Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,42 МБ
  • добавлен 03 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2000 Випуск 4 (7)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2000.— 260 с.
Анотація.
У спеціальному випуску збірника висвітлено напрацювання Всеукраїнської науково-практичної конференції "Психологія життєвої кризи особистості: теорія і практика". Визначено специфіку суспільної, культурної, особистісної криз та їх детермінанти. Особливу увагу приділено кризам віковим та спровокованим тяжкими захворюваннями. Розглянуто шляхи профілактики і подолання кризових явищ.
Для психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів і студентів.
Зміст.
Теоретико-методологічні проблеми кризової психології.
Титаренко Т.М. Чому і як особистість стимулює дебют життєвої кризи.
Лебединська І.В. Культурна криза як екзистенцій ний проект.
Злобіна О.Г. Суспільна і особистісна кризи.
Чепелева Н.В. Розуміння та інтерпретація критичної ситуації.
Кириленко Т.С. Психологічні проблеми травмуючи ситуацій.
Карпенко З.С. Життєві орієнтації у феноменологічному полі кризової особистості.
Санникова О.П. Психологічна криза і проблема індивідуальних відмінностей.
Васютинський В. О. Спроба кратологічної періодизації життєвого шляху особистості.
Кризова особистість: причини, детермінанти, закономірності.
Лановенко І.І. Актуальні аспекти дослідження трансформацій поведінки молоді в умовах соціальної кризи.
Алікіна Н.В. Психологічний захист особистості: особливості сьогодення.
Куценко Г.В. Феноменологія і структура саморегуляції.
Лисенко В.І., Загоруйченко І.В., Батозський Ю.К. Кризові інтервенції в час великомасштабних катастроф.
Власенко Ю.А. Вікові особливості подолання кризи змін.
Ісаєнко О.С. Мати і дитина: криза відокремлення.
Смольнікова С.О. Народження дитини як життєва криза жінки.
Вінс В.А. Страх самовираження — один з показників підліткової кризи в умовах різних субкультур.
Зубалій Н.П., Полякова Г. С. Емоційне забезпечення процесу навчання як фактор
стресостійкості особистості.
Хомич Г.О. Вплив довготривалої госпіталізації на прояви агресивності онкохворих дітей.
Скутська М.І. Фрустрованість молодшого школяра в умовах соціальної депривації .
Гурлєва Т. С. Психологічні умови подолання кризи становлення творчого життєвого
задуму у підлітків.
Мрачко І.В. Деякі аспекти стратегії поведінки підлітка-девіанта в умовах життєвої кризи.
Кризові стани: профілактика, консультація, психотерапія, реабілітація.
Лєпіхова Л.А. Роль соціально-психологічної компетентності у виборі шляхів подолання
життєвих криз.
Каліна Н. Ф. Кризові моменти професійного і особистісного зростання глибинного психолога.
Грабська І.А. Психотерапія ідентифікованого пацієнта у кризових сім'ях.
Гергей Томаш, Карпіловська С.Я., Супрун Н.В. Психологічна підтримка у психосоматичній кризі.
Татенко Н. О. Життєва компетентність особистості при виборі фахової спеціалізації як профілактика кризи адаптації молодого спеціаліста до медичної діяльності.
Бастун Н.А. Індивідуальний педагогічний підхід як засіб профілактики деструктивно-кризових станів особистості.
Шевченко Н. Ф. Психологічна допомога у доланні кризи, зумовленої важкою соматичною хворобою.
Малхазов О.Р. Психологічні основи реабілітації осіб, що перенесли інсульт.
Лазоренко Б.П. Роль психологічної допомоги у виборі стратегії подолання життєвої кризи
молоді з ВІЛ- інфекцією.
Яковенко С.І., Лисенко В.І. Психосоціальний супровід потерпілих при кризових ситуаціях.
Похожие разделы