Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 369,91 КБ
  • добавлен 24 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2007 Випуск 18 (21)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2007.— 209 с.
Анотація.
Черговий випуск збірника знайомить читача з результатами науково-дослідної роботи Інституту соціальної та політичної психології АПН України за 2006 рік. У вміщених у ньому статтях презентуються напрацювання в галузях соціальної психології особистості та психології малої групи. Висвітлюються теоретико-методологічні та науково-методичні засади вивчення явищ соціальної напруженості, складно координованості в контексті трансформаційних процесів, що відбуваються в суспільстві. Аналізуються соціально-психологічні проблеми політичної участі, освіти і виховання молоді, масової комунікації. Значну увагу приділено, зокрема, проблематиці медіа-освіти.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Соціальна психологія особистості.
Титаренко Т. М. Домагання особистості у контексті ефективного життєздійснення.
Крайчинська В. А. Суперечливі соціально-психологічні настановлення особистості.
Колеснік Л. Л. Життєві цілі студентської молоді з конструктивними і деструктивними домаганнями.
Психологія груп і міжособових стосунків.
Горностай П. П. Проблема групового несвідомого в соціальній психології.
Чорна Л. Г. Творчий потенціал малої групи як предмет соціально-психологічних досліджень.
Соціально-психологічні проблеми трансформаційних процесів.
Слюсаревський М. М. Діагностика, прогнозування та коригування соціальної напруженості: концептуальна модель.
Жовтянська В. В. Психосемантика суспільно-політичної ситуації: онтологізація моделі соціальної напруженості.
Найдьонов М. І. Формування системи рефлексивного управління як координація рефлексивних процесів.
Психологія політичної участі.
Духневич В. М. Про деякі особливості участі громадських організацій у виборчій кампанії 2006 року: соціально-психологічний аспект.
Гуменюк О. Є. Соціально-психологічні закономірності функціонування клімату громадських організацій та його вплив на формування політичної активності населення.
Кияшко Л. О. Вікові особливості прояву ідеологічних стереотипів в осіб з різним рівнем когнітивної складності.
Циганенко Г. В. Ціннісні пріоритети політичної ідентичності (на прикладі двох поколінь).
Психологічні проблеми освіти і виховання у соціальному та політичному вимірах.
Донченко О. А. Адміністративно-світоглядна криза педагогічної спільноти.
Овдієнко Л. Н. Соціалізація особистості в умовах трансформації освіти: соціально-психологічний аспект.
Жадан І. В. Соціальні уявлення молоді: проблема моральних експектацій.
Дідук І. А. Правові уявлення молоді як результат відображення соціальної реальності.
Психологія масової комунікації та медіа-освіти.
Фролов П. Д. Тезаурусна модель інформаційного впливу.
Найдьонова Л. А. Роль медіа-освіти в розвитку інноваційної культури суспільства.
Баришполець О. Т. Методологічні аспекти дослідження медіа-культури.
Петрунько О. В. Захисний потенціал соціалізації в медіа-середовищі.
Мироненко Г. В. Особливості взаємозв’язку часових уявлень, тривалості споживання телепродукції та особистісної зрілості телеспоживачів підліткового віку.
Хлаповська Т. Г.Феномен ефективного комунікатора.
Похожие разделы