Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,83 МБ
  • добавлен 07 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2005 Випуск 10 (13)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2005.— 269 с.
Анотація.
Цей випуск збірника, у якому відображено результати науково-дослідної роботи Інституту соціальної та політичної психології АПН України за 2003 р., було підготовлено до друку ще до помаранчевої революції, що зумовило певну "екстремальність" оцінок суспільно-політичного життя в тогочасній Україні, і, зрозуміло, далеко не всі вони можуть бути екстрапольовані на сьогодення.
Обговорюється методологічна ситуація у психологічній науці загалом і в галузі соціальної психології зокрема, аналізуються способи та шляхи самоздійснення особистості, актуальні питання взаємодії індивіда і середовища. Досліджуються соціально-психологічні проблеми трансформаційних процесів у суспільстві та освіті, соціалізації та ресоціалізації дітей і молоді. Презентуються результати теоретичних і емпіричних досліджень у сфері психології політичного лідерства та електоральної поведінки.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів і студентів.
Зміст.
Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології.
Слюсаревський М.М. Методологічна ситуація у психологічній науці і перспективи соціальної психології.
Соціально-психологічні проблеми трансформаційних процесів у суспільстві та освіті.
Татенко В.О. Соціально-психологічні проблеми реформування освіти: спроба системно-типологічного аналізу.
Горностай П.П. Драматургічно-рольові технології і трансформаційні процеси в суспільстві та освіті.
Климчук Н.В. Ідеологічне у психосоціальній динаміці.
Бублик П.І. Ідеологія як психосоціальний чинник протестних настроїв.
Шейнгольц В.П. Соціально-психологічні передумови появи нової парадигми освіти.
Покальчук О.В. Соціально-психологічні чинники формування українських протоелітних груп.
Соціальна психологія особистості.
Титаренко Т.М. Особливості функціонування життєвих домагань як способу самоздійснення особистості.
Лєпіхова Л.А. Механізми життєвих домагань у системі цілеутворення особистості.
Карпіловська С.Я. Смислова саморегуляція в ансамблі життєвих домагань.
Зрайко —.І. Спроба інтегрального підходу до змісту цінностей.
Психосоціальні аспекти взаємодії індивіда і середовища.
Донченко О.А. Фрактальність соціуму і механізм фракталізації структур.
Казміренко В.П. Вплив організаційних середовищ на соціальний світогляд особистості.
Найдьонова Л.А. Проблема територіальності в соціальній психології: феномени сусідства.
Проблеми соціалізації та ресоціалізації дітей і молоді.
Жадан І.В. Політична освіта як чинник формування суб'єкта політичних ставлень.
Вольфовська Т.О. Інтерактивна спрямованість школяра як чинник набуття досвіду політичних взаємодій.
Посохова В.В. Комунікативні характеристики особистості, схильної до інтернет-залежності.
Бєлавіна Т.І. Специфіка ціннісних орієнтацій неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі.
Психологія політичного лідерства та електоральної поведінки.
Фролов П.Д. Сприймання виборцями сукупного тексту про політичного лідера.
Петрунько О.В. Образи провідних українських політиків у приватних розмовах громадян.
Царюк Л.А. Динаміка політичних преференцій у представників підприємницького середовища протягом 1999-2003 років.
Похожие разделы