Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,28 МБ
  • добавлен 27 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2000 Випуск 3 (6)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2000.— 224 с.
Анотація.
Автори збірника розглядають актуальні з огляду на теорію і практику питання міжособистісної взаємодії, потребу у свободі як умову становлення політичної культур підростаючого покоління, аналізують детермінант життєвого в бору особистості. Значну увагу приділено психічним процесам у суспільній свідомості перехідного періоду. Окремий розділ присвячений психології паблік рілейшнз.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів і студентів.
Зміст.
Психологічні проблеми міжособистісної взаємодії.
Татенко В.О. Психологія впливу: суб'єктна парадигма.
Старовойтенко О.О. Теоретичні підходи до вивчення конструктивного впливу.
Васютинський В.О. Владно-підвладна взаємодія як чинник структурування міжсуб'єктних стосунків.
Жадан І.В. Потреба у свободі як умова становлення демократичної політичної культури підростаючої особистості.
Особистість і її життя: соціально-психологічні детермінанти.
Титаренко Т.М. Особистість — людина, що вибирає.
Лановенко І.І. Світоглядні настанови як основа вибору девіантної поведінки.
Колесников Є.П. Психологічні особливості дій, що організовують життя особистості.
Васильченко О.В. Реінтеграція особистості літньої людини у спільноті.
Ларіна Т.О. Особливості смисложиттєвих орієнтацій у юнаків, що займаються ризикованими видами спорту.
Силяєва В.І. Психологічні особливості взаємодії зі світом у самотніх жінок.
Психічні процеси у суспільній свідомості перехідного періоду.
Донченко О.А. Психосоціальна сутність ідеологічного конфлікту.
Бєлавіна Т.І. Формування поля впливу на процес становлення політичної культури молоді, що навчається.
Климчук Н.В. Вивчення соціально-психологічних чинників кризового стану суспільної свідомості як головна передумова його подолання.
Хазратова Н.В. Абсолютизація грошей і патерналізм як характеристика масової економічної свідомості.
Чорний Є.В. Особливості психосоціальної ідентифікації громадян у суспільстві перехідного періоду.
Фролов П.Д. Інформаційний простір президентської виборчої кампанії-99 в Україні.
Малхазов О.Р. Технологія і досвід статистичного прогнозування динаміки електоральної поведінки.
Покальчук О.В. Про соціально-психологічні критерії компетентності політичного лідера.
Психологія паблік рілейшнз.
Жовтянська В.В. Можливості художніх засобів візуальної реклам у формуванні образу рекламованої продукції.
Перчикова О.Е. Корпоративний імідж організації в друкованих ЗМІ.
Прошко І.В. Психологічні технології PR у сфері маркетингу: досвід варіативної типологізації.
Похожие разделы