Менеджмент
  • формат pdf
  • размер 3,54 МБ
  • добавлен 09 ноября 2015 г.
Нохріна Л.А. Конспект лекцій з дисципліни Соціальні технології в сфері гостинності
Конспект лекцій.– Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 135 с.
Змістом соціальні технології – це структура комунікативних дій, що змінюють соціальні системи або ситуації. У більш широкому сенсі соціальні технології – це послідовність етапів соціально-економічної взаємодії, під час якої кожен суб'єкт, що бере участь у взаємодії, реалізує власну управлінську стратегію відносно інших суб'єктів і формує соціальну дійсність.
Вступ.
Теми:.
Змістовні компоненти соціальних технологій.
Соціально-економічні технології у контексті соціальної відповідальності бізнесу.
Моделі соціальної відповідальності бізнесу.
Класифікація концепцій соціальної відповідальності.
Принципи соціальної відповідальності. Сфери реалізації соціально-економічних технологій.
Переваги соціально відповідального бізнесу.
Соціально відповідальний бізнес: сучасні тенденції.
Систематизація зв'язків стейкхолдерів.
Акцептація соціальної відповідальності.
Iнтеграція в бізнес практик соціальної відповідальності.
Моніторинг практик соціальної відповідальності.
Соціальна відповідальність бізнесу і звітності. Нефінансова звітність у світі та в Україні. Актуальні питан-ня нефінансової звітності.
Формати нефінансової звітності.
Список джерел.
Додатки.
Для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.
Похожие разделы