Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,59 МБ
  • добавлен 06 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2008 Випуск 20 (23)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2008.— 228 с.
Анотація.
У цьому випуску збірника вміщено статті учасників II всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: ландшафти роботи з клієнтами" (м. Мелітополь, травень 2008 р.). Висвітлюються проблеми становлення фахівця соціальної сфери, особливості соціально-психологічної роботи в організаціях. Зроблено акцент на соціальних аспектах психологічної допомоги клієнтам.
Для соціальних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Ландшафти соціально-психологічної допомоги.
Бреусенко-Кузнєцов О.А. Казкотерапія: теоретичні основи і застосування в освіті та соціальній роботі.
Бондар Н.Є. Пастки у психологічному консультуванні.
Васьківська С.В. Порядки заміщення емоційних переживань та їх використання в консультативній практиці.
Вознесенська О.Л. Ландшафтна арт-терапія: можливості використання в соціальній сфері.
Горностай П.П. Синтез трансактного аналізу та псих одрами як ефективна психотерапевтична практика.
Денисов І.Г. Організація соціально-психологічного тренінгу з профілактики асоціальної поведінки підлітків.
Мова Л.В. Лінія і ритм у відносинах із собою та світом.
Скнар О.М., Реброва К.В. Діагностичні можливості арт-техніки "Колаж".
Молодь у фокусі соціально-психологічної роботи.
Бєлавіна Т.І. Життєві орієнтири та уявлення про соціальну допомогу учнівської молоді, що надає перевагу російській мові у повсякденному спілкуванні.
Білоус І. М. Особливості політичної соціалізації молоді у просторі Інтернету.
Захаріяш Л.П. Мотивація професійного вибору сучасного старшокласника.
Плетка О. Т. Особливості гендерних стереотипів молоді.
Чорна Л.Г. Школа в умовах профілізації навчання: соціально-психологічний клімат старших класів.
Становлення фахівця соціальної сфери.
Кобильник Л.М. Вплив стратегії самоствердження майбутніх психологів і педагогів на процес самоактуалізації їх особистості.
Копаєва О.М. Психологічні особливості мотивів трудової діяльності в структурі професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів.
МілушинаМ.О. Соціально-психологічний аналіз трактування поняття комунікативної компетентності особистості.
Покладова В.В. Практично зорієнтований підхід у підготовці практичних психологів.
Романчук О.М. Толерантні та особистісно-смислові детермінанти професійної підготовки соціальних працівників.
Соціально-психологічні особливості роботи в організаціях соціальної сфери.
Андрієнко О.В. Тендерні особливості професійної деформації персоналу кримінально-виконавчої служби України.
Найдьонова Л.А. Соціальні мережі як ландшафт роботи з клієнтом у "малому світі" сусідства.
Никоненко Л.В. Методологічні підходи до побудови стратегій зміни поведінки суб'єктів реорганізації в закладах освіти.
Пахомов І.В. Особливості соціальної роботи релігійних конфесій із засудженими до позбавлення волі.
Третяк О.С. До проблеми запровадження психологічних клінік у ВНЗ.
Похожие разделы