Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 392,29 КБ
  • добавлен 21 июня 2014 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2012 Випуск 30 (33)
(На укр.яз.) Збірник статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2012. – Вип. 30 (33). – 235 с.

Анотація.
Черговий випуск збірника, присвячений ювілеєві Національної академії педагогічних наук України, ознайомлює читача з результатами науково-дослідної роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за 2011 рік. Висвітлюються досягнення в галузі історії, методології і теорії соціальної психології. Значну увагу приділено психології груп, зокрема результатам дослідження ідентичності, довіри, групової рефлексії. Започатковано новий формат дискурсу в соціальній психології особистості, базований на соціально-психологічних практиках життєконструювання. Обговорюються питання когнітивної психології спілкування, активізації процесів взаєморозуміння, психології сім’ї. Досліджуються психологічні проблеми політичної соціалізації та політичної участі молоді, представлено результати порівняльного аналізу професійної самореалізації молодих людей, що проживають в Україні, і мігрантів українського походження. Запропоновано нові моделі і технологічні рішення з питань розвитку медіаосвіти і формування образу освітніх інновацій.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.

Зміст (розділи).
Наукові студії із соціальної та політичної психології
Історія і теорія соціальної психології
Методологічний форум
Психологія груп та міжособових відносин
Наукові студії із соціальної та політичної психології
Соціальна психологія особистості
Психологія спілкування
Психологічні проблеми освіти і виховання у соціальному та політичному вимірах
Психологія сім’ї
Інформаційні процеси і соціально-психологічні технології
Наукові студії із соціальної та політичної психології
Похожие разделы