Теория и методика физического воспитания
Физическая культура и спорт
 • формат doc
 • размер 455.5 КБ
 • добавлен 31 октября 2010 г.
Буллі В.О. Теорія і методика фізичного самовдосконалення
ЗМІСТ
1 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ»

2 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Тема 1 Основи здорового способу життя
1.1 Сучасна концепція здоров’я і здорового способу життя
1.2 Мотивація здорового способу життя
1.3 Рухова активність – важлива складова забезпечення здоров’я
1.4 Фізична культура як частина культури суспільства
1.5 Система фізичного виховання у вузі
Тема 2 Методи оцінювання стану фізичного
здоров’я та фізичної підготовленості студентів
2.1 Фізична форма та її оцінка
2.2 Основи лікарського та педагогічного контрол.
2.3 Самоконтроль: завдання та методи дослідження
2.4 Визначення навантаження за об’єктивними показниками самоконтролю
2.4.1 Методика визначення навантаження за показниками пульсу, життєвої ємності легень і частоти подиху
2.4.2 Методика оцінки функціональної підготовленості за затримкою подиху
2.4.3 Методика оцінки стану центральної нервової системи за пульсом
2.4.4 Оцінка фізичної працездатності за результатами 12-хвилинного тесту в бігу та плаванні
2.4.5 Методика оцінки швидкості
2.4.6 Методика оцінки гнучкості
2.4.7 Оцінка фізичного розвитку
Тема 3 Теоретико-методичні основи оздоровчого тренування
3.1 Характеристика основних типів фізичного навантаження
3.2 Принципи організації оздоровчого фізичного навантаження
3.3 Дихання при заняттях фізичними вправами
3.4 Програма оздоровчих вправ
3.5 Професійно-прикладна підготовка в системі фізичного виховання
Тема 4 Підготовчо-відновлювальні форми фізичної активності
4.1 Загальна характеристика засобів відновлення фізичної активності та працездатності
4.2 Використання фізичних вправ для попередження стомлення, підвищення працездатності та прискорення її відновлення
Тема 5 Методика підвищення функціональних можливостей, рівня фізичного стану організму
5.1 Загальні принципи загартовування
5.2 Повітряні ванни
5.3 Сонячні ванни
5.4 Купання
5.5 Загартовування низькою температурою
5.6 Лазневі процедури
Тема 6 Основи техніки вибраного комплексу вправ
6.1 Форми оздоровчої фізичної культури та методика їх застосування
6.1.1 Ранкова гігієнічна гімнастика
6.1.2 Виробнича гімнастика
6.1.3 Ритмічна гімнастика
6.1.4 Атлетична гімнастика
6.1.5 Оздоровче плавання
6.1.6 Оздоровче ходіння
6.1.7 Оздоровчий біг
6.1.8 Ходіння на лижах
6.2 Фізична культура та фізичне вдосконалення в різний віковий період
6.3 Основи методики розробки індивідуальної
оздоровчої системи
ЛІТЕРАТУРА
Похожие разделы
Смотрите также

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук - Содержание и методика физической подготовки юных танцоров (на примере эстрадно-сценического танца)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 314.65 КБ
 • добавлен 28 августа 2011 г.
Белгородский государственный университет 2009 Климова Марина Валерьевна 13.00.04. – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной

Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания

 • формат docx
 • размер 782.07 КБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 381 с. ISBN 978-5-222-14231-8 Учебник предназначен для студентов высших физкультурных учебных заведений, обучающихся по специальности 022300 «Физическая культура и спорт», квалификации — бакалавр, специалист и магистр физической культуры, специалистов научного направления 13.00.04 — «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», преподавателей физич...

Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания

 • формат djvu
 • размер 4.7 МБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
«Феникс», 2008. - 384 с. ISBN 978-5-222-14231-8 В учебнике даны разделы курса: "Введение в предмет" и "Теория и методика физической культуры". Изучение дисциплины "Теория и методика физического воспитания и спорта" продолжается по учебнику этого же автора "Теория и методика спорта". Он включает разделы курса: "Теория и методика спортивной тренировки", "Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры". Написан в соответствии с...

Васьков Ю.В. Система фізичного виховання у групі подовженого дня в 1-4 класах: навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Васьков Ю. В. Система фізичного виховання у групі подовженого дня в 1—4 класах. — X.: Вид-во «Ранок», 2010. — 128 с. — (Практикум вихователя ПІД). Посібник призначений для організації годин фізичної культури у групах подовженого дня початкової школи. Книга містить комплекси вправ для учнів, навчальне планування годин фізичної культури, опис рухливих ігор. Пропонований посібник дозволить побудувати цілісну систему фізичного виховання в ГПД. Посібн...

Журнал - ТМФВ. Теорія таметодика фізичного виховання 2001-2007 (37 журналів)

 • формат pdf, doc
 • размер 34.83 МБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
В архіві вміщено 37 журналів "Теорія та практика фізичного виховання" та "Теорія та методика фізичного виховання" за 2001-2007 рр.

Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія

 • формат doc
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів: Монографія. - Дніпропетровськ: Вид-во „Інновація", 2007. - 252 с. У книзі розглянуто сучасний стан організації фізичного виховання з молодшими школярами, проблеми, які існують в організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах. На основі експериментальних досліджень визначені сучасні підходи до організації і методики проведення основних форм фізкультурно- оздоровчої роботи...

Реферат - Выносливость: характеристика и методика её развития, виды спорта

Реферат
 • формат doc
 • размер 18.86 КБ
 • добавлен 10 января 2010 г.
МЭСИ, 2009 г. Выносливость, как физическое качество. Специальная выносливость. Общая выносливость. Другие виды выносливости. Методы развития выносливости. Равномерный непрерывный метод. Переменный непрерывный метод. Соревновательный метод. Методика развития выносливости. Методика развития общей (аэробной) выносливости. Методика развития выносливости к скоростной работе.

Терехова М.Ф. Виховна робота на заняттях фізкультурою і спортом у школі

 • формат doc
 • размер 492.5 КБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Терехова М. Ф. Виховна робота на заняттях фізкультурою і спортом у школі: книга У книзі узагальнено досвід учителів фізичної культури і класних керівників з питань використання величезних можливостей фізичного виховання, зокрема на уроках і секційних заняттях, для розгортання виховної роботи в школі. Книга розрахована на вчителів, вихователів і класних керівників. Зміст: Виховна робота на уроках Моральне виховання учнів на уроках фізичної к...

Шиян Б.М. Теорія та методика фізичного виховання школярів

 • формат doc
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. - 272 с. У підручнику викладено основні поняття теорії і методики фізичного виховання, його мету і завдання, засоби, принципи і методи, загальні основи навчання та методику удосконалення фізичних якостей. У файлі поданий повністю текст означеного підручника та посилання на онлайн-підручник Шияна Б. М. Теорія і методика фізичного ви...