Юридические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста
X.: Право, 2004. 176 с.
У виданні визначаються основні проблеми професійної етики юриста в умовах підвищення ролі та авторитету юридичної професії на нинішньому етапі формування засад правової, демократичної державності в Україні. Аналізуються питання єдності та відмінності моралі і права урегулюванні життєдіяльності суспільства і людини, соціальне призначення та моральний сенс юридичної професії, зміст моральної культури юриста, деформації моральної та професійної свідомості працівників правоохоронних органів. У роботі вміщено бібліографію та документи, в тому числі і міжнародні, з проблем професійної етики юриста.
Для студентів юридичних навчальних закладів та факультетів, практичних працівників, усіх, хто цікавиться моральними аспектами юридичної професії та діяльності.
Похожие разделы
Смотрите также

Борейко В.Є., Подобайло А.В. Екологічна етика

 • формат doc
 • размер 124.73 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Навчальний посібник. -Київ: Фітосоціоцентр, 2004. — 116 с. (111 с. в електр. вигляді) Навчальний посібник. Український фітосоціодогічний центр, 2004. Він спрямований на формування у студентів фундаментальних поглядів щодо визначення сучасного стану природи. Подано коротку історію екологічної етики, ціннісний потенціал природоохоронної мотивації. Окреслені шляхи розв'язання природоохоронних проблем з точки зору екологічної етики. Посібник спрямов...

Видишенко В.М. Етика

 • формат doc
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Видишенко В.М. Етика: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007 – 295 с. Навчальний посібник є однією із спроб погляду на мораль, етику, історію їх розвитку та актуальні проблеми у сучасному світі. Основну увагу приділено з’ясуванню специфіки моралі, відмінності моральних норм від учень про них. Детально розглядається історія етики, етапи історичного розвитку моралі, основні катег...

Лекции - Ділова етика

Статья
 • формат doc
 • размер 162.7 КБ
 • добавлен 13 января 2011 г.
Зміст Вступ Етичні установки Діловий протокол Розвиток суспільства й стилі управління Формування етики підприємництва Соціальна відповідальність і економічна етика. Соціальна відповідальність підприємництва. Адміністративна етика Візитні картки Ділові подарунки Зовнішній вигляд. Функції ділового спілкування Перепони у спілкуванні, його рівні Соціальні типи в діловому спілкуванні Закономірності міжособових стосунків Сучасні теорії міжособових...

Опорний конспект з етики

Статья
 • формат doc
 • размер 78 КБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
Предмет етики. Етика, мораль і моральність. Сутність та походження моралі. Особливості функціонування моралі. Етичні вчення античності та середньовіччя. Етичні вчення Нового часу. Етичні вчення сучасності Ідеал. Добро і зло. Доброчесність і порок. Сумління. Свобода і відповідальність. Справедливість. Сенс життя. Честь і гідність. Щастя. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика. Евтаназія. Клонування людини. Смертна кар...

Презентація - Етика науки

Презентация
 • формат pptx
 • размер 91.22 КБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, 2011, 30 слайдов. Етика як наука про мораль Моральний вибір і моральна відповідальність Професійна відповідальність ученого Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність ученого. Ціннісні орієнтації ученого.

Реферат - Етика політичної поведінки

Реферат
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Поняття політичної етики Практичне використання політичної етики Нагромадження цінностей політичної етики в Україні Сучасна політична етика Етика поведінки політичного лідера

Фесенко Г.Г. Етика та естетика (на укр.яз.)

 • формат pdf
 • размер 288.69 КБ
 • добавлен 21 сентября 2009 г.
Курс лекцій і методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Етика та естетика Харків: ХНАМГ, 2009. – 36 с Вступ Предмет етики. Особливості функціонування моралі Визначення та сутність поняття „естетика". Основні естетичні категорії. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Етика та естетика» Етика та естетика (питання до заліку) Рекомендована література

Шпори з етики (на укр. мові)

pottee
 • формат doc
 • размер 376 КБ
 • добавлен 02 ноября 2009 г.
Предмет і завдання етики. Етика як філософська наука про мораль. Мета етики. Структура етики як науки. Етика бізнесу Основні завдання етики у сучасних умовах Етика, мораль, моральність – походження термінів Історія походження терміна «етика», «мораль», «моральність». Діал терм. Мораль, моральність. Моральні програми провідних релігій світу: конфуціанство. Моральні програми провідних релігій світу: будизм Моральні програми провідних релігій світу:...

Ірдинєнко К.О. Етика і естетика

 • формат doc
 • размер 346 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів. – Луганськ: ЛНУ, 2010 - 39 с. Курс лекцій зі спеціальності "Етика і естетика" структуровано відповідно розділам робочої програми курсу "етика і естетика" кафедри культурології і кіно-,телемистецтва. У ньому на рівні сучасного розвитку наукових уявлень висвітлюється зміст теоретичного курсу, мета, завдання та функції, вихідні категорії естетики і етики. Зміст занять передбач...