Контрольна робота з дисципліни Економіко-математичне моделювання

Контрольна робота з дисципліни Економіко-математичне моделювання
 • лабараторные
 • doc
 • 557 КБ
 • добавлен 10.01.2012
КНУТД, ІПО. - 22с.

Опис завдання :
Теоретичні завдання
Методичні аспекти вирішення задач лінійного програмування.
Сутність мультиколінеарності, напрями її виявлення
Практичне завдання
Вибравши за вищевикладеною методикою масив даних для розрахунків за 12 місяців звітного року необхідно за допомогою регресійного аналізу визначити функцію витрат методом найменших квадратів. Провести розрахунки и сформувати обґрунтовані висновки.

Смотрите также


Нет изображения

Курсовая работа - Економіко-математичне моделювання

 • курсовые
 • doc
 • 777 КБ
 • добавлен 02.06.2010
Курсовая работа - Економіко–математичне моделювання
Вступ.
Розвиток методології економіко-математичного моделювання.
Історія економіко - математичної ідеї.
Економіко-математичні методи і моделі в працях зарубіжних дослідників.
Економіко-математичні методи і моделі в працях вітчизняних економістів.
Математ...
Мамонов К.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіко-математичне моделювання

Мамонов К.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіко-математичне моделювання

 • разное
 • pdf
 • 692.73 КБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, 2009. – 86 с. Для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 (6.030509) «Облік і аудит».

Для спеціалістів обліку і аудиту запропонована дисципліна «Економіко-математичне моделювання». В умовах трансформаційних процесів вивчення цієї дисципліни дає можли...
Мамонов К.А., Скоков Б.Г., Політучий С.Я. Економіко-математичне моделювання (модульний варіант)

Мамонов К.А., Скоков Б.Г., Політучий С.Я. Економіко-математичне моделювання (модульний варіант)

 • разное
 • pdf
 • 1.53 МБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2010. – 226 с. Навч. посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

У навчальному посібнику обґрунтовано теоретико-методичні підходи до визначення економіко-математичного моделювання, розглянуті методи і моделі лінійного й нелінійного п...
Ачкасов А.Є., Воронков О.О. Конспект лекцій з курсу Економіко-математичне моделювання

Ачкасов А.Є., Воронков О.О. Конспект лекцій з курсу Економіко-математичне моделювання

 • разное
 • pdf
 • 1.87 МБ
 • добавлен 23.10.2011
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. - 204 с. Для студентів 3 курсу заочної форми навчання бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрями підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит».

Курс «Економіко-математичне моделювання» є нормативною дисципліною цикл...
Диссертационная работа - Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням ризику

Диссертационная работа - Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням ризику

 • разное
 • doc
 • 1.73 МБ
 • добавлен 02.06.2010
Дисертація - Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства з врахуванням ризику
Вступ
Розділ
Суть та проблеми здійснення інвестиційної діяльності
Економічна сутність, мета та завдання інвестиційної діяльності підприємства
Інвестиційний проект та його основні кількісні характеристики
Особли...
Станжицький О.М. Таран Є.Ю. Гординський Л.Д. Основи математичного моделювання

Станжицький О.М. Таран Є.Ю. Гординський Л.Д. Основи математичного моделювання

 • разное
 • pdf
 • 5.57 МБ
 • добавлен 04.02.2011
Основні принципи побудови математичних моделей.
Теоретичні основи моделювання.
Основні категорії теорії моделювання.
Класифікація видів подібності та моделювання.
Математичне моделювання.
Вступ.
Математичні моделі та основні заходи математичного моделювання.
Застосування теорії подібності при побудові...
Станжицький О.М. Таран Є.Ю. Гординський Л.Д. Основи математичного моделювання

Станжицький О.М. Таран Є.Ю. Гординський Л.Д. Основи математичного моделювання

 • разное
 • doc
 • 1.68 МБ
 • добавлен 15.01.2010
Основні принципи побудови математичних моделей.
Теоретичні основи моделювання.
Основні категорії теорії моделювання.
Класифікація видів подібності та моделювання.
Математичне моделювання.
Вступ.
Математичні моделі та основні заходи математичного моделювання.
Застосування теорії подібності при побудові...
Лекції по ЕММ + Презентация

Лекції по ЕММ + Презентация

 • лекции
 • doc,ppt
 • 23.06 МБ
 • добавлен 23.10.2010
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. ? Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010.

Підготовлено з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Конспект лекцій + Презентації з економіко-математичн...
Говор М.І., Романич І.Б. Моделювання економіки: Лабораторний практикум

Говор М.І., Романич І.Б. Моделювання економіки: Лабораторний практикум

 • разное
 • djvu
 • 1.09 МБ
 • добавлен 01.11.2011
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. –127 с.


У лабораторному практикумі проаналізовано класичні оптимізаційні та балансові економіко-математичні моделі, методи їхньої реалізації, а також питання практичного застосування. До теоретичного матеріалу підібрано приклади, а також завдання для виконання ...
Завада О.П. Конспект лекцій з курсу Математичне програмування для студентів спеціальності Фінанси. Частина 1 (на укр. языке)

Завада О.П. Конспект лекцій з курсу Математичне програмування для студентів спеціальності Фінанси. Частина 1 (на укр. языке)

 • разное
 • doc
 • 806.5 КБ
 • добавлен 21.04.2011
Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, 2000. - 48 с.

Дисципліна Математичне програмування - це один із розділів математики, який займається розв’язуванням оптимізаційних задач. Мета багатьох економічних дисциплін - з використанням кількісних м...