Экономика недвижимости
Финансово-экономические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 3.11 МБ
  • добавлен 11 сентября 2010 г.
Кручок С. І. Іпотечне кредитування
Навч. посібник. — К.: Мета, 2002. — 208 с.: іл
Навчальний посібник з дисципліни «Іпотечне кредитування» написаний з метою підготовки фахівців економічних спеціальнос-тей «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент підприємства» в аграрних вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації
Може бути корисним для всіх, кого цікавлять питання, пов’язані з кредитуванням під заставу нерухомого майна.

Вступ
Тематичний план
Програма курсу

Іпотека та її передумови
Сутність і значення іпотеки
Іпотека та її предмет
Учасники іпотечних відносин і види іпотеки
Значення іпотеки в сучасних умовах
Особливості іпотечних відносин в аграрному секторі економіки
Економічні, правові та інституційні передумови іпотеки
Основні передумови іпотеки
Зарубіжний досвід регулювання іпотечних відносин
Правове забезпечення іпотечних відносин в Україні

Оцінка нерухомості та інвестиційних проектів
Методи оцінки нерухомості
Оцінка нерухомості як предмета застави
Методи оцінки нерухомості
Порядок застосування методів оцінки нерухомості
Оцінка будівель, споруд, підприємств та їхніх структурних підрозділів
Економічна оцінка і ціна землі
Загальні положення
Земельна рента та її визначення
Оцінка сільськогосподарських угідь
Оцінка земель несільськогосподарського призначення
Оцінка інвестиційних проектів
Визначення доцільності інвестиційних проектів
Особливості застави нерухомості, що розвивається
Грошова оцінка нерухомості, що розвивається

Особливості діяльності іпотечних банків
Функції та види діяльності іпотечних банків
Функції іпотечних банків
Види діяльності іпотечних банків
Особливості становлення іпотечних банків в Україні
Кредитні операції іпотечних банків
Особливості кредитних операцій іпотечних банків та оцінка кредитоспроможності потенційних позичальників
Узгодження суми кредиту з вартістю застави. Визначення кредитної ставки
Укладення кредитної та іпотечної угод
Супроводження кредиту
Операції з іпотечними паперами власної емісії
Передумови емісії іпотечних цінних паперів
Зарубіжний досвід емісії іпотечних цінних паперів
Заставні та іпотечні облігації: порівняльний аналіз моделей рефінансування
Надійність іпотечних банків
Принципи діяльності іпотечних банків
Основні фактори надійності іпотечних банків
Дотримання економічних нормативів іпотечного кредитування
Додатки
Похожие разделы
Смотрите также

Лютий І.О., Савич В.І., Калівошко О.М. Іпотека: сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку

  • формат pdf
  • размер 2.2 МБ
  • добавлен 05 декабря 2011 г.
Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 548 с. Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем іпотеки, іпотечного ринку та іпотечного кредитування. Розглянуто методологічні засади іпотеки, її сутність та необхідності як форми забезпечення кредиту. Досліджено іноземний досвід та внесено пропозиції щодо його використання в реаліях української економіки. Вивчено моделі та механізми функціонування іпотечного ринку, а...