Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 1,02 МБ
  • добавлен 12 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2009 Випуск 23 (26)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2009.— 234 с.
Зміст.
Слюсаревський М. М. Ситуація як об’єкт соціально-психологічного дослідження: історіогенез і сучасний стан проблеми.
Донченко О. А. Феномен проекції в політиці і його вплив на соцієтальну психіку українців.
Горностай П. П. Динамічні процеси в малій групі та проблеми групової психіки.
Найдьонов М. І. Рефлексивний інтенціонал дискурсу: до лідерської позиції психології в міжгалузевому знанні.
Бублик П. І. Соціально-психологічні протоідеї у вітчизняній інтелектуально-культурній спадщині XVI–XVIII століть.
Васютинський В. О. Можливості та обмеження дослідження механізмів колективного самовизначення спільноти.
Ліщинська О. А. Розроблення інструментарію для визначення передумов потенційної вразливості спільноти до деструктивних впливів.
Титаренко Т.М. Соціально-психологічні чинники постановки особистістю життєвих завдань.
Лазоренко Б. П. Життєві завдання проблемної молоді як чинник її самореалізації в соціумі.
Крайчинська В. А. Самонастановлення особистості у сферах життєвих завдань.
Хоріна О. І. Ресурсна складова соціальної ситуації особистісного розвитку підлітків.
Казміренко В. П. Засади когнітивної психології спілкування.
Духневич В. М. Соціально-психологічні механізми формування взаєморозуміння під час вирішення задач спільної діяльності.
Кухар Т. В. Психологічний зміст комунікативних стратегій поведінки безробітних.
Осадько О. Ю. Методологічні засади вивчення когнітивних детермінант успішності професійного спілкування вчителя.
Плетка О. Т. Соціально-психологічні особливості образу школи в педагогічних та учнівських колективах загальноосвітніх шкіл.
Никоненко Л. В. Психологічні особливості сприймання реорганізації закладу освіти менеджерами-освітянами.
Найдьонова Л. А. Медіа-психологія як нова галузь соціально-психологічного знання: проблеми і перспективи.
Голубєва О. Є. Репрезентація образу родини в телевізійних засобах масової комунікації (аналіз сюжетів новин).
Жадан І. В. Дослідження впливу соціального научання на процес політичної соціалізації молоді.
Кияшко Л. О. Психологічні проблеми політичної активності сучасної української молоді.
Скнар О. М. Модель емпіричного дослідження політичних компетенцій молоді.
Полунін О. В. Прийняття студентською молоддю рішення щодо політичної участі.
Краснякова А. О. Полімотивація політичної участі сучасної української молоді.
Глазунова С. М. Когнітивний аспект мотивації політичного вибору підприємців: міфологічна складова.
Фролов П. Д. Використання соціально-психологічного знання в процесі формування громадської думки: проблеми технологізації.
Іванченко С. М. Соціально-психологічні технології формування громадської думки у сфері громадського здоров’я.
Бєлоножко Є. В. Методологічні вимоги до моніторингу як методу емпіричного соціально-психологічного дослідження інтеграційних процесів особистісного та суспільного розвитку.
Похожие разделы