Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 907,22 КБ
  • добавлен 15 апреля 2015 г.
Психологія і особистість 2013 №01 (3)
Науковий журнал. Київ – Полтава. Інститут психології ім. Г.С. Костюка. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. - 204 с. Головний редактор – Максименко С.Д. доктор психологічних наук, професор.
Анотація.
Журнал «Психологія і особистість» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов'язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з'їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим психологам.
Основна проблематика журналу: теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; особистісно-орієнтований підхід у практичній психології; акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування; особистість психолога: історія, сучасність, перспективи.
Зміст.
Теоретико-методологічні проблеми психології особистості
Балл Г.О. Взаємодія гуманітарної та природничонаукової традицій в опрацюванні категорії особистості у психології
Карпенко З.С. Сучасний стан аксіопсихологічних досліджень в Україні
Експериментальні та прикладні дослідження
Буняк Н.А. Адаптація студентів до навчання у вищих навчальних закладах
Чайкіна Н.О. Вплив "Я"-базового і "Я"-ситуаційного на адаптивну стратегію особистості
Лавріненко В.А. Психологічні особливості становлення смислової сфери підлітків
Калюжна Ю.І. Методичні аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи у системах "людина-техніка"
Особистісно орієнтований підхід у практичній психології
Титаренко Т.М. Особистістне самоконструювання: циклічно-поступальна динаміка
Седих К.В. Проблема взаємодії між різними системами інтрапсихічного простору людини в контексті психотерапії
Назар М.М. Потенціали інтернет-тренінгів для оптимізації психологічного стану студентів
Акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування
Рибалка В.В. Наукові визначення особистості та персонологічне мислення психолога і педагога
Особистість психолога: історія, сучасність, перспективи
В.О. Моляко - 75-річний ювілей
В.О. Татенко - 55-річний ювілей
О.С. Кочарян - 55-річний ювілей
В.П. Зінченко - до 80-ліття харківської психологічної школи
Рецензії і бібліографія
Гошовський Я.О. Сім'я та освітні інституції: психологія системної взаємодії
Зязюн І.А. Особистість в освіті: етнонаціональна самобутність та глобалізація полікультурного світу