Периодика по философии
Философские дисциплины
 • формат djvu
 • размер 5.96 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2007. – 409 с.
Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху є «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії».

Збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа ГРОМ’ЯКА
ЗМІСТ і ВСТУПНЕ СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
РОЗДІЛ
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
Ярослав ПОЛІЩУК, професор (Рівне-Краків) ПОСТКОЛОНІАЛЬНА ПАРАДИГМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нонна ШЛЯХОВА, професор (Одеса) «ОБРАЗИ «Я» В ОБРАЗАХ ІНШИХ ЛЮДЕЙ» (ФЕНОМЕН ІНШОСТІ/ІНАКШОСТІ В ЕСТЕТИЦІ М.БАХТІНА)
Михаил ГИРШМАН, профессор (Донецк) ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ
Олександр ГЛОТОВ, професор (Тернопіль) РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ПИТАННЯ
Ігор ПАПУША, докторант (Тернопіль) МІЖНАРОДНА НАРАТОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ
Наталія КУЧМА, доцент (Тернопіль) ДО ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І КЛАСИФІКАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ЖАНРІВ
Мар’яна ЛАНОВИК, доцент (Тернопіль) ФЕНОМЕНОЛОГІЯ І ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Зоряна ЛАНОВИК, доцент (Тернопіль) СТАРОЗАВІТНА ПОЕЗІЯ І ЛІТЕРАТУРА МУДРОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІБЛІЙНОЇ ГЕНОЛОГІЇ І ПОЕТИКИ САКРАЛЬНИХ ТЕКСТІВ
Ігор КОЗЛИК, докторант (Івано-Франківськ) СИМПТОМАТИКА ФІЛОСОФСЬКОЇ ЛІРИКИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Х – II СТОЛІТЬ ДО Н.Е.
Ніна БЕРНАДСЬКА, професор (Київ) ЛІТЕРАТУРНА ПАРОДІЯ: ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ЖАНРУ
Галина ДРАНЕНКО (Чернівці) АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО СЮЖЕТНО-ОБРАЗНОГО МАТЕРІАЛУ В НОВІТНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Іван ЗИМОМРЯ, доцент (Дрогобич) ЗНАКОВІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТВОРЕННЯ ТА АВТОРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ
Ольга ПАПУША, доцент (Тернопіль) НАРАТИВНА КОМУНІКАЦІЯ В ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Олена КОСТЕЦЬКА, доцент (Тернопіль) ГЕНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС З ПРИВОДУ «МАЗЕПИ» БОГДАНА ЛЕПКОГО
Леся НАЗАРЕВИЧ, аспірант (Тернопіль) ЕКЗИСТЕНЦІЙНІСТЬ ЯК ДОМІНАНТНА РИСА ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ МОДЕРНІЗМУ
Зоряна ЛЕЩИШИН, аспірант (Львів) НЕВЛАСНЕ-ПРЯМИЙ ВНУТРІШНІЙ МОНОЛОГ ТА ЛІРИЧНИЙ ВІДСТУП: ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
Оксана ЛАБАЩУК, доцент (Тернопіль) НАРАТИВИ МАТЕРИНСЬКОЇ СУБКУЛЬТУРИ В СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ АРХЕТИПІВ К.-Г. ЮНГА
Юрій ЗАВАДСЬКИЙ, асистент (Тернопіль) ДО ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ «МЕРЕЖЕВОЇ ЛІТЕРАТУРИ» В УКРАЇНІ: ЯВИЩА І ТЕРМІНИ
Оксана КАВУН, магістр (Тернопіль) ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОРТРЕТА ЧАСОПИСУ «ДУКЛЯ»
Ігор БЕНЦАЛ, аспірант (Тернопіль) ПОЛІТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОВЖИВАННЯ
РОЗДІЛ
2. ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ СТУДІЙ
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, професор, член-кореспондент НАН України (Львів) ОСЯГАЮЧИ ФЕНОМЕН АНТОНИЧА
Михайло ГНАТЮК, професор (Львів) ПОЕМА І. ФРАНКА «ПОХОРОН» У СВІТІ «СЕКРЕТІВ» ЙОГО ТВОРЧОСТІ
Микола ТКАЧУК, професор (Тернопіль) ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС ЦИКЛУ «НА СТАРІ ТЕМИ» ЗІ ЗБІРКИ «SEMPER TIRO» ІВАНА ФРАНКА
Тарас ПАСТУХ, докторант (Львів) «Я БЕЗ ТЕБЕ – НЕ ЄСМЬ»: ТЕОСОФСЬКА ПОЕЗІЯ В.КОРДУНА ЗА ЗБІРКОЮ «ЗИМОВИЙ СТУК ДЯТЛА»
Світлана БАРАБАШ, професор (Кіровоград) МИСТЕЦЬКА ВЗАЄМОДИФУЗІЯ ЯК СПОСІБ ІСНУВАННЯ ЯВИЩ У ПЕЙЗАЖІ ЛІНИ КОСТЕНКО
Лідія ГОЛОМБ, професор (Ужгород) ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЛІРИКИ МИКОЛИ ВОРОНОГО
Марія МОКЛИЦЯ, професор (Луцьк) ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ ПІДМОГИЛЬНОГО У ХХ СТОЛІТТІ
Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА, докторант (Львів) «ЗЛИТТЯ ГОРИЗОНТІВ» В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАЛОЇ ПРОЗИ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Наталія ПОПЛАВСЬКА, доцент (Тернопіль) «АНТИГРАФИ» ТА «ТРЕНОС» МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО У ПОЛЕМІЧНОМУ ДИСКУРСІ КІНЦЯ ХУІ–ПОЧ. ХУІІ СТ.
Владислав ГИЖИЙ, доцент (Тернопіль) АРХЕТИП «ГЕРОЯ» ЯК ОСНОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ АНГЛІЙСЬКОГО НЕОРОМАНТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Віра БОДНАР, доцент (Тернопіль) СУҐЕСТИВНІСТЬ ЛІРИЧНОЇ ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА (ЗБІРКА «SEMРER TIRO»)
Мар’яна ГІРНЯК, канд. філол. наук (Львів) ЖАНРОВА ПАРАДИГМА ПРОЗИ В.ПЕТРОВА-ДОМОНТОВИЧА В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ АВТОРСЬКОЇ САМОАРТИКУЛЯЦІЇ
Леся ГИЖА, викладач (Тернопіль) ІРОНІЧНА СТРУКТУРА НЕОРОМАНТИЧНОГО ДВОСВІТТЯ В ТВОРАХ ДЖОЗЕФА КОНРАДА
Mykola POLYUHA, Pennsylvania State University HOW TO MARRY A SONG: ANALYSIS OF BOHDAN-IHOR ANTONYCH’S POEM «WEDDING»
РОЗДІЛ
3. ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ УКРАЇНСТВА
Ольга КУЦА, професор (Тернопіль) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ПОШУКИ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ УКРАЇНСТВА
Ярослав КОЗАЧОК, професор (Київ) ІВАН ФРАНКО В ОБОРОНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
Леся ВАШКІВ, доцент (Тернопіль) ВОЛОДИМИР ГНАТЮК І ХВЕДІР ВОВК: ЕПІСТОЛЯРНИЙ ДІАЛОГ
Луїза ОЛЯНДЕР, професор (Луцьк) ВАСИЛЬ СЛАПЧУК І ВОЛИНСЬКИЙ ТЕКСТ
Надія БІЛИК, доцент (Тернопіль) ІЗ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ БОГДАНА ЛЕПКОГО
РОЗДІЛ
4. ПРОБЛЕМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ ТА ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ
Леонід РУДНИЦЬКИЙ, професор (Філядельфія, США) ІВАН ФРАНКО І ГАЙНРІХ ФОН КЛЯЙСТ: ДО ПОЧАТКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КЛЯЙСТІЯНИ
Степан ХОРОБ, професор (Івано-Франківськ) ДРАМАТУРГІЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ І МОРІСА МЕТЕРЛІНКА: ТИПОЛОГІЯ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
Анатолій НЯМЦУ, професор (Чернівці) «ЛІТЕРАТУРНІ МІФИ» У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ
Микола ЗИМОМРЯ, професор (Дрогобич) ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ДОСВІД ІВАНА ФРАНКА: МОДЕЛЬ НОРМАТИВНОГО ВИМІРУ
Валентина НАРІВСЬКА, професор (Дніпропетровськ) «ІВАН БОСИЙ» В.ПІДМОГИЛЬНОГО ЯК РЕСЕНТИМЕНТ ЕСТЕТИКИ БОСЯЦТВА
Ірина ДОБРЯНСЬКА, доцент (Тернопіль) ІВАН СВІТЛИЧНИЙ ЯК ПЕРЕКЛАДАЧ
Олександр ВОЛКОВИНСЬКИЙ, докторант (Кам’янець-Подільський) МАКРООБРАЗ САДУ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ В. СВІДЗІНСЬКОГО ТА В. КОБИЛЯНСЬКОГО: ЕПІТЕТНА СИМВОЛІКА
Василь БУДНИЙ, доцент (Львів) ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ЛІТЕРАТУРНІЙ КОМПАРАТИВІСТИЦІ
Світлана ПРИТОЛЮК, доцент (Тернопіль) ТИПОЛОГІЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ РОМАНІВ «ПАЯЦ» К.Е. ФРАНЦОЗА ТА «АНТОН РАЙЗЕР» К.Ф. МОРІЦА
Марія ШИМЧИШИН, доцент (Тернопіль) РОЗЩЕПЛЕНА СВІДОМІСТЬ ЯК СУТНІСТЬ ПОДВІЙНОГО ЕТНІЧНОГО НАРАТИВУ (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА…» ТА РОМАНУ ДЖ. РИС «ШИРОКЕ САРГАСОВЕ МОРЕ»)
Ольга ЦАРИК, доцент (Тернопіль) МОТИВИ ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ БОГДАНА ЛЕПКОГО
Василь СЛАПЧУК (Луцьк) ОБРАЗ СВІТУ В ОРИГІНАЛІ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ПОЕМИ А. ВОЗНЕСЕНСЬКОГО «ОЗА»: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АСПЕКТ
Андрій ЦЯПА, асистент (Тернопіль) ВІДКРИТІСТЬ ТЕКСТУ ТА ГРА З ЧИТАЧЕМ В АВТОБІОГРАФІЯХ Е. КАНЕТТІ Й У. САМЧУКА
Володимир ВИШИНСЬКИЙ, аспірант (Дрогобич) ҐЕРГАРТ ГАУПТМАН — ІВАН ФРАНКО: ЗАСАДИ НАТУРАЛІСТИЧНОЇ МАНЕРИ ПИСЬМА
Наталія ГАВДИДА, аспірант (Київ) МАЛЯРСЬКИЙ ТА ЛІТЕРАТУРНИЙ ДОРОБОК БОГДАНА ЛЕПКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛОТЕН ЯНА МАТЕЙКА
РЕЦЕНЗІЇ
Петро СОРОКА, доцент (Тернопіль) ВЕРТЕП НА СУКРАЙКУ ХХ ВІКУ, «ВЕРТЕП-2» ЯК ДОКУМЕНТ ЕПОХИ І УРОК ІСТОРІЇ, ДАВНЄ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Похожие разделы
Смотрите также

Арутюнов В.Х. Свінціцький В. М Філософія глобальних проблем сучасності

 • формат doc
 • размер 130.77 КБ
 • добавлен 03 января 2010 г.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Навчально-методичний посібник «Філософія глобальних проблем сучасності» підготовлено на базі оригінальної програми, затвердженої на засіданні кафедри філософії і Вченої ради Київського національного економічного університету. Він дає можливість задовольнити інтерес студентів багатьох факультетів до глобальних проблем сучасності,...

Бартун М.П., Добридень О.В., Макогонова В.В., Прошин Д.В. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)

 • формат doc
 • размер 510 КБ
 • добавлен 26 декабря 2009 г.
Конспект лекцій, Дніпропетровськ: ДУЕП, 2007. – 71 с. Історія філосософії. Теорія філософії. Релігієзнавство. Логіка.

Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Основи філософських знань

 • формат pdf
 • размер 5.38 МБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. - 1028 с. ISBN 978-966-364-726-5 У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія — форма суспільної свідомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання. Підручник ставить за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства,...

Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології

 • формат pdf
 • размер 8.66 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Опис: В навчально-науковому виданні досліджуються філософські проблеми політичної ідеології. Зокрема, широко висвітлюються її базові засади та закономірності формування і розвитку. Також викладено авторське бачення структури та складових частин кожної із існуючих ідеологічних концепцій. В книзі широко висвітлюється спільне і особливе політичних ідеологій та перспективи їх розвитку. Автором всебічно проаналізовано та використано широке коло праць...

Подольська Є. А. Філософія

 • формат pdf
 • размер 7.99 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Підручник – К.: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. – 704 с. У підручнику висвітлено філософські теорії, концепції, ідеї, які можуть стати основою розвитку світогляду сучасного громадянина, спеціаліста, а також методологічним інструментом для студентів та аспірантів в обгрунтуванні методів і форм наукового дослідження онтологічних, гносеологічних та соціальних проблем. Розглянуто основні тенденції та напрями розвитку світової і віт...

Шевчук К.С. Філософія

 • формат doc
 • размер 615.5 КБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Методичні рекомендації з філософії /Навчально-методичний посібник. – Рівне: РДГУ, 2008. – 139 с. Підготовлено кандидатом філософ. наук, ст. викладач кафедри філософії і економічної теорії РДГУ. Вступ.Загальна характеристика курсу Зміст курсута сітка аудиторних годин Лекційна тематика курсу Плани практичних (семінарських занять) Самостійна робота Питання для самрперевірки знань та контролю Завдання до контрольної роботи № 1 Завдання до контр...

Studia methodologica. Вип. 18

 • формат djvu
 • размер 2.31 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2006. – 130 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ Юрий Ситько. Опыт функцыонально-прагматической мифологии взаимодействия научных парадигм (одна и...

Studia methodologica. Вип. 31

 • формат pdf
 • размер 3.08 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 210 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Методологічні студії Марія Зубрицька. Топос маргінальності в культурній і літературній антропології Евгений Никольский, Вла...

Studia methodologica. Вип. 32

 • формат pdf
 • размер 2.34 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 246 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ Sergiy YAKOVENKO. IS THE POSTHUMANIST ANTHROPOLOGY POSSIBLE? LACAN, DERRIDA, AND THE IMPOSSI...