Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1.92 МБ
  • добавлен 31 мая 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2005 Випуск 12 (15)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2005.— 276 с.
Анотація.
У збірнику відображено результати науково-дослідної роботи співробітників, аспірантів, докторантів, наукових кореспондентів Інституту соціальної та політичної психології АПН України за 2004 р. Обговорюються нові тенденції в розвитку теоретичних засад і методів пізнання психосоціальних явищ та впливу на їх перебіг. Презентуються напрацювання в галузях соціальної психології особистості, психології мас і організацій, досліджуються особливості формування іміджу політичних лідерів, передвиборної боротьби. Порушуються актуальні соціально-психологічні проблеми освіти і виховання молоді, девіант-ної поведінки - аж до таких крайніх проявів останньої, як тероризм.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології.
Слюсаревський М.М. Імперативи правдивості і смиренності: Про парадигмальний "зсув"
у психологічній науці та проблему методів емпіричного дослідження.
Васютинський В.О. Категорія "колективний суб'єкт" у феноменологічному дискурсі інтерсуб'єктної взаємодії.
Горностай П.П. Методи дії у розв'язанні психологічних проблем суспільного життя.
Соціальна психологія особистості.
Титаренко Т.М. Особистісний потенціал як джерело життєвих домагань.
Алікіна Н.В. Континуум особистісних виявів і психологія домагань.
Проблеми психології мас і організацій.
Найдьонова Л.А. Емоційні стани учасників масових політичних акцій у контексті різних територіальних спільнот.
НайдьоновМ.І. Повнота групового суб'єкта як складова рефлексивного управління.
Музика О.В. Соціально-психологічна структура культури організації.
Психологія політичного лідерства та електоральної поведінки.
Фролов П.Д., Стадник В.А. Візуальний образ політика як засіб формування його іміджу.
Вознесенська О.Л. Вплив політичних текстів на імідж політика в період передвиборної боротьби.
Духневич В.М. Проблема готовності до здійснення політичного вибору.
Позняк Д.В. Особливості інтерпретації виборцями мотивації вчинків політичних лідерів.
Соціально-психологічні проблеми освіти і виховання молоді.
Донченко О.А. Педагогічна спільнота як простір формування майбутнього.
Жадан І.В. Механізми впливу соціальних уявлень на процес на учіння.
Овдієнко Л.Н. Мораль і право у структурі соціальних уявлень молоді.
Крайко Р.І. Особистісні цінності як критерій соцістальних функцій інституту освіти.
Кузічкіна Н.В. Соціально-психологічні проблеми готовності студентів до адаптації в іншомовному середовищі.
Психологія соціальних девіацій.
Бєлавіна Т.І. Соціально-рольова детермінація динаміки самооцінки засуджених в умовах примусового порівняння себе з однолітками.
Ліщинська О.А. Соціально-психологічні механізми культової психічної залежності особистості.
Солодовнікова К.К. Роль психологічних настанов у готовності суб'єктів соціальної діяльності до терористичної активності.
Похожие разделы