Периодика по психологии
  • формат image
  • размер 49,53 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Практичний психолог: Дитячий садок 2016 №08
Київ: МЦФЕР.
Видається за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
Анатолій Палій.
Специфіка психодіагностичного обстеження дошкільників.
Якісна і своєчасна психодіагностика, вивчення потенційних можливостей кожної дитини сприятиме ефективному здійсненню корекційно-розвивальної роботи, налагодженню індивідуальної взаємодії з дошкільником та його батьками. З'ясуємо, що має знати та врахувати практичний психолог дошкільного закладу, аби правильно організувати психодіагностичне обстеження дитини.
Олеся Ригель.
Спостереження: провідний діагностичний метод у період адаптації.
Одне з першочергових завдань практичного психолога під час роботи з новачком — визначити рівень розвитку дитини та виявити можливі відхилення. Тож як найліпше відстежити особливості розвитку дитини, яка щойно почала відвідувати дошкільний навчальний заклад? Що допоможе практичному психологу правильно обрати напрям психологічного супроводу розвитку дитини під час її адаптації до умов дитячого садка?
науково-методичне забезпечення.
Ольга Кляпець.
Сприяємо розкриттю терапевтичного потенціалу сім'ї.
Останніми роками у зв'язку з подіями в країні люди не почуваються в безпеці, постійно перебувають у тривожному стані. Особливо чутливими є діти. Відновити психологічну рівновагу дітей — завдання дорослих. Найвагоміший терапевтичний потенціал, що допоможе зцілити дитячі травми, зосереджений у сім'ї. Практичний психолог у змозі допомогти батькам його розкрити й правильно спрямувати.
організаційно-методична робота.
Інна Литвин.
Групові заходи в роботі з батьками.
Групова робота з батьками, розмову про яку ми почали у минулому числі журналу, є доцільною, коли батьки певної вікової групи дітей звертаються до фахівця зі схожими проблемами у вихованні. У цьому числі продовжимо розкривати специфіку організації групових заходів, зокрема розглянемо ефективні форми та прийоми в роботі з батьками.
Світлана Олексенко, тетяна Гурковська.
Графік роботи фахівця: тонкощі складання.
Графік роботи практичного психолога — важливий документ, що дає змогу фахівцеві чітко регулювати час виконання посадових обов'язків, відвідання заходів із професійного вдосконалення і, звісно ж, не забувати про відпочинок. Хто відповідальний за складання й затвердження графіка? Що обов'язково слід враховувати під час його складання? Чи завжди він повинен мати однакову форму? Відповіді на ці запитання подані в публікації.
професійне зростання.
Людмила Терещенко.
Активізація професійної самосвідомості практичних психологів — молодих спеціалістів.
Уміння молодого спеціаліста оцінювати свою професійну діяльність з огляду на найвищі фахові критерії є важливою передумовою його професійного розвитку. Відповідне оцінювання професійної діяльності зумовлює прагнення вдосконалювати її, розвивати необхідні особистісні риси тощо. А можливо це за сформованої професійної самосвідомості. Розгляньмо, як практичний психолог може сприяти Її формуванню.
запитанні — відповідь.
Зміна розміру заробітної плати практичного психолога, якому за результатами атестації присвоєне педагогічне звання.
Робота по півставки на посадах вихователя і практичного психолога: чи вважати сумісництвом.
Чи може практичний психолог заміщувати тимчасово відсутнього вихователя.
Статті практичних психологів системи освіти, опубліковані в поточному числі журналу, рецензували:
Тетяна Гурлєва, старший науковий співробітник Інституту психології ім. Г. С. Костюка Напн україни, канд. психол. наук та Ольга Байер, завідувач кафедри дошкільної освіти Запорізького Оіппо, канд. психол. наук.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.