Теория и методика физического воспитания
Физическая культура и спорт
 • формат doc
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Шиян Б.М. Теорія та методика фізичного виховання школярів
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2008. - 272 с.
У підручнику викладено основні поняття теорії і методики фізичного виховання, його мету і завдання, засоби, принципи і методи, загальні основи навчання та методику удосконалення фізичних якостей.

У файлі поданий повністю текст означеного підручника та посилання на онлайн-підручник Шияна Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Буллі В.О. Теорія і методика фізичного самовдосконалення

 • формат doc
 • размер 455.5 КБ
 • добавлен 31 октября 2010 г.
ЗМІСТ 1 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ» 2 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Тема 1 Основи здорового способу життя 1.1 Сучасна концепція здоров’я і здорового способу життя 1.2 Мотивація здорового способу життя 1.3 Рухова активність – важлива складова забезпечення здоров’я 1.4 Фізична культура як частина культури суспільства 1.5 Система фізичного виховання у вузі Тема 2 Методи оцінювання стану фізичного здоров’я та фізичної підгот...

Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания

 • формат docx
 • размер 782.07 КБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 381 с. ISBN 978-5-222-14231-8 Учебник предназначен для студентов высших физкультурных учебных заведений, обучающихся по специальности 022300 «Физическая культура и спорт», квалификации — бакалавр, специалист и магистр физической культуры, специалистов научного направления 13.00.04 — «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», преподавателей физич...

Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания

 • формат djvu
 • размер 4.7 МБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
«Феникс», 2008. - 384 с. ISBN 978-5-222-14231-8 В учебнике даны разделы курса: "Введение в предмет" и "Теория и методика физической культуры". Изучение дисциплины "Теория и методика физического воспитания и спорта" продолжается по учебнику этого же автора "Теория и методика спорта". Он включает разделы курса: "Теория и методика спортивной тренировки", "Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры". Написан в соответствии с...

Васьков Ю.В. Система фізичного виховання у групі подовженого дня в 1-4 класах: навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 1.18 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Васьков Ю. В. Система фізичного виховання у групі подовженого дня в 1—4 класах. — X.: Вид-во «Ранок», 2010. — 128 с. — (Практикум вихователя ПІД). Посібник призначений для організації годин фізичної культури у групах подовженого дня початкової школи. Книга містить комплекси вправ для учнів, навчальне планування годин фізичної культури, опис рухливих ігор. Пропонований посібник дозволить побудувати цілісну систему фізичного виховання в ГПД. Посібн...

Журнал - ТМФВ. Теорія таметодика фізичного виховання 2001-2007 (37 журналів)

 • формат pdf, doc
 • размер 34.83 МБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
В архіві вміщено 37 журналів "Теорія та практика фізичного виховання" та "Теорія та методика фізичного виховання" за 2001-2007 рр.

Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія

 • формат doc
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів: Монографія. - Дніпропетровськ: Вид-во „Інновація", 2007. - 252 с. У книзі розглянуто сучасний стан організації фізичного виховання з молодшими школярами, проблеми, які існують в організації фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах. На основі експериментальних досліджень визначені сучасні підходи до організації і методики проведення основних форм фізкультурно- оздоровчої роботи...

Реферат - Выносливость: характеристика и методика её развития, виды спорта

Реферат
 • формат doc
 • размер 18.86 КБ
 • добавлен 10 января 2010 г.
МЭСИ, 2009 г. Выносливость, как физическое качество. Специальная выносливость. Общая выносливость. Другие виды выносливости. Методы развития выносливости. Равномерный непрерывный метод. Переменный непрерывный метод. Соревновательный метод. Методика развития выносливости. Методика развития общей (аэробной) выносливости. Методика развития выносливости к скоростной работе.

Стаття - Ляхова І.М. Порушення слуху і мовлення як фактори, що обмежують розвиток та корекцію рухової функції слабочуючих школярів

 • формат pdf
 • размер 203.76 КБ
 • добавлен 01 февраля 2010 г.
Ляхова І. М. Порушення слуху і мовлення як фактори, що обмежують розвиток та корекцію рухової функції слабочуючих школярів // Вісник Запорізького державного університету. – 2002. – №1 (Педагогічні науки)

Терехова М.Ф. Виховна робота на заняттях фізкультурою і спортом у школі

 • формат doc
 • размер 492.5 КБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Терехова М. Ф. Виховна робота на заняттях фізкультурою і спортом у школі: книга У книзі узагальнено досвід учителів фізичної культури і класних керівників з питань використання величезних можливостей фізичного виховання, зокрема на уроках і секційних заняттях, для розгортання виховної роботи в школі. Книга розрахована на вчителів, вихователів і класних керівників. Зміст: Виховна робота на уроках Моральне виховання учнів на уроках фізичної к...