Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,60 МБ
  • добавлен 05 июля 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2005 Випуск 11 (14)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2005.— 224 с.
Анотація.
У збірнику вміщено статті за підсумками роботи науково-практичного семінару «Соціально-психологічний вимір розвитку сім'ї», який провели Інститут соціальної та політичної психології АПН України і ГО «Центр екології сім'ї» у квітні 2005 року. Висвітлюються проблеми соціальної психології сім' ї, досліджуються соціально-психологічні особливості роботи із сім'єю. Окремий розділ присвячено темі, яка викликала на семінарі особливо активне обговорення, - соціальним аспектам психології сім' ї, що чекає на дитину.
Для соціальних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів і студентів.
Зміст.
Соціальна психологія сім'ї
.
Найдъонова Л.А. Розвиток сім'ї в контексті територіальної спільноти: ресурси та обмеження культурно-контекстуального підходу.
Гурлєва Т. С. Сімейна комунікація - смисловий аспект взаємодії між членами родини.
Зайцевсъка Т.Ю. Теоретичні засади розвитку сексуального здоров'я підлітків та молоді.
Алєксєєва А. В. Маскулінність/фемінність як чинник задоволеності подружнім життям.
Васъкгвсъка С.В. Егалітарний шлюб: міф чи реальність.
Голубєва О. Є. Світоглядна складова гуманістичного стилю виховання.
Ліщинсша О.А. Формування адитивного потенціалу особистості як результат деструктивних стосунків у сім'ї.
Прийменко В.М. Дефекти сімейного виховання.
Соціальні аспекти психології сім'ї, що чекає на дитину.
Вознесенсъка О.Л., Голубєва О.Є. Вагітність і пологи як екзистенційна подія в житті сім'ї.
Нестерова О.Є. Психологічна готовність до материнства.
Бєлавіна Т.І., Слободченко Л.М. Особливості психічного стану жінки під час вагітності.
Мурашко О.А. Психологічні особливості переживання жінкою безпліддя та подолання його за допомогою допоміжних репродуктивних технологій.
Панова-Ососкова І.Ю. Особливості арт-терапії у підготовці вагітної жінки до пологів.
Соціально-психологічні особливості роботи із сім'єю.
Яблонська Т.М. Актуальні проблеми психологічної допомоги сім'ї.
Єрмусевич О.І. Морально-ціннісна проблематика психологічного консультування сучасної української сім'ї.
Захарченко В.Г. Використання тренінгових форм роботи з батьками щодо формування здорового способу життя молодого покоління в сім'ї.
Бевз Г.М. Групи зустрічей як форма підтримки сімей заміщувальної опіки.
Бреусенко-Кузнєцов О.А. Феноменологія сімейного космосу (космогонічний міф як контекст сімейної терапії).
Пінукова Л. О. Розвиток мате і розумово відсталої дитини в громаді.
Похожие разделы