Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,11 МБ
  • добавлен 30 мая 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2005 Випуск 9 (12)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2005.— 147 с.
Анотація.
У збірнику вміщено статті за підсумками роботи науково-практичного семінару «Соціально-психологічний вимір проблем сім'ї», що проводили Інститут соціальної та політичної психології АПН України та ГО «Центр екології сім'ї» 29 березня 2004 року. Метою семінару було об'єднання зусиль вчених та практиків у вирішенні проблем сім'ї. Обговорюються проблеми соціальної психології сім'ї, досліджуються соціально-психологічні особливості роботи з сім' єю. Ок емий озділ п исвячено психологічним п облемам сімей, що виховують дитину аннього віку.
Для соціальних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів і студентів.
Зміст.
Соціальна психологія сім'ї.
Горностай П.П. Сильна жінка, слабкий чоловік? (Сімейні ігри та сценарії).
Захарченко В. Г. Готовність молодої сім'ї до вирішення подружніх конфліктів.
Ліщинська О.А. Вплив деструктивних тоталітарних організацій на сучасну сім'ю.
Петрунько О.В.Переваги та ризики ранньої сексуальної освіти молоді.
Хаїрова С.І. Етнопсихологічні особливості вікової динаміки адаптивної поведінки підлітків та дітей юнацького віку.
Цшаненко Г.В., Шипіленко О.С «Відчуття сім'ї». Дослідження проблем та потреб батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та п ийомних батьків (на прикладі 4-х регіонів України).
Яблонська Т.М. Психологічні проблеми дітей на тлі порушень сімейної взаємодії.
Сім'я і розвиток дитини раннього віку.
Вознесенська О.Л. Мама та маля: гуманістичний підхід до психології дитинства.
Голубєва О. Є. Відношення до дитини у ранньому віці: соціально-психологічний аспект.
Денисюк О. Шляхи забезпечення оптимального розвитку дітей раннього віку.
Соціально-психологічні особливості роботи з сім'єю.
Бевз Г.М. Сім'ї заміщувальної опіки: Соціально-психологічні аспекти.
Лазоренко Б.П., Булах Л.В. Методика організації соціально-психологічного суп овіду
віл-інфікованих дітей та їх сімей.
Мова Л.В. Значення танцювально-рухового напрямку п актичної психології для га монійного розвитку особистості і сімейних взаємовідносин.
Татенко Н. О. Екзистенціальні стратегії у роботі з вагітними групи ризику.
Похожие разделы