Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,72 МБ
  • добавлен 18 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2007 Випуск 15 (18)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2007.— 248 с.
Анотація.
Цей випуск збірника підготовлено за результатами досліджень, здійснених Інститутом соціальної та політичної психології АПН України у 2005 році. Автори статей презентують розробки, які стосуються визначення предмета соціальної психології, особливостей прогнозування в цій галузі наукового знання. Висвітлюються індивідуальні та
групові технології оптимізації життєвих домагань особистості, інші аспекти самоздійснення молоді, зокрема проблемної. Розглядаються соціально-психологічні аспекти складно координованості соціосистем та організацій, самоорганізаційні компоненти розвитку територіальних громад. Широко представлено розробки із соціально-психологічних проблем освіти і виховання молоді, досліджуються психологічні механізми впливу на політичні настанови та електоральну поведінку, питання медіа-культури, екології інформаційного середовища.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології.
Слюсаревський М. М. Концепт "психології у власних межах" В.А. Роменця і проблема визначення предмета соціальної психології.
Бублик П. І. Проблема прогнозування в соціальній психології: натуралістична, синергетична та герменевтична парадигми.
Соціальна психологія особистості.
Титаренко Т. М. Індивідуальні та групові технології оптимізації життєвих домагань.
Лазоренко Б. П. Капіталізація особистого потенціалу як соціально-психологічна закономірність самоздійснення проблемної молоді, реалізації її життєвих завдань.
Проблеми психології мас і організацій.
Найдьонов М. І. Складнокоординованість соціосистем та організацій як соціально-психологічний феномен.
Найдьонова Л. А., Оцалюк А. М. Само організаційні компоненти розвитку територіальних громад міста.
Соціально-психологічні проблеми освіти і виховання молоді.
Донченко О. А. Поняття психологічного суспільства і проблеми педагогічних спільнот.
Зрайко Р. І. Соціалізуючі цінності освіти в контексті глобалізації.
Пелехатий О. М. Маніпулятивні впливи у взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу.
Жадан І. В. Змістові компоненти соціальних уявлень студентської молоді.
Кузічкіна Н. В. Комунікативний потенціал як чинник готовності студентів до адаптації в іншомовному середовищі.
Позняк С. І. Уявлення учасників навчально-виховного процесу про доброго громадянина.
Долгих Л. М. Тендерна нерівність кар'єрних домагань студентської молоді.
Остапенко В. Ю. Уявлення про соціальну нерівність у різних вікових груп населення.
Психологічні механізми інформаційного впливу та електоральної поведінки.
Фролов П. Д. Політична реклама-2006 в оцінках виборців та експертів.
Плющ О. М. Інформаційний вплив на стрижневі компоненти системи політичних настанов.
Глазунова С. М. Середовищні характеристики як чинник електоральної поведінки молоді.
Психологія масової комунікації та медіа-освіти.
Баришполець О. Т. Медіа-культура: до визначення поняття.
Мироненко Г. В. Вплив тривалості телекомунікаційної рецепції на часові уявлення підлітків.
Похожие разделы