Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,65 МБ
  • добавлен 16 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2008 Випуск 21 (24)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2008.— 236 с.
Анотація.
У збірнику вміщено статті за підсумками роботи науково-практичної конференції "Соціально-психологічний вимір розвитку сім'ї", яку провели Інститут соціальної та політичної психології АПН України і ГО "Центр екології сім'ї" у травні 2008 року. Висвітлюються проблеми соціальної психології сім'ї, досліджуються соціально-психологічні особливості роботи із сім'єю. Зроблено акцент на соціальних аспектах психології розвитку та виховання дитини.
Для соціальних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Сєдих К. В. Сім’я і психотерапія в контексті культури сучасної України.
Радчук Г. К. Концептуальні засади реалізації культурного підходу в сімейному вихованні.
Горностай П. П. Групові психологічні феномени в сімейній психотерапії.
Никоненко Л. В. До питання функціонування групового несвідомого: гіпотези та перспективи дослідження.
Ільченко Р. М. Функціональна сім’я III тисячоліття.
Яблонська Т. М. Особливості сучасної сім’ї з дитиною-підлітком.
Антонець М. О. Роль матері у сучасному суспільстві.
Ільчишин Н. О. Подружня зрілість як чинник стабільності подружніх стосунків та задоволеності шлюбом.
Кляпець О. Я. Роль життєвих завдань особистості в її сімейній самореалізації.
Голубєва О. Є. Медіа-продукти як транслятори моделей поведінки.
Дідук І. А. Пізнання дитиною реальності у психологічному просторі дитячої анімації.
Петрунько О. В. Дитина в інтернет-просторі: ймовірні наслідки і відповідальність дорослих.
Вознесенська О. Л. Вплив батьків на динамічні процеси в першому класі.
Лукомська С. А. Психологічна допомога батькам у формуванні адекватного ставлення до статевого дозрівання і статеворольової поведінки підлітків.
Штепа О. С. Саморозкриття особистості.
Миколайчук М. І. Гармонізація міжособистісних взаємин у подружжі з позиції системної терапії.
Зайцевська Т. Ю. Можливості психодрами для виявлення і корекції порушень ранніх взаємин Мати–Дитина.
Сидоркіна М. Ю. Спільна художня творчість як чинник гармонізації сімейних стосунків у контексті системного підходу.
Швець О. А. Пологи як чинник зміни механізмів психологічного захисту та рівня тривожності жінки.
Захарова Л. Г., Єндзевич К. В., Сідак І. В. Досвід соціально-психологічного супроводу сімей з дітьми, які мають ВІЛ-статус, миколаївськими ВІЛ сервісними НДО.
Бреусенко-Кузнєцов О. А. Створення симульованих сімей у контексті застосування методів Спільне творення казки та Спільне картографування світу фентезі.
Похожие разделы