Лекции - Операційний менеджмент

Лекции - Операційний менеджмент
 • лекции
 • doc,ppt,jpg,xls
 • 19.47 МБ
 • добавлен 08.08.2010
Київ 2006
ОМ як різновид функціонального
Основа проектування
Операційна система організації
Операційна діяльність
Управління процесом проектування
Управління поточним фінансуванням
Управління проектами
Менеджмент якості та управління

Смотрите также


Лекции - Операционный менеджмент (на укр. языке)

Лекции - Операционный менеджмент (на укр. языке)

 • лекции
 • doc
 • 1.31 МБ
 • добавлен 02.11.2009
Преподаватель: Вольвач И. Ю., ХНТУ

Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації
Процес створення операційної системи та його етапи
Процес та методи прийняття рішень в операційному менеджменті
Стратегія організації та стратегія виробництва
Агрегатне планування в операційних системах
Коро...
Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент

Омельяненко Т.В., Задорожна Н.В. Операційний менеджмент

 • разное
 • doc
 • 700.58 КБ
 • добавлен 02.05.2010
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 236 с.
Перший в Україні навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» містить навчальну програму та тематичні плани курсу, методичні поради щодо самостійного вивчення тем курсу, контрольні запитання та завдання для ...
Реферат - Операційна система виробничого підприємства

Реферат - Операційна система виробничого підприємства

 • рефераты
 • doc
 • 41.6 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Операційний менеджмент виробничої діяльності.
Поняття операційної системи.
Роль та місце операційної системи у виробничому підприємстві.
Методичні підходи до функціонування операційної системи виробничого підприємства.
Основи проектування операційної системи виробничого підприємства.
Курсовая работа - Модель підприємства як відкритої системи

Курсовая работа - Модель підприємства як відкритої системи

 • курсовые
 • doc
 • 237 КБ
 • добавлен 17.05.2010
Курсова робота з дисципліни « Операційний менеджмент»

Вступ

Підприємство як відкрита соціально-економічна система
Економічна система та її елементи
Характеристика підприємства як відкритої системи

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства
Характеристика факторів внутрішньо...
Лопатенко Л.А. Операційний менеджмент

Лопатенко Л.А. Операційний менеджмент

 • разное
 • pdf
 • 607.54 КБ
 • добавлен 12.06.2011
Конспект лекций для студ. направления подготов. "Менеджмент" (укр. яз. ) - К.: МАУП, 2007. - 128 с. : Ил. ISBN 978-966-608-745-7
В конспекте лекций раскрыта сущность операционного менеджмента, принципы выбора операционной стратегии и построения операционной системы организаций. Освещены методы управления операционной систем...
Павленко З. Операцційний менеджмент

Павленко З. Операцційний менеджмент

 • разное
 • doc
 • 813 КБ
 • добавлен 16.11.2011
98 стор.
У конспекті лекцій розкрито сутність операційного менеджменту, принципи вибору операційної стратегії та побудови операційної системи організацій.
Висвітлено методи управління .операційною системою підприємства, організацію операційних процесів. Особливу увагу приділено управлінню процесом проектування операційно...
Лекции - Операционный менеджмент

Лекции - Операционный менеджмент

 • лекции
 • doc
 • 136.5 КБ
 • добавлен 25.01.2010
Конспект лекций, ДУЭП, 2005
Операционный менеджмент как разновидность функционального менеджмента.
Операционная стратегия.
Операционная система организации.
Операционная деятельность: ресурсы, процессы и результаты
Управление процессом проектирования операционной системы
Проектирование продукта и формиров...
Лекции - Производственный операционный менеджмент

Лекции - Производственный операционный менеджмент

 • лекции
 • ppt
 • 7.8 МБ
 • добавлен 26.04.2011
Теории организации. Стратегия «Кайзен» и Бережливое производство. Описание последовательности шагов реализации эффективного производства. Процессный подход в управлении компанией. Отличия процессного подхода к управлению от функционального. Производственный менеджмент. Принципы организации производственного процесса. Типы произв...
Лекции - Операционный менеджмент

Лекции - Операционный менеджмент

 • лекции
 • docx
 • 22.29 КБ
 • добавлен 09.10.2011
Операционный менеджмент как разновидность функционального менеджмента
Сущность операционного менеджмента.
Понятийный аппарат ОП
Операционная функция в организации
Операции как виды деятельности
Обязанности операционных менеджеров
Принципы,функции и методы операционного менеджмента

Опер...
Лекції - Операційний менеджмент

Лекції - Операційний менеджмент

 • лекции
 • doc
 • 2.17 МБ
 • добавлен 17.07.2010
До складу лекцій входить: закони розвитку операційних систем, концепція логістики в операційному менеджменті, інформаційне забезпечення системи управління операційною системою, показники якості продукції. Фактори, що впливають на показники якості продукції, операційна функція та операційна система, управління витратами на підпри...