Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 384,26 КБ
  • добавлен 18 мая 2014 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2011 Випуск 29 (32)
(На укр.яз.) Збірник статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.] – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 29 (32). – 245 с.

Анотація.
Черговий випуск збірника знайомить читача з результатами науково-дослідної роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за 2010 рік. Висвітлюючи досягнення в галузі методології і теорії соціальної психології, автори охоплюють широке коло проблем – від інтимно-особистісної сфери людських стосунків до рефлексивних основ медіапсихології. Значну увагу приділено етнічній психології, зокрема мовним аспектам існування спільнот. Обговорюються питання особистісного самоконструювання та міжособових стосунків, психології групового суб’єкта. Представлено результати теоретичних та емпіричних досліджень процесів спілкування. Розглянуто психологічні проблеми освіти і виховання у соціальному та політичному вимірах. До збірника включено також опис нових дослідницьких методик, аналіз сучасних соціально-психологічних технологій.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст (розділи).
Наукові студії із соціальної та політичної психології
Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології
Історична та етнічна психологія
Психологія спілкування
Психологія груп та міжособових відносин
Соціальна психологія особистості
Психологічні проблеми освіти і виховання
Інформаційні процеси і соціально-психологічні технології
Історія, теорія і методи соціальної психології
Історія, теорія і методи соціальної психології
Похожие разделы