Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 2,23 МБ
  • добавлен 31 мая 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2009 Випуск 22 (25)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2009.— 141 с.
Зміст.
Чепелєва Н. В. Розуміння та інтерпретація особистого досвіду у контексті постнекласичної парадигми.
Титаренко Т. М. Наративні практики організації особистісного майбутнього.
Смульсон М. Л. Інтерпретаційні схеми обробки особистого досвіду у старості.
Андрієвська В. В. Рефлексія професійного Я в наративі педагога.
Гуцол С. Ю. Есеїзм як засіб відродження міфологічної цілісності у сучасній культурі.
Васютинський В.О. Ліберальні цінності в мотиваційному просторі самоздійснення особи.
Зарецька О. О. Ансамблі ситуативних чинників як складова життєвої ситуації особистості.
Кочубейник О. М. Аутентичність особистості в діапазоні автономія – інтерсуб’єктність.
Зазимко О. В. Врахування соціокультурних чинників у процесі психологічної діагностики.
Лєпіхова Л. А. Рівень психологічної готовності старшокласників до постановки життєвих завдань.
Лазоренко Б. П. Особливості постановки життєвих завдань проблемною молоддю.
Татенко Н. О. Стильова специфіка постановки життєвих завдань особистістю з ефективним життєздійсненням.
Ларіна Т. О. Критерії дослідження ролі життєстійкості особистості у само прогнозуванні.
Кляпець О. Я. Чинники формування життєвих завдань особистості, пов’язаних із шлюбом та сім’єю.
Крайчинська В. А. Сфери життєвих завдань особистості.
Посохова В. В. Особливості моделювання життєвих завдань користувачами Інтернет-простору.
Гавриленко Я. А. Особливості футурологічного наративу юнаків, залежних від значущих стосунків.
Гундертайло Ю. Д. Ініціація як форма створення життєвих завдань особистості.
Копотун М. М. Наративний метод вивчення життєвого цілепокладання студентської молоді.
Кравченко О. П. Значущість події: можливі форми інтерпретації.
Савінов В. В. Співвідношення варіантів ідентичності особистості із способами постановки життєвих завдань.
Черемних Е. О. Наратив як категорія сучасного соціогуманітарного дослідження: епістемологія, методологія, інструмент.
Похожие разделы