Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 502,50 КБ
  • добавлен 30 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2007 Випуск 17 (20)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2007.— 291 с.
Анотація.
Цей випуск збірника продовжує знайомити читача зі статтями учасників міжнародної науково-практичної конференції Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями (м. Полтава, 19–21 квітня 2007 р.). Висвітлюються актуальні проблеми гуманізації міжособистісного спілкування, передавання досвіду та зміни поколінь.
Досліджуються соціально-психологічні механізми і закономірності етнонаціонального, політичного та професійного розвитку особистості.
Для психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.

Зміст.
Актуальні проблеми гуманізації міжособистісного спілкування, передавання досвіду та зміни поколінь.
Бастун Н.А., Лукомська С.О. Учень і педагог: можливості самореалізації в освітньому просторі.
Веремеєнко О.В. Ставлення студентської молоді до людей похилого віку: соціально-психологічний аспект.
Вознесенська О.Л., Сидоркіна М.Ю. Гуманізація стосунків між поколіннями: досвід сімейної арт-майстерні.
Володін Г.А., Никоненко А.В., Колганов А.В. Особливості девіантної поведінки студентів державних і приватних вищих навчальних закладів.
Вольфовська Т.О. Дослідження уявлень старшокласників про взаємодію у суспільстві: шляхи формування нових моделей поведінки.
Гавриш З.С. Феномен підліткової агресивності.
Гордова О.В. Особливості музично-ігрової взаємодії першокласників: корекційний аспект.
Губіна Т.І. Психологічні особливості спілкування підлітків, що почуваються самотньо.
Завгородня О.В., Курганська Л.О. Психологічне здоров’я дитини та проблема шкільної адаптації.
Коваленко О.Г. Гуманізація міжособистісного спілкування сучасної молоді.
Козлов О.В. Особливості статеворольової ідентичності юнаків з різним рівнем задоволеності стосунками з батьком.
Колеснік Л.Л. Особливості впливу конструктивних та деконструктивних домагань на міжособистісне спілкування студентської молоді.
Кочарян І.О. Вплив сімейного виховання на формування особистісного симптомокомплексу відповідальності.
Кочарян О.С., Абдурахманова І.В. Психологічні наслідки аборту: підходи до розуміння проблеми.
Кочарян О.С., Жидко М.Є. Особистісні чинники формування відносин подружньої співзалежності у чоловіків.
Крайчинська В.А. Суб’єктні та об’єктні соціально-психологічні настановлення щодо інших як ресурс гуманізації стосунків між поколіннями.
Лазоренко Б.П. Механізми формування проблемної молоді як специфічної групи та збільшення її прошарку в молодіжному середовищі.
Ліщинська О.А. Гуманізація сучасного інформаційного середовища як чинника безпеки молодіжної спільноти.
Мирошник О.Г. Дослідження особливостей прояву структурних складових емпатії в молодшому та старшому підлітковому віці.
Найдьонов М.І. Система груп-рефлексивної спеціалізації у проектах створення спільного досвіду поколінь.
Найдьонова Л.А. Гуманізація стосунків через подолання цькування в шкільній спільноті.
Пасічнічеко А.В. Прояви емоційного неблагополуччя дітей дошкільного віку.
Погорільська Н.І. Виховна позиція матері дитини-інваліда як психологічний чинник її адаптивної поведінки.
Подофєй С.О. Вплив значущих інших на розвиток Я-концепції підлітка-діабетика.
Помиткін Є.О. Утвердження єдності між поколіннями як засіб духовної самореалізації молоді.
Сизоненко А.М. Психологічний та культурологічний аспекти жіночої принадності.
Скидан Ю.Ю. Вплив організаційної культури на реалізацію самоефективності в процесі перебігу внутрішньо-групового конфлікту.
Філіпцова О.В., Луценко О.Л., Атраментова Л.О. Розподіл показника IQ серед академічної молоді урбанізованих популяцій Східної України.
Яблонська Т.М. Багатопоколінна сім’я з точки зору структурного підходу.
Якушева Є.М. Психологічні та міжгенераційні особливості жінок-лідерів, задіяних у сфері громадських організацій.
Етнонаціональний, політичний та професійний розвиток особистості.
Абієва Д. Е. Мовна ситуація в Криму: психологічний аналіз впливу на мовлення дошкільників.
Бєлавіна Т. І. Проблеми соціально-психологічної адаптації російськомовної спільноти в сучасному українському соціумі.
Білоус І. М. Інтернет як чинник залучення молоді до політичного життя.
Васютинський В. О. Вплив мовних і регіональних чинників на соціальне самовизначення студентів.
Жадан Т. О. Стильові особливості роботи з інформацією та політичні настанови в ситуації когнітивного дисонансу.
Захаріяш Л. П. Адаптивний аспект у процесі професійного самовизначення особистості.
Кириченко С. І. Дослідження психологічних чинників становлення сучасного молодого фахівця.
Лозова О. М. Семантика поняття земля в етнічній свідомості українців.
Перетятько Л. Г. Професійне покликання особистості як психологічна проблема.
Плющ О. М. Колізії політичної суб’єктності.
Скнар О. М. Образи-типажі сучасних українців: реконструкція уявлень студентів.
Тимощук І. Г. Образ практичного психолога і викладача психології: морально-етичні аспекти діяльності.
Титова Т. Є. Теоретико-методологічні аспекти формування ціннісних орієнтацій майбутніх психологів.
Турбан В. В. Етико-політична соціалізація особистості.
Харченко А. С. Структура і принципи вивчення педагогічних здібностей соціальних педагогів.
Похожие разделы