Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 267,74 КБ
  • добавлен 24 мая 2014 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2012 Випуск 31 (34)
(На укр.яз.) Збірник статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.]. – К.: Міленіум, 2012. – Вип. 31 (34). – 149 с.
Анотація.
Цей випуск збірника підготовлено за результатами Х наукового семінару Особистість у викликах сучасності: досвід та практики, проведеного в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України лабораторією соціальної психології особистості спільно з лабораторією когнітивної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України 7 червня 2012 р.
У наукових статтях учасників семінару обговорюються проблеми застосування соціально-психологічних практик та можливості самопроектування особистості в текстуальному просторі, де відтворюється наративно-дискурсивний інструментарій для розуміння життєвого досвіду. Практики аналізуються в контексті особистісного зростання, мінімізації ризиків, віртуального спілкування. Велику увагу приділено способам інтерпретації життєвого досвіду на різних етапах життєвого шляху – від молодшого шкільного віку до старості, а також досвіду переживання й подолання залежності, особливостям моделювання майбутнього проблемною молоддю та онкологічно хворими.
Для соціальних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів, студентів.
Зміст (розділи).
Наукові студії із соціальної та політичної психології
Особистість і досвід: теорія та методологія постнекласичних досліджень
Наукові студії із соціальної та політичної психології
Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання
Наукові студії із соціальної та політичної психології
Психологічні чинники життєвого досвіду особистості
Наукові студії із соціальної та політичної психології
Теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології
Похожие разделы