Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 182,14 КБ
  • добавлен 21 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2011 Випуск 25 (28)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2011.— 100 с.
Анотація.
У збірнику вміщено статті учасників наукового семінару Множинність особистості у просторі життєвого досвіду, проведеного в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України лабораторією соціальної психології особистості спільно з лабораторією когнітивної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України у червні 2010 р. Проаналізовано нові ракурси бачення проблем самоздійснення особистості та апробовано процедури і методи дослідження прикладних аспектів конструювання її життєвого досвіду; виявлено дослідницькі ресурси, що з’являються завдяки використанню герменевтичного та наративного підходів до розуміння особистості.
Для соціальних та політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Березко І. В. Наратив майбутнього як засіб реінтерпретації минулого та інтерпретування теперішнього досвіду особистості.
Гуцол С. Ю. Психологічні особливості неоміфологічного наративу як чинника політичної культури сучасного суспільства.
Зазимко О. В. До проблеми особистісного зростання в юнацькому віці.
Зарецька О. О. Життєві обставини і особистісний розвиток: підхід з позицій психологічної герменевтики .
Крайчинська В. А. Олюднені та оречевлені соціально-психологічні настановлення особистості як способи опанування невизначеності.
Лебединська І. В. Особистісний досвід: феномен відпочаткового запізнення.
Литвин-Кіндратюк С. Д. Семантика ритуалізованої поведінки особистості у просторі моди.
Литовченко Н. Ф., Александрова А. О. Психологічний аналіз впливу політичної реклами на студентську молодь.
Полунін О. В. Математичні операції із суб’єктивними часовими інтервалами як метод дослідження часового виміру досвіду індивіда.
Татенко Н. О. Ефективне прогнозування майбутнього: балансування особистості у невизначеності.
Титаренко Т. М. Досвід жіночий і чоловічий: тортури інтерпретацій.
Тодорів Л. Д. Конструювання гендерного досвіду особистості як методологічна проблема.
Уніат Н. М. Наратив як метод дослідження особливостей постановки життєвих завдань.
Черемних К. О. Життя як текстуальна конструкція: іронія, гра, мережа.
Шиловська О. М. Вплив особистісних характеристик дітей молодшого шкільного віку на усвідомлення власного досвіду.
Похожие разделы