Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,32 МБ
  • добавлен 02 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2002 Випуск 6 (9)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2002.— 245 с.
Анотація.
Цей випуск збірника підготовлено за результатами науково-дослідної роботи Інституту соціальної та політичної психології АПН України у 2001 році. Висвітлюються проблемні аспекти теорії та методології соціальної і політичної психології, пов'язані, зокрема, з типологізацією суспільств і з'ясуванням психологічної природи суспільного життя. Досліджуються соціально-психологічні механізми функціонування та розвитку особистості, надіндивідуальні психічні явища, етнічні процеси, феномени політичного лідерства та електоральної поведінки. Багато уваги приділено психологічним проблемам політичної освіти підростаючого покоління та впливу на нього соціально шкідливої інформації.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів і студентів.
Зміст.
Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології
.
Шоркін О.Д. Методологічний простір типологізації суспільств.
Татенко В.О. У пошуках суб'єктивного центру суспільного життя.
Соціальна психологія особистості.
Титаренко Т.М. Життєвий вибір у просторі буденного дискурсу.
Горностай П.П. Основні тенденції функціонування особистості в ракурсі рольової теорії.
Лєпіхова Л.А. Соціально-психологічна компетентність як передумова успішної самореалізації особистості.
Надіндивідуальні психічні явища.
Донченко О.А. Фрактальна природа людини і невроз "недосягнення".
Історична та етнічна психологія.
Чорний Є.В. Моніторинг конфліктогенного потенціалу міжетнічних відносин.
Романенко Ю.В. Психоонтологія мертвого споглядання ісламу і соціальна метапрограма
країн арабо-ісламської цивілізації.
Психологія політичної освіти.
Жадан І.В. Психологічна модель змісту політичної освіти учнівської молоді.
Овдієнко Л.Н. Когнітивний компонент змісту політичної освіти у соціокультурному контексті.
Масова комунікація як чинник соціалізації підростаючого покоління.
Фролов П.Д. Вплив соціально шкідливої інформації як предмет експертної оцінки.
Петрунько О.В. Критерії деструктивного впливу фільмів жахів на дитячу психіку.
Допіра А.І. Психологічні механізми впливу на дітей та підлітків інформації з елементами насильства.
Психологія політичного лідерства та електоральної поведінки.
Казміренко В.П. Психологічні особливості мотивів електорального вибору .
Найдьонова Л.А. Особливості усвідомлення молодими політиками особистого впливу на виборців (результати психосемантичного дослідження моделі дебатів).
Наукові повідомлення молодих учених.
Єрмаков Т.І. Індивідуальне розуміння концепту "Я" як ключова компетентність особистості в умовах сучасного інформаційного суспільства.
Покальчук О.В. Психологічні помилки політичного лідера.
Скнар О.М. Маскулінне та фемінінне у психологічному портреті політичного лідера (на матеріалі вивчення уявлень молоді м. Києва).
Сіляєва В.І. Організація життя у самітніх жінок.
Похожие разделы