Лекції - Управління якістю. Часть 1

Лекції - Управління якістю. Часть 1
 • лекции
 • doc
 • 1.51 МБ
 • добавлен 18.04.2011
ЛНТУ, 6.050502 Інженерна механіка, 4 курс, 36 ст.
Значення управління якістю в системі загального менеджменту.
„Економічне чудо" Японії.
Управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності.
Формування якості. Петля якості.
Якість. Вимоги до якості
Принцип відображення якості.
Петля якості (принцип життєвого циклу).
Основні визначення і поняття управління якістю.
Поняття „управління якістю" і „система управління якістю".
Цілі та політика в області якості.
Забезпечення якості.
Розвиток управління якістю і загальним менеджментом.
Етапи формування управління якістю і загальним менеджментом.
Хронологія розвитку управління якістю.
Читать онлайн

Смотрите также


Лекції - Управління якістю. Часть 2

Лекції - Управління якістю. Часть 2

 • лекции
 • doc
 • 810.5 КБ
 • добавлен 18.04.2011
ЛНТУ, 6.050502 Інженерна механіка, 4 курс, 33 ст.
Класичні та нові методи управління якістю.
Класичні методи управління якістю.
14 принципів Лемінга.
Коло Лемінга.
Трилогія Джурана.
Технічне проектування якості (7 принципів Тагучі).
Нові методи менеджменту якості.
Метод «точно в термін» (метод Кам...
Шпори з управління якістю

Шпори з управління якістю

 • шпаргалки
 • pdf
 • 383.82 КБ
 • добавлен 28.10.2010
„Економічне «чудо» Японії; Управління якістю як спеціалізований вид управлінської діяльності; Якість. Вимоги до якості; Принцип відображення якості; Петля якості (принцип життєвого циклу); Поняття „управління якістю" і „система управління якістю"; Цілі та політика в області якості; Забезпечення якості; Етапи формування управлінн...
Дипломная работа - Управління якістю на підприємствах України (На прикладі ВАТ ХМЗ Світло шахтаря)

Дипломная работа - Управління якістю на підприємствах України (На прикладі ВАТ ХМЗ Світло шахтаря)

 • дипломы
 • doc
 • 920.5 КБ
 • добавлен 05.02.2012
МИПО НТУ "ХПИ" 123 стр., 2011.
Специальность "Менеджмент организаций".

Теоретичні основи управління якістю.
(Основні категорії і аспекти управління якістю.Організаційно-методичні принципи та елементи управління якістю.Призначення та види аудита якості.Зміст Державного стандарту України 2001 ДСТУ ISO 9001-2001).
DSTU_ISO_9001-2009 (Украина)

DSTU_ISO_9001-2009 (Украина)

 • разное
 • pdf
 • 1.32 МБ
 • добавлен 13.01.2010
Системи управління якістю. Вимоги
Диплом - Управление качеством дорожных работ (укр.яз)

Диплом - Управление качеством дорожных работ (укр.яз)

 • дипломы
 • doc
 • 1.18 МБ
 • добавлен 04.09.2011
Рік захисту 2011. -105 c.
ЗМІСТ.
Вступ
Перший розділ. Теоретичні основи управління якістю робіт в підприємствах дорожнього господарства
Сутність та зміст поняття «якість дорожніх робіт»
Якість робіт як об’єкт управління
Аналіз досвіду управління і країні та за кордоном
Другий розділ. Ме...
Ляшенко В.В. Менеджмент якостi

Ляшенко В.В. Менеджмент якостi

 • разное
 • doc
 • 744.5 КБ
 • добавлен 18.11.2010
Конспект лекцій. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 88 с.
Введення в курс менеджмент якостi
Предмет і задачі курсу
Сутність поняття «якість»
Якість і надійність
Якість, цінність та вартість
Загальнi функції управлiння якiстю продукції
Планування процесу управління якістю
рганізація, координація і регул...
Мазур В.М. Основи стандартизації, метрології та управління якістю

Мазур В.М. Основи стандартизації, метрології та управління якістю

 • разное
 • doc
 • 493.5 КБ
 • добавлен 10.01.2010
ДУЕП, 2007. – 106 с.
Сутність стандартизації та її науково-методичні основи. Системи стандартизації. Міжнародна стандартизація. Теоретичні основи метрології. Забезпечення єдності вимірювань. Міжнародні метрологічні організації та їх діяльність. Загальні положення в галузі управління якістю продукції. Основи сертифікації. Кон...
Лекции - Управление качеством на предприятиях дорожной отрасли (укр. яз)

Лекции - Управление качеством на предприятиях дорожной отрасли (укр. яз)

 • лекции
 • pdf
 • 469.33 КБ
 • добавлен 04.09.2011
Розробник: Догадайло Я.В. - Харьков: ХНАДУ, 2010. – 49 с. Для студентов 5-го курса специальности 6.0306.01 «Менеджмент» специализация «Менеджмент организаций дорожного хозяйства».

Конспект лекцій підготовлено на основі вивчення літературних та нормативних джерел, присвячених питанням управління якістю на підприємстві. ...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Управління якістю на підприємствах дорожнього господарства

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Управління якістю на підприємствах дорожнього господарства

 • разное
 • pdf
 • 380.8 КБ
 • добавлен 04.09.2011
Розробник: Догадайло Я.В. - Харків: ХНАДУ, 2011. – 18 с. Для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101 та 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)».

Загальні вказівки.
П.Р. №1 «Оцінка якості виконання окремих видів дорожньо-будівельних робіт»
Л.Р. №2 «Оцінка якості виконання...
Тимошенко В.М. Конспект лекцій з дисципліни Економіка якості

Тимошенко В.М. Конспект лекцій з дисципліни Економіка якості

 • разное
 • pdf
 • 637.62 КБ
 • добавлен 27.11.2010
Для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки
0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050107 – «Економіка
підприємства». - Харьк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010. – 90 с.

Якість як економічна категорія та об ’єкт управління.
Еволюція підходів до менед...