Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,02 МБ
  • добавлен 14 апреля 2015 г.
Психологія і особистість 2012 №01 (1)
Науковий журнал. Київ – Полтава. Інститут психології ім. Г.С. Костюка. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. - 208 с. Головний редактор – Максименко С.Д. доктор психологічних наук, професор.
Анотація.
Журнал «Психологія і особистість» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов'язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з'їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим психологам.
Основна проблематика журналу: теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; особистісно-орієнтований підхід у практичній психології; акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування; особистість психолога: історія, сучасність, перспективи.
Зміст.
Максименко С.Д., Моргун В.Ф. Зрости до особистості (Вітальне слово)
Степаненко М.І. Вічні й сучасні проблеми особистості (Вітальне слово)
Теоретико-методологічні проблеми психології особистості
Максименко С.Д. Генетичне дослідження психіки
Москаленко В.В. Генетична психологія як методологія дослідження моціалізації особистості
Завгородня О.В. Особистість: екзистенційно-інтегративне трактування
Експериментальні та прикладні дослідження
Татенко В.О. Світ інтимного життя як предмет психологічного дослідження
Жигайло Н.І. Психологія духовного становлення молодого викладача
Самойлов О.Є. Діалогіка формування та формулювання ідеї у процесі пізнання
Хомутиннікова Н.Н. Комунікативні очікування молодших школярів щодо вчителя в контексті становлення їхньої "Я-концепції"
Особистісно орієнтований підхід у практичній психології
Дьяконов Г.В. Гуманістична психотерапія К.Роджерса і психологія діалогу
Зливков В.Л. Теоретичне моделювання психолого-педагогічних технологій гуманітаризації освіти
Седих К.В. Системна модерація як психологічна технологія гармонізації взаємодії сім'ї та освітньої інституції
Акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування
Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як духовні орієнтири праці психолога і педагога: культурно- та аксіопсихологічні аспекти
Особистість психолога: історія, сучасність, перспективи
С.Д. Максименко - 70-річний ювілей
Рецензії і бібліографія
Бурлачук Л.Ф. Основи психодіагностики для психологів
Кокун О.М. Психофізіологія людини в сучасному вимірі