Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,62 МБ
  • добавлен 26 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2003 Випуск 7 (10)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2003.— 224 с.
Анотація.
У збірнику вміщено статті за підсумками науково-дослідної роботи Інституту соціальної та політичної психології АПН України у 2002 році. Обговорюються проблеми забезпечення достовірності та прогностичної значущості досліджень у соціальній психології, визначення предмета психологічної науки, методологічного плюралізму в соціальному пізнанні. Досліджуються соціально-психологічні детермінанти особистісного зростання, надіндивідуальні психічні явища, тенденції суспільного розвитку в перехідний період. Окремі розділи присвячено психологічним проблемам соціалізації підростаючого покоління, його освіти і виховання, а також розробкам з питань психології політичного лідерства та електоральної поведінки.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів і студентів.
Зміст.
Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології.
Слюсаревський М.М. Про деякі гносеологічні умови достовірності та прогностичної значущості соціально-психологічних досліджень (на прикладі вивчення зв'язку соціальної напруженості із соціальним протестом).
Татенко В.О. Предмет психологічної науки: суб'єктна парадигма.
Скорик М.М. Проблема методологічного плюралізму в соціальному пізнанні.
Соціальна психологія особистості.
Титаренко Т.М. Соціально-психологічні передумови та детермінанти особистісного вибору.
Татенко Н.О. Свідомі та неусвідомлювані чинники професійного вибору.
Надіндивідуальні психічні явища.
Донченко О.А. Homo naturalis у психофракталі.
Жовтянська В.В. Динаміка соціальної напруженості в Україні: основні тенденції.
Зрайко Р.І., Калачнікова Л.М. Психосоціальні характеристики регіональної України.
Психологічні проблеми соціалізації підростаючого покоління, його освіти і виховання.
Жадан І.В. Толерантність як вимір політичної культури.
Бєлавіна Т.І. Психологічні особливості становлення стилю соціальної відповідальності особистості в освітньому процесі.
Подольська Л.Д. Місія як чинник вбудованості молодіжних громадських об'єднань у систему суспільних структур.
Циганенко Г.В. З досвіду розробки методики оцінки механізмів політико-ідеологічного самовизначення молоді.
Фролов П.Д. Критерії експертної оцінки впливу інформації з елементами насильства, жахів та порнографії на дитячу, підліткову та юнацьку психіку.
Плющ О.М. Методика експертної оцінки інформації з елементами еротики та порнографії.
Психологія політичного лідерства та електоральної поведінки.
Казміренко В.П. Особистісне прийняття відповідальності в політичному виборі.
Скнар О.М. Соціально-психологічні моделі тендерної поведінки політичних лідерів очима молоді .
Царюк Л.А. Про формування політичних рішень у представників середнього класу і студентської молоді.
Глазунова С.М. Соціально-психологічний механізм впливу рекламних політичних міфів на мотиваційну сферу виборців.
Жадан Т.О. Когнітивний дисонанс у ситуації політичного вибору.
Похожие разделы