Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,12 МБ
  • добавлен 29 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2006 Випуск 13 (16)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2006.— 160 с.
Анотація.
У збірнику вміщено статті за підсумками наукового семінару, проведеного спільно лабораторією соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології АПН України і лабораторією когнітивної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Автори статей досліджують аспекти минулого, сучасного і майбутнього в досвіді особистості, вікові характеристики її життєвих домагань. Під кутом зору герменевтичної парадигми окреслюються нові перспективи розгляду особистісного потенціалу, ідентичності, професійного і сімейного самоздійснення.
Для психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Теоретичні проблеми соціальної психології особистості.
Титаренко Т. М. Потенціал подолання складних життєвих обставин.
Чепелєва Н. В. Ідентичність особистості в контексті психологічної герменевтики.
Лебединська І. В. Особистісні домагання як культурна реальність.
Життєві домагання і досвід особистості.
Черемних К. О. Життєві домагання як чинник професійного самоздійснення особистості.
Крайчинська В. А. Життєвий досвід особистості: суперечливі соціально-психологічні
настановлення.
Зарецька О. О. Ситуативні чинники інтерпретації особистого досвіду.
Проблемний життєвий досвід: шляхи усвідомлення і коригування.
АлікінаН. В. Руйнівний досвід: суб'єктивне бачення.
Посохова В. В. Життєві домагання й особливості життєвого планування особистості, схильної до інтернет-залежності.
Лазоренко Б. П. Самоздійснення проблемної молоді через реалізацію особистого потенціалу.
Татенко Н. О. Усвідомлення власної гідності у вимірі життєвих домагань (аналіз випадку з практики).
Вікові особливості життєвих домагань особистості.
Кляпець О. Я. Значення власного дитячого досвіду у становленні шлюбно-сімейних домагань молоді.
Шиловська О. М. Вплив рівня домагань на усвідомлення власного досвіду дітьми.
Лєпіхова Л. А. Вплив досвіду на розвиток життєвих домагань молоді.
Смульсон М. Л. Специфіка ментальної моделі світу в старості.
Похожие разделы