Менеджмент
 • формат doc
 • размер 813 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Павленко З. Операцційний менеджмент
98 стор.
У конспекті лекцій розкрито сутність операційного менеджменту, принципи вибору операційної стратегії та побудови операційної системи організацій.
Висвітлено методи управління .операційною системою підприємства, організацію операційних процесів. Особливу увагу приділено управлінню процесом проектування операційної системи та поточного функціонування. Проаналізовано проблему розробки і вибору товару чи послуги, місця розташування підприємства, вибору процесів і оптимальних величин виробничих потужностей для підприємств виробничої сфери та сфери послуг. Висвітлено основи управ-
ління якістю продукції та продуктивністю операційної діяльності.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних і технічних напрямів.
Може бути корисним усім, хто вивчає дисципліну Операційний менеджмент.
Смотрите также

Балькін Г.Ф. Менеджмент виробничих процесів на підприємствах зв’язку

 • формат doc
 • размер 2.41 МБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
ДУІКТ, 2010. – 199с Вступ Менеджмент виробничих процесів на підприємствах зв’язку в глобальних суспільних змінах Національна система зв'язку України як частина інформаційної інфраструктури та інформаційного суспільства Основи управління мережами та підприємствами зв’язку Регулювання телекомунікацій Особливості менеджменту телекомуникацій в сучасних умовах Основи експлуатації обладнання і мереж на підприємствах зв’язку Завдання і методичні вказів...

Голянд И.Л. Менеджмент Управление предприятием

 • формат doc
 • размер 145.27 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
КГТУ, Учебно-методическое пособие по дисциплине «Менеджмент», раздел «Управление предприятием», предназначено для студентов специальности 0601100 «Менеджмент организации» всех форм обучения. Управление предприятием. Типология организационных структур. Функции менеджмента. Информационное обеспечение управления. Стратегия управления. Управленческие решения.

Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие

 • формат pdf
 • размер 3.69 МБ
 • добавлен 17 февраля 2011 г.
Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 144 с. Оглавление: Сущность и методологические основы управления операционной системой. Управление материальными ресурсами и производственными запасами. Управление производственной структурой предприятия. Управление качеством продукции, услуг. Управление МТС и сбытом на предприятии. Оперативный менеджмент операционной системы. Контроль в системе операционного менеджмента....

Курсовая работа - Анализ производственного менеджмента на примере Белгородской области

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 5.65 МБ
 • добавлен 24 сентября 2010 г.
Введение Общие подходы к оперативному управлению производством Производство и производственные системы: понятие и закономерности Производственное управление и перпективы его совершенствования Производственный менеджмент как система Предприятие как объект производственного менеджмента Структура системы производственного менеджмента Особенности менеджмента малого предпринимательства Менеджмент и предпринимательство. Общие черты и разли-чия Ме...

Лекции - Операційний менеджмент

Статья
 • формат doc, ppt, jpg, xls
 • размер 19.47 МБ
 • добавлен 08 августа 2010 г.
Київ 2006 ОМ як різновид функціонального Основа проектування Операційна система організації Операційна діяльність Управління процесом проектування Управління поточним фінансуванням Управління проектами Менеджмент якості та управління

Лекции - Операционный менеджмент

Статья
 • формат doc
 • размер 136.5 КБ
 • добавлен 25 января 2010 г.
Конспект лекций, ДУЭП, 2005 Операционный менеджмент как разновидность функционального менеджмента. Операционная стратегия. Операционная система организации. Операционная деятельность: ресурсы, процессы и результаты Управление процессом проектирования операционной системы Проектирование продукта и формирование производственной Проектированиепроизводственных мощностей Управление текущим фунционированием операционной системы Менеджмент качества и...

Лекции - Производственный операционный менеджмент

Статья
 • формат ppt
 • размер 7.8 МБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
Теории организации. Стратегия «Кайзен» и Бережливое производство. Описание последовательности шагов реализации эффективного производства. Процессный подход в управлении компанией. Отличия процессного подхода к управлению от функционального. Производственный менеджмент. Принципы организации производственного процесса. Типы производства и их технико-экономические характеристики. Организация производственного процесса во времени. Методы организации...

Лопатенко Л.А. Операційний менеджмент

 • формат pdf
 • размер 607.54 КБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
Конспект лекций для студ. направления подготов. "Менеджмент" (укр. яз. ) - К.: МАУП, 2007. - 128 с. : Ил. ISBN 978-966-608-745-7 В конспекте лекций раскрыта сущность операционного менеджмента, принципы выбора операционной стратегии и построения операционной системы организаций. Освещены методы управления операционной системой предприятия, организации операционных процессов. Особое внимание уделено управлению процессом проектирования операционной...

Реферат - Процессы управления, организационная структура и производственный менеджмент сервисного предприятия

Реферат
 • формат docx
 • размер 350.78 КБ
 • добавлен 13 марта 2010 г.
Процессы управления, организационная структура и производственный менеджмент сервисного предприятия. Особенности общего управления сервисным предприятием Организационная структура сервисного предприятия. Производственный менеджмент. спец. Сервис. 3 курс

Цыцарова Н.М. Производственный менеджмент

 • формат pdf
 • размер 933.92 КБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
Учебное пособие / сост. Н. М. Цыцарова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 158 с. Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов, изучающих курс « Производственный менеджмент». Настоящее учебное пособие разработано с целью оказания помощи студентам в вопросах прохождения курса «Производственный менеджмент» специальности « Менеджмент». В учебном пособии рассматриваются составляющие производственного менеджмента: планирование производств...