Психология девиантного поведения
Психологические дисциплины
Статья
 • формат doc
 • размер 285.5 КБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
Лекції - Девіантна поведінка молоді та алкоголізм. Наркоманія як форма прояву противоправної поведінки молоді
- Харків/Україна. Викладач - професор Бандурко О.М. 2008, - 32 с.
Зміст.
Девіантна поведінка молоді та алкоголізм.
Питання:
Проблема алкоголізму
Особливості алкоголізму в підлітковому віці
Причини і наслідки алкоголізму
Рівні залучення дітей та молоді до вживання спиртних напоїв

Наркоманія як форма прояву противоправної поведінки молоді
Питання:
Проблема наркоманії
Класифікація і типи наркотиків
Особливості підліткової наркоманії
Причини і наслідки підліткової наркоманії
Профілактика наркоманії серед підлітків та молоді
Похожие разделы
Смотрите также

Агресія як форма поведінки підлітків

degree
 • формат rtf
 • размер 199.55 КБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
(укр. яз.) Дипломна робота. – 2010. - 56 с. Анотація. Об?єкт дослідження - агресія як форма поведінки підлітків. Предмет дослідження - етіологія особливостей прояву агресивної поведінки підлітків в ситуаціях соціальної колізії. Мета дослідження - визначити рівневі, структурні характеристики агресивності, форму її прояву в ситуаціях соціальної колізії, запропонувати методи і принципи корекції поведінки підлітків в конфліктних ситуаціях. Гіпот...

Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 28.82 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. Анотація. Проведено вивчення девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми. Відзначено, що девіантна поведінка - це дрібні правопорушення та провина, що не є злочином, який карається за судовим порядком. З'ясовано, що стрижневим патерном поведінки підлітків-правопорушників є власне дисоціальний компонент, що полягає у дистанціюван...

Двіжона О.В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків

 • формат pdf, rtf
 • размер 300.36 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. Анотація. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено психологічні, соціальні та педагогічні умови та чинники формування асоціальної поведінки підлітків. Визначено психологічний зміст, структуру та механізм соціальної детермінації даного феномену. Доведено взаємозв'язок між індивідуальними особливостями учнів, а...

Коломійцев О.А. Соціально-психологічні чинники формування правової поведінки молоді

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 346.94 КБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Вивчено соціально-психологічні чинники, які зумовлюють формування правової поведінки студентської молоді. Теоретично проаналізовано основні положення психологічної науки стосовно соціальних і правових норм, які регламентують соціально-правову поведінку особистості. Визначено, що соціально-правова поведінка особисто...

Комзюк А.Т. (ред.) Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти

 • формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
(На укр. и русск. яз). Матеріали науково-практичної конференції. – Харків, - МВС України, -ХНУВС. -2010. – 150 с. Зміст. «Привілейована» злочинність у контексті теорії соціальних бар‘єрів. Інституційні риси соціальних патологій. Девіація як чинник змін соціального порядку. Щодо впливу міграційних процесів в Україні на девіантну поведінку. К вопросу об описании криминальной субкультуры и личности преступника. Організаційна патологія: відхилення в...

Ларіна Т.О. Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 243.04 КБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 18 с. Анотація. Досліджено проблеми аутоагресивної поведінки молоді груп соціального ризику. Визначено індивідуально-типологічні особливості юнаків, належність до групи соціального ризику, а також соціально-психологічні передумови формування аутоагресивної поведінки молоді, якими є: стан дезадаптації, зумовлений деформацією смислож...

Лекція - Алкоголізм та наркоманія як прояви девіантної поведінки

Статья
 • формат doc
 • размер 622 КБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
ЧДУ ім. Петра Могили, 2010 р., 30 стр. Букач М.М. Алкогольне сп'яніння і хронічний алкоголізм Профілактична робота із дітьми схильними до алкоголізму Робота психолога з дітьми схильними до алкоголізму Основні стадії алкоголізму Критерії першої стадії алкоголізму Пияцтво в підлітковому віці Фізіологічний вплив алкоголю Робота соціального педагога по профілактиці схильності до алкоголізму Проблема дитячої норкоманії

Лекція - Злочинність як форма прояву делінквентної поведінки дітей та молоді

Статья
 • формат doc
 • размер 192.5 КБ
 • добавлен 01 октября 2011 г.
- Харків/Україна. Викладач - професор Бандурко О.М. 2008, - 32 с. Питання: Проблема злочинності неповнолітніх Спеціальні навчально-виховні установи для неповнолітніх правопорушників Вікові особливості неповнолітніх засуджених, що знаходяться у виховних колоніях Профілактика правопорушень молоді

Посохова В.В. Соціально-психологічні особливості формування життєвих планів Інтернет-залежної молоді

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 283.8 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Досліджено життєве планування Інтернет-залежної молоді. Показано, що надмірне перебування молоді у мережі спричинює неадекватне сприймання подій віртуального життя внаслідок некритичного ставлення особистості до кіберсередовища та розвитку залежної від нього поведінки. Установлено, що існують значні відмінності житт...

Реферат - Нормативна і девіантна поведінка особистості в умовах соціалізації

Реферат
 • формат doc
 • размер 50.5 КБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Поняття поведінки, нормативної та девіантної поведінки. Обробка літературних джерел з досліджень особистості в умовах соціалізації. Є висновок, список використаних джерел. 7 сторінок українською мовою