Менеджмент
Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 61.3 КБ
 • добавлен 17 мая 2010 г.
Курсовая работа - Модель підприємства як відкритої системи
Курсова робота з дисципліни « Операційний менеджмент»

Вступ

Підприємство як відкрита соціально-економічна система
Економічна система та її елементи
Характеристика підприємства як відкритої системи

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства
Характеристика факторів внутрішнього середовища організації
Фактори та чинники зовнішнього середовища організації

Проблеми та перспективи розвитку діяльності підприємства як відкритої системи в Україні
Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств
Роль інновацій в ефективності діяльності підприємства

Висновок
Список літератури
Смотрите также

Дипломна робота - Логістична діяльність підприємства на ринку збуту

degree
 • формат doc
 • размер 1.62 МБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
ТНЕУ, Тернопіль/Україна, 130с. Макей А.С. 2011. - 130с. Спец. «Менеджмент і адміністрування» ЗМІСТ ВСТУП Логістика як основа управління збутовими процесами на підприємстві Логістичне управління зовнішньоекономічною діяльності підприємства Збутова логістика у логістичний діяльності підприємства Логістичні ланцюги та канали на міжнародних ринках. Місці посередників в логістичний системі збуту Зовнішні і внутрішні фактори логістичної організації в...

Контрольна - Сутність та класифікація операційної системи

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 140.5 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
15 стр. Вступ Загальні поняття про систему та принципи її функціонування. Сутність операційної системи виробничого підприємства. Особливості та властивості операційної системи. Класифікація операційної системи. Висновки Список використаної літератури - отсутствует

Контрольна робота - Операціна діяльність підприємства

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 873.22 КБ
 • добавлен 06 сентября 2011 г.
Міжрегіональна академія управління персоналом, Вінниццький інститут. спеціальність: менеджер фармацевтичного бізнесу. в контрольній роботі дано відповідь на такі питання: - Поняття операційної діяльності підприємства - Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної системи - На прикладі підприємства з випуску товарів запропонуйте заходи з підвищення продуктивності з операційної діяльності

Курсова робота - Виробнича стратегія: сутність, складові, порядок формування та умови ревізії

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 61.15 КБ
 • добавлен 03 января 2011 г.
37 сторінок, 5 таблиць, 7 джерел. Предмет дослідження – виробнича стратегія підприємства. Мета курсової роботи – дослідження виробничої стратегії. У першому розділі висвітлені: суть та цілі виробничої стратегії, її формування на виробництві, складові елементи та необхідність ревізії. У другому розділі проведений аналіз факторів виробничої стратегії за операційним менеджментом конкретного підприємства. У третьому розділі наведені шляхи покрашення...

Курсовая работа - Использование ГПС и роботизированных участков в современном производстве

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 78.54 КБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
МЭСИ Минский филиал 2 курс заочное отделение, курсовая работа, 2010г. 31 страница и список использованной литературы. вариант Содержание Введение Основные понятия и определения Классификация производственных систем Основные характеристики гибкого автоматизированного производства Производительность ГПС Понятие о гибкости автоматизированного производства Характерные элементы гибкости Виды гибкости Эффективность работы ГПС Станочная система ГПС Кла...

Курсовая работа - Организация и планирование поточной линии обработки детали (вилка)

Курсовая работа
 • формат vsd, doc
 • размер 1001.6 КБ
 • добавлен 24 декабря 2010 г.
Курсовая работа. Республика Беларусь, БрГТУ, 2010. 23 страницы. Введение. Расчёт такта поточной линии. Расчёт потребного количества рабочих мест. Выбор вида поточной линии. Разработка стандарт-плана линии. Расчет заделов на линии. Расчет численности рабочих. Обоснование применения и выбор типа промышленных роботов. Заключение. Список использованных источников.rn

Курсовая работа - Производственный менеджмент на примере предприятия

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 619 КБ
 • добавлен 19 ноября 2009 г.
Курсовая работа. Теоретические аспекты: история развития, понятие производства и производственной системы, содержание производственного менеджмента, стратегические решения в производственном менеджменте. Производственное управление на примере предприятия. Рекомендации по совершенствованию управления производством

Лекции - Операционный менеджмент (на укр. языке)

Статья
 • формат doc
 • размер 1.31 МБ
 • добавлен 02 ноября 2009 г.
Преподаватель: Вольвач И. Ю., ХНТУ Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації Процес створення операційної системи та його етапи Процес та методи прийняття рішень в операційному менеджменті Стратегія організації та стратегія виробництва Агрегатне планування в операційних системах Короткострокове планування виробництва Оперативне управління в виробничих системах Управління матеріально-технічним забезпеченням та збутом Управління м...

Павленко З. Операцційний менеджмент

 • формат doc
 • размер 813 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
98 стор. У конспекті лекцій розкрито сутність операційного менеджменту, принципи вибору операційної стратегії та побудови операційної системи організацій. Висвітлено методи управління .операційною системою підприємства, організацію операційних процесів. Особливу увагу приділено управлінню процесом проектування операційної системи та поточного функціонування. Проаналізовано проблему розробки і вибору товару чи послуги, місця розташування підприємс...

Реферат - Операційна система виробничого підприємства

Реферат
 • формат doc
 • размер 41.6 КБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Операційний менеджмент виробничої діяльності. Поняття операційної системи. Роль та місце операційної системи у виробничому підприємстві. Методичні підходи до функціонування операційної системи виробничого підприємства. Основи проектування операційної системи виробничого підприємства.