Ніщук Г.М. Розвиток спільної діяльності як чинник подолання мовленнєвих відхилень у першокласників

Ніщук Г.М. Розвиток спільної діяльності як чинник подолання мовленнєвих відхилень у першокласників
 • разное
 • pdf
 • 250.88 КБ
 • добавлен 26.12.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с.

Анотація.
Висвітлено особистісні прояви мовленнєвих відхилень у першокласників на основі адаптаційного досвіду з усунення фрустрації. Досліджено логопедичну корекцію мовленнєвих дефектів, здійснену без завваження особистісних проявів першокласників з мовленнєвими відхиленнями, тимчасовий, несталий ефект, руйнування мовленнєвої поведінки, зростання фрустрованості першокласників. Доведено, що логопедичний вплив з застосуванням психологічного супроводу розвитку спільної діяльності учнів з мовленнєвими відхиленнями та їх однокласників, сприяє виправленню мовленнєвих відхилень у першокласників, логопедичний ефект проявляється сталий.

Зміст.
Мовленнєвий розвиток першокласників і його проявлення у спільній діяльності.
Особистісні прояви мовленнєвих відхилень: констатуючий експеримент.
Актуалізація в умовах спільної діяльності особистісних чинників подолання мовленнєвих відхилень: формуючий експеримент.

Смотрите также


Старинська О.В. Розвиток інтелектуальної ініціативності першокласників в процесі спільної учбової діяльності

Старинська О.В. Розвиток інтелектуальної ініціативності першокласників в процесі спільної учбової діяльності

 • разное
 • pdf,rtf
 • 296.99 КБ
 • добавлен 26.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2008. — 20 с.

Анотація.
Об’єкт дослідження – інтелектуальна ініціативність першокласників.
Предметом дослідження стали особливості розвитку інтелектуальної ініціативності першокласників у проце...
Попик Ю.В. Формування фрустраційної толерантності у менеджерів освіти в умовах спільної діяльності

Попик Ю.В. Формування фрустраційної толерантності у менеджерів освіти в умовах спільної діяльності

 • разное
 • pdf,rtf
 • 304.13 КБ
 • добавлен 26.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 19 с.

Анотація.
Проведено дослідження фрустраційної толерантності як психологічної стійкості до фрустраторів, що базується на здатності індивіда до об'єктивного оцінювання проблемної ситуації завд...
Колесова Г.В. Діагностика адаптації першокласників до школи

Колесова Г.В. Діагностика адаптації першокласників до школи

 • разное
 • doc
 • 524 КБ
 • добавлен 07.06.2011
[Текст]: методичне забезпечення. - Славутич, 2009. - 44с.
Вступ.
Особливості адаптаційного періоду першокласників.
Організація процесу адаптації першокласників.
Програма діагностики адаптації.
Висновки.
Список літератури.
Додатки.
Городецька Н.Г. Психологічні особливості подолання інноваційних бар'єрів у педагогічній діяльності

Городецька Н.Г. Психологічні особливості подолання інноваційних бар'єрів у педагогічній діяльності

 • разное
 • pdf,rtf
 • 300.41 КБ
 • добавлен 26.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 20 с.

Анотація.
Розглянуто психологічні особливості подолання бар'єрів до інновацій у педагогічній діяльності.
Проведено психолого-педагогічний аналіз підходів до тлумачення понять "інноватик...
Федько В.В. Вплив когнітивного стилю на спільну учбову діяльність школярів

Федько В.В. Вплив когнітивного стилю на спільну учбову діяльність школярів

 • разное
 • rtf,pdf
 • 259.55 КБ
 • добавлен 16.08.2011
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 19 с.: табл.

Анотація.
Досліджено проблему впливу когнітивного стилю залежності від поля (поленезалежності - полезалежності) на спільну учбову діяльність учнів старших класів. Висвітлено психологічні ...
Сивогракова З.А. Психологічні особливості подолання студентами складних життєвих ситуацій

Сивогракова З.А. Психологічні особливості подолання студентами складних життєвих ситуацій

 • разное
 • pdf,rtf
 • 301.16 КБ
 • добавлен 27.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2010. — 20 с.

Анотація.
Досліджено психологічні особливості подолання студентами складних життєвих ситуацій і розроблено психолого-педагогічні моделі сприяння розвитку у студентської молоді технічного ВНЗ здатност...
Кіричевська Е.В. Стратегії подолання старшокласниками проявів агресії однолітків у міжособистісній взаємодії

Кіричевська Е.В. Стратегії подолання старшокласниками проявів агресії однолітків у міжособистісній взаємодії

 • разное
 • rtf,pdf
 • 295.15 КБ
 • добавлен 30.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 19 с.

Анотація.
Об’єкт дослідження: процес подолання старшокласниками проявів агресії однолітків.
Предмет дослідження: психологічні особливості стратегій подолання старшокласниками прояві...
Лець Ю.А. Особистісне самовизначення старшокласника в системі розвивального навчання

Лець Ю.А. Особистісне самовизначення старшокласника в системі розвивального навчання

 • разное
 • pdf,rtf
 • 244.8 КБ
 • добавлен 02.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. , 2008. — 20 с.

Анотація.
Здійснено комплексне вивчення особливостей формування самовизначення особистості у старшому підлітковому та молодшому юнацькому віці у зв'язку зі становленням суб'єкта навчальної діяльності. ...
Карасьова К.В. Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор

Карасьова К.В. Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор

 • разное
 • rtf,pdf
 • 236.66 КБ
 • добавлен 26.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 19 с.

Анотація.
Досліджено проблему динаміки прояву комунікативних функцій молодших дошкільників у процесі творчих ігор, зокрема, сюжетно-рольових.
Встановлено, що розвиток комунікативних фун...
Яновська О.Є. Ділове спілкування як чинник результативності діяльності педагогічного колективу

Яновська О.Є. Ділове спілкування як чинник результативності діяльності педагогічного колективу

 • разное
 • rtf,pdf
 • 283.42 КБ
 • добавлен 22.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук. : 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 20 с.

Анотація.
Визначено, що результативність діяльності педагогічного колективу пов'язана із комунікативною успішністю, яка складається з контактності, комунікативної сумісності, адаптованості ...