Экономика недвижимости
Финансово-экономические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 2.2 МБ
  • добавлен 05 декабря 2011 г.
Лютий І.О., Савич В.І., Калівошко О.М. Іпотека: сучасні концепції, тенденції суперечності розвитку
Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 548 с.

Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем іпотеки, іпотечного ринку та іпотечного кредитування. Розглянуто методологічні засади іпотеки, її сутність та необхідності як форми забезпечення кредиту. Досліджено іноземний досвід та внесено пропозиції щодо його використання в реаліях української економіки.
Вивчено моделі та механізми функціонування іпотечного ринку, а також визначено його місце в структурі фінансового ринку України. Досить велику увагу приділено аграрній іпотеці, в зв’язку з наболілими питаннями щодо її потенціалу та мораторію на торгівлю земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Сьомий розділ монографії містить матеріали щодо іпотечних ризиків, їх специфічності та удосконаленню методів управління ними. Окреслено основні перспективи розвитку іпотеки в Україні.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів, а також для всіх, кого цікавлять проблеми функціонування та розвитку іпотечного кредитування.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Кручок С. І. Іпотечне кредитування

  • формат pdf
  • размер 3.11 МБ
  • добавлен 11 сентября 2010 г.
Навч. посібник. — К.: Мета, 2002. — 208 с.: іл Навчальний посібник з дисципліни «Іпотечне кредитування» написаний з метою підготовки фахівців економічних спеціальнос-тей «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент підприємства» в аграрних вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації Може бути корисним для всіх, кого цікавлять питання, пов’язані з кредитуванням під заставу нерухомого майна. Всту...