Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 494,77 КБ
  • добавлен 04 июля 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2011 Випуск 26 (29)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2011.— 287 с.
Анотація.
У збірнику вміщено статті учасників Першого всеукраїнського конгресу із соціальної психології Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи, який провів Інститут соціальної та політичної психології НАПН України в жовтні 2010 року. Висвітлюються напрацювання в галузі методології, теорії та історії соціальної психології. Значну увагу приділено соціальній психології особистості. Обговорюються питання психології мас та спільнот.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Історія, теорія і методи соціальної психології.
Акименко О. О. Психічна реальність і деякі форми її прояву.
Дьяконов Г. В. Психологія діалогу – наука про психічне, особистісне й духовне буття людини.
Єсип М. З. Психологічна модель образу Бога.
Кальницька Ю. С. Перші соціально-психологічні теорії в Західній Європі та їхній вплив на українських мислителів другої половини XIX – початку XX ст.
Кривоконь Н. І. Методологічні проблеми розвитку соціально-психологічного забезпечення соціальної роботи.
Найдьонова Л. А. Психологія рефлексії на межі тисячоліть: основні тенденції розвитку.
Новікова Ж. М. Особливості соціального становища людей похилого віку: теоретичне дослідження.
Савельєва В. С. Співвідношення категорій особистість і суб’єкт діяльності.
Скорик М. М. До питання про історіографічні моделі сучасної історико-психологічної науки.
Широка А. О. Особливості кодування якісних даних (на прикладі дослідження психологічних особливостей сепарації в дочірньо-материнських стосунках у дівчат юнацького віку).
Яворський М. В. Загальні теоретичні підходи до розуміння соціально-психологічних функцій довіри.
Яремчук О. В., Клюйкова-Цобенко В. О. Концепція індивідуальної міфології особистості як теоретична основа дослідження особистісного самоздійснення.
Соціальна психологія особистості.
Баранова С. В. Відповідальність особистості як складова особистісної зрілості.
Баришева О. І. Невідкладна психологічна допомога суїцидентам в умовах телефонного консультування.
Васильченко О. М. Проблеми дослідження репродуктивної поведінки особистості в соціально-психологічній парадигмі.
Гридковець Л. М. Соціальна модель богоподібності особистості в християнській парадигмі.
Дмитрова Т. В., Дмитрів М. І. До питання про експериментальне вивчення інтеракційних характеристик образу Я.
Колесніков Є. П. Соціально-психологічні особливості організації життя особистості.
Колот С. О. Позитивна емоційна модерація як механізм мотиваційного зумовлювання емоційної роботи.
Корольчук В. М. Психологічні засади дослідження стресостійкості особистості.
Коропецька О. М. Особистісний потенціал як основа самореалізації фахівця.
Кравець Н. М. Довіра до себе – суб’єктивний феномен особистості.
Лєпіхова Л. А. Соціально-психологічні особливості постановки життєвих завдань як вияв особистісної зрілості та соціального досвіду молодшого юнацтва.
Литвин-Кіндратюк С. Д. Соціально-психологічний аналіз історичних трансформацій ритуалізованої поведінки особистості.
Меліхова І. О. Мотивація досягнення успіху та індивідуальний стиль міжособистісної поведінки.
Свинаренко Р. М. Часова складова потенціалу самореалізації особистості: онтогенетичні і поколінні зміни.
Сидоренко Ж. В. Стильові особливості постановки молоддю життєвих завдань із досягнення психологічного здоров’я.
Стеценко Н. Д. Спостереження за певними поведінковими реакціями спортсменів як типологічна проблема.
Татенко Н. О. Постановка життєвих завдань особистістю з ефективним життєздійсненням у просторі впливів.
Титаренко Т. М. Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання.
Чачко С. Л. Психічна травма і посттравматичне зростання особистості як чинники соціальних змін.
Чернобровкіна В. А. Внутрішня свобода особистості в контексті досвіду її відносин зі світом.
Шебанова В. І. Копінг-поведінка і механізми подолання стресу.
Психологія мас і спільнот.
Бєлавін С. П. Теоретичні підходи до вивчення проблеми формування образів свій-чужий у представників етнолінгвістичних спільнот.
Бєлавіна Т. І. Проблеми оптимізації соціально-психологічної адаптації російськомовної спільноти.
Брунова-Калісецька І. В., Духніч О. Є. Психологічні образи мовно-культурної безпеки жителів кримського міста.
Вінков В. Ю. Особливості сприймання громадсько-політичної інформації російськомовною спільнотою.
Воропаєва Т. С. Формування національної і європейської ідентичності громадян України: теоретико-емпіричні аспекти (1993–2010 роки).
Карпова І. Г. Трансформація соціальної ідентичності молоді в умовах міграції із села в місто.
Кобрисенко Д. О. Політична партія як референтна спільнота.
Мейжис І. А., Татенко Ю. В. Соціальний капітал як ресурс розвитку українських міських громад.
Міщенко Н. І. Порівняльний аналіз вираженості етноцентризму в період економічної кризи та стабільності.
Пономаренко Л. П., Спірідонова Л. К. Особливості соціального мислення представників різних верств населення України.
Похожие разделы