Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 517,39 КБ
  • добавлен 10 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2008 Випуск 19 (22)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2008.— 331 с.
Анотація.
Черговий випуск збірника знайомить читача з результатами науково-дослідної роботи Інституту соціальної та політичної психології АПН України за 2007 рік. Висвітлюються напрацювання в галузі теорії та методології соціальної психології, питання впливу людини на людину, групової динаміки, самовизначення та адаптації спільнот. Розкривається природа життєвих завдань особистості, механізми політичної соціалізації та основи подолання кризи конфронтації в суспільстві. Значну увагу приділено проблемам психології політичної участі та медіа-психології.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології.
Слюсаревський М. М. Соціальна психологія як наука: концептуальні засади, стан і стратегія розвитку.
Татенко В. О. Про духовний, душевний, психічний і Я-вплив людини на людину.
Горностай П. П. Групова динаміка в рольовій парадигмі.
Григоровська Л. В. Моніторинг соціальної ситуації в освіті: до проблеми методів дослідження.
Соціальна психологія спільнот.
Васютинський В. О. Соціально-психологічна модель колективного самовизначення спільноти.
Бєлавіна Т. І. Стратегії соціально-психологічної адаптації російськомовної спільноти в сучасному українському соціумі.
Найдьонов М. І. Смислові, змістові і ресурсні складові моніторингу соціальної ситуації особистісного та суспільного розвитку.
Психологія груп і міжособових стосунків.
Грибенко І. В. Дослідження взаємозв’язків формальних і неформальних підліткових груп у межах школи.
Осадько О. Ю. Особистісні ставлення першого вчителя як чинник психологічного благополуччя учнів.
Середа О. Ю. Вплив досвіду спілкування на професійний вибір старшокласників.
Хоріна О. І. Деструктивні моделі міжособових стосунків підлітків.
Штукатурова Д. В. Дослідження особливостей соціальної комунікації людей з особливими потребами.
Соціальна психологія особистості.
Титаренко Т. М. Соціально-конструктивістська природа життєвих завдань особистості.
Лєпіхова Л. А. Детермінанти соціально-психологічних відмінностей постановки життєвих завдань.
Черемних К. О. Мотиваційно-смислове структурування майбутнього як наративний механізм особистісної ідентичності.
Кляпець О. Я. Вибудовування життєвих завдань як спосіб структурування особистістю свого майбутнього в сімейній сфері .
Кочубейник О. М. Екзистенційний проект як можливість становлення особистості.
Психологія політичної участі.
Казміренко В. П. Формування діалогу як соціально-психологічна основа розвитку інтеграційних процесів у суспільстві: подолання кризи конфронтації.
Кияшко Л. О. Вплив ідеологічних стереотипів на політичну участь громадян.
Духневич В. М. Вплив міжособової комунікації на готовність до політичного вибору.
Циганенко Г. В. Між залученням і відчуженням: інтерактивне і соціально-психологічне тло участі молоді в організаціях політичного спрямування.
Полунін О. В. Особливості прийняття рішення політично активною молоддю.
Краснякова А. О. Мотиваційні складові політичної поведінки молоді.
Жадан І. В. Соціальне научання як механізм політичної соціалізації молоді в процесі модернізації освіти.
Вольфовська Т. О. Теоретична модель дослідження політичних стереотипів та упереджень молоді.
Білоус І. М. Ставленнєва модель політичної участі.
Пясецька Л. О. Психологічна структура простору особистісної зрілості і політичного самовизначення молоді.
Проблеми інформаційного простору, медіа-психології та медіа-освіти.
Найдьонова Л. А. Особливості медіа-культури територіальних спільнот України (Регіональні відмінності віртуальності дорослих).
Фролов П. Д. Методичне забезпечення прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови.
Хлаповська Т. Г. Особистісні характеристики переконливого комунікатора.
Баришполець О. Т., Мироненко Г. В. Стан медіа-культури дорослих і молоді в Україні: результати масового опитування.
Петрунько О. В. Агресивне медіа-середовище: проблема визначення поняття.
Вознесенська О. Л., Голубєва О. С. Використання кінотерапії як форми медіа-освіти.
Сергійчук Г. В. Громадська думка про впровадження медіа-освіти в Україні.
Похожие разделы