История психологии
Психологические дисциплины
 • формат doc
 • размер 253,08 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Лучінін А.С. Історія психології
Конспект лекцій
Видавництво: Ексмо, 2008 р.; 160 стор
Лекція № 1. Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу
Уявлення про душу філософів мілетської школи
Геракліт. Ідея розвитку як закон (Логос). Душа («Психея») як особливий стан вогняного початку
Алкмеон. Принцип нервізма. Нейропсіхізм. Принцип подібності
Емпедокл. Вчення про чотири «коріння». Біопсіхізм. Принцип подібності і теорія витікань
Атомістична філософсько-психологічна концепція Демокріта. Гіппократ і вчення про темпераменти
Філософсько-етична система Сократа. Призначення філософії. Метод сократической бесіди
Платон: справжнє буття і світ ідей. Чуттєвий світ і небуття. Вища ідея Блага і світова душа Зла. Безсмертя душі
Вчення Аристотеля про душу
Психологічні погляди стоїків
Епікур і Лукрецій Кар про душу
Олександрійська школа лікарів
Психофізіологія Клавдія Галена
Лекція № 2. Філософське вчення про свідомість
Гребель: психологія як наука про свідомість
Августин: християнське ранньосередньовічне світогляд
Лекція № 3. Розвиток природознавства
Розквіт природознавства на Арабському Сході
Психологічні ідеї середньовічної Європи
Розвиток психології в епоху Відродження
Лекція № 4. Психологія нового часу XVII в
Основні тенденції розвитку філософії і психології в XVII в Відкриття Н. Коперника, Д. Бруно, Г. Галілея, У. Гарвея, Р. Декарта
Матеріалізм і ідеалізм
Філософсько-психологічна система Р. Декарта
Матеріалістична теорія Т. Гоббса
Вчення Б. Спінози про психіку
Сенсуалізм Д. Локка
Г. Лейбніц: ідеалістична традиція в німецькій філософії та психології
Лекція № 5. Розвиток психології в епоху просвітництва
Англія. Розвиток асоціативної психології
Французький матеріалізм
Німеччина. Розвиток німецької психології в XVIII-XIX вв
Філософський етап розвитку психології
Лекція № 6. Становлення психології як самостійної науки
Природничонаукові передумови становлення психології
Виникнення перших експериментальних розділів психології
Лекція № 7. Основні психологічні школи
Криза психології
Біхевіоризм
Психоаналіз
Гештальтізм
Лекція № 8. Еволюція шкіл і напрямків
Необіхевіорізм
Теорія розвитку інтелекту. Емпіричний фундамент теорії
Неофрейдизм
Когнітивна психологія. Комп'ютери. Кібернетика і психологія
Гуманістична психологія
Лекція № 9. Психологія в Росії
М. В. Ломоносов: матеріалістичний напрямок в психології
А. Н. Радищев. Людина як частина природи
Філософсько-психологічні погляди А І. Герцена, В. Г. Бєлінського, М. Добролюбова А
Н. Г. Чернишевський. Предмет, завдання і метод психології
П. Д. Юркевич про душу і внутрішньому досвіді
І. В. Сєченов: психічний акт подібний рефлексу
Розвиток експериментальної психології
Рефлексологія
П. П. Блонський - психологія розвитку дитини
Єдність свідомості і діяльності
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История науки и техники
 1. Академическая и специальная литература
 2. Концепции современного естествознания (КСЕ)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Культурно-историческая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Методология и история психологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. История философии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия науки и техники
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Ученые, изобретатели, деятели науки