування жанру. Переважна більшість творів друкується на основі сучасних записів та рукописних фондів. До...

Страхова В.А. (сост.) Цвіте терен

 • формат djvu
 • размер 1,46 МБ
 • добавлен 10 декабря 2016 г.
К.: Музична Україна, 1988. — 263 с. Нотное издание украинских народных песен (на украинском языке). Содержание: А вже весна. Вечір надворі. Взяв би я бандуру. Вийшли в поле косарі. Вишні, черешні розвиваються. В кінці греблі шумлять верби. Гаю, гаю, зелен розмаю. Гей, волошин сіно косить. Глибока криниця, глибоко копана. Грицю, Грицю, до роботи. Дивлюсь я на небо. Слова М. Петренка. Дівка Явдошка. Дівчино-рибчино, здорова була. Добривечір, дівчин...

Страхова В.А. (сост.) Цвіте терен

 • формат pdf
 • размер 1,87 МБ
 • добавлен 01 марта 2014 г.
К.: Изд-во "Музична Україна", 1988. - 263 [4] с. Нотное издание украинских народных песен (на украинском языке). Содержание: А вже весна. Вечір надворі. Взяв би я бандуру. Вийшли в поле косарі. Вишні, черешні розвиваються. В кінці греблі шумлять верби. Гаю, гаю, зелен розмаю. Гей, волошин сіно косить. Глибока кирниця (?), глибоко копана. Грицю, Грицю, до роботи. Дивлюсь я на небо. Слова М. Петренка. Дівка Явдошка. Дівчино-рибчино, здорова була. Д...

Українські народні пісні з нотами

 • формат djvu, pdf
 • размер 25.85 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Народна пісня пережила всі лихоліття і з глибини сивих віків донесла до нашого сьогодення думи й почуття, болі і сподівання українського народу. До збірки увійшли популярні та призабуті народні твори (балади, ліричні, колискові пісні та пісні літераіурного походження), що розкривають багатство художнього світу української народної пісенності. Перелік книг: Українські народні пісні з нотами. Засвіти свічу восковую. Українські народні пісні з но...

Українські сороміцькі пісні

 • формат pdf
 • размер 3.93 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Видавництво: Фоліо, 2003. - 288 с. До збірки увійшли сороміцькі пісні та приспівки, в яких відбилися вдача, неповторний гумор, світогляд, образне мислення та побут українського народу. Ці пісні вилікують вас від нудьги, поганого настрою, буденно-сірого життя, а можливо, й від надмірно трагічного, песимістичного погляду на світ. Автор: Упорядник М.М. Красиков.

Українська народна творчість. Чумацькі пісні. Родинно-побутові

 • формат djvu
 • размер 14,76 МБ
 • добавлен 07 марта 2015 г.
Українська народна творчість. Чумацькі пісні. Родинно-побутові. Київ, 1976. — 542 с. "Чумацькі пісні" — п'ятнадцята книга і серії «Українська народна творчість». Том містить пісні, в яких змальовується своєрідний побут, праця, дорожні злигодні і переживання чумаків, безталання бідних наймитів при чумацьких валках та їхніх сімей вдома. Пісні відзначаються яскравою соціальною спрямованістю. Переважна частина творів публікується вперше і подається з...

Українська радянська пісня: Антологія

 • формат djvu
 • размер 16,84 МБ
 • добавлен 10 июня 2013 г.
Київ: Мистецтво, 1953. — 546 с. Прогресивні композитори, що почали свій творчий шлях ще в дожовтневі часи, активно включились у процес творення музичної культури молодої радянської держави. М. Леонтович написав хорові обробки революційних пісень „Ми ковалі", „Молода гвардія" та пролетарського гімну „Інтернаціонал", Я. Степовий — ряд пісень і хорів на революційні тексти Ів. Франка, тоді молодий ще композитор Г. Верьовка створив власну музичну реда...

Український співаник

 • формат djvu
 • размер 5,78 МБ
 • добавлен 10 октября 2015 г.
Нью-Йорк: Накладом Української Книгарні, 1918 - 157 с. Збірка містить українські пісні зібрані українською діаспорою в Америці. Зміст: Патріотичні і політичні пісні. Січові і сокільські пісні. Історичні пісні. Станові пісні: козацькі, чумацькі, бурлацькі, опришківські, побутові. Любовні пісні.

Украинские песни

 • формат txt
 • размер 5,50 КБ
 • добавлен 15 июля 2012 г.
Сборник содержит 16 текстов песен: Ой дівчино, шумить гай Ніч яка місячна Дивлюсь я на небо Ой, летіли дикі гуси Марічка Гуцулко Ксеню Черемшина Гандзя Розпрягайте, хлопці, коні Чорнiї брови, каpiї очi Несе Галя воду Взяв би я бандуру Стоить гора высокая Ой, Марічка чечері Цвіте терен Пісня про рушник

Федечко Н. Пісенник Українця

 • формат djvu
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 07 января 2013 г.
Упорядник: Надія Федечко. Дизайн: Руслан Дацков. - 63 с. Історичні та патріотичні пісні. Ліричні пісні. Жартівливі пісні. Весільні пісні. Колискові. Гаївки. Колядки, щедрівки.

Хмілевська О. Українські народні пісні. Пісні суспільно-побутові

 • формат djvu
 • размер 13,51 МБ
 • добавлен 04 октября 2013 г.
К.: Музична Україна, 1967. — 736 с. Збірник містить суспільно-побутові народні пісні дожовтневого часу. До нього увійшли тексти, що друкувалися протягом XIX-XX ст. ст. у різних виданнях, частина яких на сьогодні стала уже бібліографічною рідкістю, а також тексти з архівних матеріалів Відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки, Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, рукописні збірки С. В. Тобілевич. Крім...

Цимбал Н.Ф. (упорядн.) Добрий вечір, дівчино: українські народні пісні

 • формат pdf
 • размер 8.24 МБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Київ: Музична Україна, 1988. - 255 с. У багатобарвному суцвітті української народної пісенності чи не найпривабливішими кольорами виграє глибоко емоційна, поетична і мелодійна лірика кохання. В ній звучать інтимні струни людського серця, відгомони розбуджених любов’ю переживань — від хвилюючої радості до глибокого душевного страждання. Численні покоління витворили безліч чарівних пісень, супутниць квітучої пори людського життя — молодості. Як її...

Ященко Л. Буковинські народні пісні

 • формат djvu
 • размер 5,86 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
К.: Академії наук Української РСР, 1963. — 680 с. У цій книжці близько трьохсот мелодій і текстів пісень та коломийок, створених людьми протягом віків. У них – і незрівнянна краса природи Буковини, і відгомін історії цього багатостраждального краю, і закарбовані у піснях людські долі… Більшу частину збірника становлять ліричні та жартівливі пісні, які український народ створював і створює завжди – від усієї щедрості свого таланту і любові до жит...

Ященко Л. Українські народні романси

 • формат pdf
 • размер 14,92 МБ
 • добавлен 23 октября 2013 г.
К.: Академія наук Української РСР, 1961. — 412 с. Дана збірка, будучи першим більш-менш повним нотним виданням українських народних пісень-романсів — жанру, ще мало вивченого українськими музикознавцями та фольклористами,— природно, не охоплює всього багатства пісенно-романсової творчості українського народу. Багато ще не записаних і не опублікованих романсів зберігається у побуті народу, чекаючи на своїх збирачів. Подальші дослідження, безперечн...