Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 3,63 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Практическая психология и социальная работа 2008 №10
(на укр. и русск. яз. ) Науково-практичний та освітньо-методичний журнал. - Київ, - 2008, - 80 стор. Співзасновники: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, за участю Міністерства освіти та науки України, Товариства психологів України та Української асоціації соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи.
Періодичність — 12 разів на рік. Журнал включено до переліку наукових видань ВАКу України, в яких можуть публікуватись основні результати дисертаційних робіт.
Головний редактор — О. В. Губенко.
Зміст:
Наука-освіті.
Заїка Є. В., Зуєв І. О. Шкільне психологічне консультування: шляхи оптимізації пізнавальної діяльності.
До картотеки психолога та соціального працівника.
Рєпнова Т. П. Соціальний патронаж сім'ї (модель роботи соціального педагога в навчальному закладі).
Скворцов С. Ю., Зайва О. О. Методика дослідження стилю гумору (HSQ) та шкала використання гумору як ресурсу стресоподолання (CHS): опис, адаптація, застосування.
Василькевич Я. З. Експериментальне дослідження процесуальної динаміки пошукової активності особистості.
Пожидаєв І. В. Соціальна адаптація гімназистів до умов сучасності.
Широка А. О. Адаптація методики психологічної сепарації від батьків в юнацькому віці.
Школа практичного психолга та соціального працівника.
Панова Є. Є. Емоційна вразливість оперативної пам'яті.
Корніяка О. М. Емпіричне вивчення культури спілкування як структурного компонента психологічної готовності студента до педагогічної діяльності.
Психологія особистості.
Верещак Є. П. Потенціал духовного і душі: разом чи окремо (психолого-аналітичний огляд).
Психологія творчості.
Туров М. П. Обдаровані винахідники: хто вони?
Наукові повідомлення.
Проскура Ю. В. Емпіричне дослідження особивостей ліні як психологічного феномена.
Гусєва А. В. Роль мотивації у формуванні та розвитку активної громадської поведінки індивіда.
Шевякова Є. В. Взаєморозуміння всупереч суб'єктивним уявленням співрозмовників один про одного.
Стоимость данного файла составляет 5 баллов.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.