Периодика по философии
Философские дисциплины
 • формат djvu
 • размер 2.31 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Studia methodologica. Вип. 18
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2006. – 130 с.
Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії».
ЗМІСТ
МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ
Юрий Ситько. Опыт функцыонально-прагматической мифологии взаимодействия научных парадигм (одна из коллизий с фонемой)
Ігор Козлик. Чи потрібна теорія літературознавчому студіюванню філософської лірики? (Методологічний і теоретичний досвід одного літературознавчого підходу)
Тетяна Яхонтова. Категорія жанр в австралійській системно-функціональній лінгвістиці
МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Тамара Мельник. Проблема сприйняття української мови в умовах білінгвізму
Пётр Червинский, Маргарита Надель-Червинская. Семантика вегетативного кода в языке и фольклоре (русско-польские параллели)
Оксана Просяник. Парадигма: конкретное множество или закон его организации?
Margaryta Nadel-Сzerwi?ska, Tatiana Kwiatkowska. Derywaty formalne rosyjskich przys??w
Артем Бірюков. Оцінка якості системи машинного перекладу „Прагма 4.4 з німецько-українською мовною парою
Лариса Адонина. Образный компонент концепта «женщина»
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Фелікс Штейнбук. Епістемологія тілесного міметизму феномену дотику в текстових стратегіях сучасної літератури
Ігор Папуша. Іван Франко і Зигмунд Фройд: аналогії та інтерпретації
Елизавета Черноусова, Владимир Казарин. А.С.Пушкин в Крыму – новые гипотезы
Степан Кость. Концепція валенродизму: від І.Франка до Д.Донцова
Наталія Грицак. Концепція ідеального читача у творчості М.Цвєтаєвої
Ирина Тяллева, Анна Белокопытова. Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки
Тарас Пастух. Естетичне новаторство Василя Голобородька
Лидия Дербенёва. Пространственно-временные образы-символы комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»: мифологический аспект
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО СИМПОЗІУМУ ОБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ
Н.Грихонина. Симметрия «я – мир» как константа литературной исповеди
Е.Дроздова. Семантика и категоризация глаголов магического ритуала
С.Кириченко. Подтекст как объект исследования «внесловесной» реальности
О.Полякова. Фреймовая организация структуры рекламного текста
Похожие разделы
Смотрите также

Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика

 • формат djvu
 • размер 5.96 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2007. – 409 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху є «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи Україн...

Studia methodologica. Вип. 31

 • формат pdf
 • размер 3.08 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 210 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Методологічні студії Марія Зубрицька. Топос маргінальності в культурній і літературній антропології Евгений Никольский, Вла...

Studia methodologica. Вип. 32

 • формат pdf
 • размер 2.34 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 246 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ Sergiy YAKOVENKO. IS THE POSTHUMANIST ANTHROPOLOGY POSSIBLE? LACAN, DERRIDA, AND THE IMPOSSI...